ARCHETYPE Blood borne infection risk (openEHR-EHR-CLUSTER.blood_borne_infection_risk.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.blood_borne_infection_risk.v0
ConceptBlood borne infection risk
DescriptionMidlertidig arketype for Olafiaklinikken for å registrere fare for blodoverførte infeksjoner.
UseSkal bare brukes midlertidig ved Olafiaklinikken, OUS inntil det foreligger en godkjent, publisert arketype for tilsvarende konsept.
MisuseSkal ikke brukes annet sted enn ved Olafiaklinikken, OUS.
PurposeMidlertidig arketype for Olafiaklinikken, OUS.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: DIPS ASA
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-17
Other Details LanguageForfatternavn: DIPS ASA
Opprinnelig skrevet dato: 2015-11-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4A68C969B9E89B4AD1C5F8FEA63232BF, build_uid=82d00f48-f9de-4d26-bd43-1478a1b8670a, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDc51c30a8-932d-4854-b23a-94bb080a9cfe
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.995
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Midlertidig arketype for Olafiaklinikken for å registrere fare for blodoverførte infeksjoner. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Har du tatt rusmiddel eller kroppsbyggermidler med sprøyte?, description=Om individet har brukt sprøyter til rusmiddel eller kroppsbyggerpreparat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Individet svarer positivt på spørsmålet.]
 • Nei [Individet svarer negativt på spørsmålet.]
 • Usikker [Individet er usikker på hva han/hun skal svare på spørsmålet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stukket deg på brukt sprøyte?, description=Om individet noen gang har stukket seg på brukt sprøyte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pasienten selv eller partner bodd i risikoområde for hepatitt eller HIV i mer enn 6 måneder?, description=Om individet selv eller partner har bodd i risikoområde for hepatitt eller HIV => 6 måneder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Individet svarer positivt på spørsmålet.]
 • Nei [Individet svarer negativt på spørsmålet.]
 • Usikker [Individet er usikker på hva han/hun skal svare på spørsmålet.]
, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Har du tatt rusmiddel eller kroppsbyggermidler med sprøyte?, description=Om individet har brukt sprøyter til rusmiddel eller kroppsbyggerpreparat., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Individet svarer positivt på spørsmålet.]
 • Nei [Individet svarer negativt på spørsmålet.]
 • Usikker [Individet er usikker på hva han/hun skal svare på spørsmålet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stukket deg på brukt sprøyte?, description=Om individet noen gang har stukket seg på brukt sprøyte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pasienten selv eller partner bodd i risikoområde for hepatitt eller HIV i mer enn 6 måneder?, description=Om individet selv eller partner har bodd i risikoområde for hepatitt eller HIV => 6 måneder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ja [Individet svarer positivt på spørsmålet.]
 • Nei [Individet svarer negativt på spørsmålet.]
 • Usikker [Individet er usikker på hva han/hun skal svare på spørsmålet.]
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]