TEMPLATE Samlivsstatus_templat (Samlivsstatus_templat)

TEMPLATE IDSamlivsstatus_templat
ConceptSamlivsstatus_templat
DescriptionEt templat hvor det er mulig å registrere om pasientens samlivsstatus - NB! dette er ikke den juridiske sivilstand som man vanligvis vil registrere i PAS delen av journalen.
UseEt templat inneholdende partnerskap/samlivsstatus med et standardisert verdisett. Det er med vilje ikke brukt juridisk sivilstand da dette ofte registreres i PAS delen til EPJ, men heller hvordan pasientene lever sammen. Det er meningen at dette da kan brukes i innkomstjournalen til pasientene. Dette templatet vil bli brukt i det interregionale "felles kreftjournal" prosjektet under sosialanamnese. Videre bør dette eller tilhørende verdisett også brukes i andre prosjekter hvor det lages skjema hvor man vil dokumentere samlivsformen i EPJ.
PurposeEt templat hvor det er mulig å registrere om pasientens samlivsstatus - NB! dette er ikke den juridiske sivilstand som man vanligvis vil registrere i PAS delen av journalen.
References
Authorsdate: 2023-08-22
Other Details Languagedate: 2023-08-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, PARENT:MD5-CAM-1.0.1=10DEC845F5AC63AC05E7B0C214121D5A, original_language=ISO_639-1::nb, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=94384f8a492da1fc97adadff5351a391, sem_ver=1.1.0}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.1041
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Samlivsstatus_templat, description=Gruppe av individer som er knyttet sammen ved sosial interaksjon og personlige forbindelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlivsstatus, description=Enkeltord eller frase som beskriver et individs nåværende forhold til en livspartner., comment=Det anbefales å kode sivilstatus med en terminologi dersom mulig. Det er stor variasjon i verdisett som benyttes på tvers av jurisdiksjoner. Det finnes lokale, myndighetspålagte verdisett eller terminologier som for eksempel SNOMED CT eller lignende. For eksempel Ugift, Gift, Registrert partner, Samboer, Skilt, Enke, Enkemann, Enslig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: local_terms
  • Ugift/enslig 
  • Gift/samboer/registrert partner 
  • Enke/enkemann/gjenlevende partner eller samboer 
  • Skilt/separert 
  • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det sosiale nettverket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/protocol[at0010], code=at0010, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sosiale nettverket siste ble oppdatert., comment=Det antas at det ved implementasjon legges til rette for at denne datoen bli oppdatert dersom en tilknyttet "Person"- eller "Organisasjons"- arketype legges til eller oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]