TEMPLATE DRAFT_Tidligere kreftbehandling_templat (DRAFT_Tidligere kreftbehandling_templat)

TEMPLATE IDDRAFT_Tidligere kreftbehandling_templat
ConceptDRAFT_Tidligere kreftbehandling_templat
DescriptionFor å registrere overordnet status for tidligere kreftbehandling og spesifikk behandlingstype i forbindelse med "Strukturert kreftjournal". Avklaringer: - MODELLERINGSMØNSTER: Kun benytte kartleggingsarketype (slik som det er nå) eller skal man kombinere det med en ACTION.procedure? - kodesett for "Kartleggingsformål" - kodeverk/terminologi for "Prosedyrenavn"
UseEksempel på kodesett for "Prosedyrenavn" KREMT sarkom) Medikamentell behandling Strålebehandling Annen onkologisk behandling Kreftkirurgi
PurposeFor å registrere overordnet status for tidligere kreftbehandling og spesifikk behandlingstype i forbindelse med "Strukturert kreftjournal". Avklaringer: - MODELLERINGSMØNSTER: Kun benytte kartleggingsarketype (slik som det er nå) eller skal man kombinere det med en ACTION.procedure? - kodesett for "Kartleggingsformål" - kodeverk/terminologi for "Prosedyrenavn"
References
Authorsdate: 2023-11-23
Other Details Languagedate: 2023-11-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=9D358EB1048EA1401802C3E1FDFB9A29, original_language=ISO_639-1::nb, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3618bd6f5023d833aecc8cc09577c421}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.1068
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1], code=at0000, itemType=SECTION, level=0, text=DRAFT_Tidligere kreftbehandling_templat, description=En generisk seksjonsoverskrift som skal gis nytt navn i en templat for å passe i en gitt klinisk kontekst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1], code=at0000, itemType=OBSERVATION, level=1, text=Tidligere kreftbehandling, description=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge prosedyrer som er utført., comment=Svarene kan være selvrapporterte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=2, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=3, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=4, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene, dersom man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=Standard verdi: SNOMED-CT::1187396000::Sarkom, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=Har pasient vært behandlet for kreft tidligere?, description=Finnes det noen tidligere gjennomførte prosedyrer som som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja 
  • Nei 
  • Usikker 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=5, text=Spesifikk prosedyre, description=Detaljer om en spesifikk prosedyre eller gruppe av prosedyrer som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=6, text=Prosedyrenavn, description=Navnet på en prosedyre eller gruppe av prosedyrer., comment=Koding av "Prosedyrenavn" med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tidligere prosedyre?, description=Er den spesifikke prosedyren noen gang blitt gjennomført?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0037 and name/value='Behandlingsstart'], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=6, text=Behandlingsstart, description=Tidsangivelse for prosedyren., comment=Dataelementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å støtte ulike måter å angi tidsangivelser for prosedyrer i et spørreskjema. Den konkrete semantikken defineres i templatet. For eksempel: Prosedyrens faktiske dato og/eller klokkeslett, start- og slutttid for prosedyren, et tidsintervall for når prosedyren ble gjort, varigheten av prosedyren, individets alder på tidspunktet for prosedyren, eller hvor lenge det siden den ble gjort. Kan være en deldato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0037 and name/value='Behandlingsslutt'], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=6, text=Behandlingsslutt, description=Tidsangivelse for prosedyren., comment=Dataelementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å støtte ulike måter å angi tidsangivelser for prosedyrer i et spørreskjema. Den konkrete semantikken defineres i templatet. For eksempel: Prosedyrens faktiske dato og/eller klokkeslett, start- og slutttid for prosedyren, et tidsintervall for når prosedyren ble gjort, varigheten av prosedyren, individets alder på tidspunktet for prosedyren, eller hvor lenge det siden den ble gjort. Kan være en deldato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1]/items[openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1]/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=6, text=Merknad, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke prosedyrespørsmålet som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]