TEMPLATE Juridisk_sivilstatus_templat (Juridisk_sivilstatus_templat)

TEMPLATE IDJuridisk_sivilstatus_templat
ConceptJuridisk_sivilstatus_templat
DescriptionEt templat inneholdende juridisk sivilstatus og tilhørende verdisett.
UseEt templat inneholdende juridisk sivilstatus og tilhørende verdisett. Dette templatet vil bli brukt i det interregionale "felles kreftjournal" prosjektet under sosialanamnese. Videre bør dette eller tilhørende verdisett også brukes i andre prosjekter hvor det lages skjema hvor man vil dokumentere juridisk sivilstatus i journal.
PurposeEt templat inneholdende juridisk sivilstatus og tilhørende verdisett.
References
Authorsdate: 2023-06-16; name: Liv Laugen; organisation: Oslo universitetssykehus; email: liv.laugen@ous-hf.no
Other Details Languagedate: 2023-06-16; name: Liv Laugen; organisation: Oslo universitetssykehus; email: liv.laugen@ous-hf.no
OtherDetails Language Independent{PARENT:MD5-CAM-1.0.1=10DEC845F5AC63AC05E7B0C214121D5A, original_language=ISO_639-1::nb, MD5-CAM-1.0.1=bcfae7b0f281c8a12b174d0cebcd6d65, sem_ver=2.0.0}
Language usednb
Citeable Identifier1078.60.1027
AllOperationalTemplate [rootArchetypeId=openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1, otherContributors=null, tshis=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1], code=at0000, itemType=EVALUATION, level=0, text=Sivilstatus_templat, description=Gruppe av individer som er knyttet sammen ved sosial interaksjon og personlige forbindelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/data[at0001], code=at0001, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Data, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Juridisk sivilstand, description=Enkeltord eller frase som beskriver et individs nåværende forhold til en livspartner., comment=Det anbefales å kode sivilstatus med en terminologi dersom mulig. Det er stor variasjon i verdisett som benyttes på tvers av jurisdiksjoner. Det finnes lokale, myndighetspålagte verdisett eller terminologier som for eksempel SNOMED CT eller lignende. For eksempel Ugift, Gift, Registrert partner, Samboer, Skilt, Enke, Enkemann, Enslig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Terminologi: local_terms
  • Ugift 
  • Gift//registrert partner 
  • Enke/enkemann/gjenlevende partner 
  • Skilt 
  • Separert 
  • Ukjent 
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det sosiale nettverket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/protocol[at0010], code=at0010, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=1, text=Protocol, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=[openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1]/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sosiale nettverket siste ble oppdatert., comment=Det antas at det ved implementasjon legges til rette for at denne datoen bli oppdatert dersom en tilknyttet "Person"- eller "Organisasjons"- arketype legges til eller oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], templateType=normal]