ARCHETYPE Medikasjonshandlinger (openEHR-EHR-ACTION.medication_olafia.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.medication_olafia.v0
ConceptMedikasjonshandlinger
DescriptionDetaljer om bruk, administrasjon, utdeling eller andre steg i behandlingsprosessen som er knyttet til en medisin, vaksine eller andre terapeutiske/medisinske varer som kan følge en forordning gjort av en kliniker.
UseFor å lagre data knyttet til planlegging, foreskrivning, utdeling, administrasjon, avslutting, utsettelse og fullførelse av en medisinering, en vaksine eller annen terapeutisk/medisinsk vare. Dette vil vanligvis være som en følge av en forordning, men kan i gitte tilfeller skje uten en forutgående forordning - derfor kan en registrering av administrasjonen alene kreves (for eksempel i en akuttsituasjon). Slike oppføringer kan bli laget for å markere administrasjon av en dose, utdeling av en bestemt mengde eller som en oppføring av en seponering. Statusen til Medikasjonsforordningen blir endret i henhold til stegene som blir definert i Pathway. Som for alle ACTION-arketyper, er det et tidsstempel på når denne ACTION skjedde. Bruk av denne arketypen indikerer derfor at en handling faktisk har skjedd.
MisuseIkke bruk denne når det skal lagres en forordning eller foreskriving (bruk da INSTRUCTION.medication).
PurposeLagring av aktiviteter som er gjort i tilknytning til en medisin, vaksine eller annen terapeutisk/medisinsk vare og, dersom det er passende, lenket til forordningen.
ReferencesBased on NEHTA Medication action archetype http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.876_6
NEHTA Therapeutic Good Use Datagroup http://nehta.gov.au/data-group-library/data-specifications/dgl-therapeutic-good-action
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-11-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Based on NEHTA Medication action archetype http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.876_6 NEHTA Therapeutic Good Use Datagroup http://nehta.gov.au/data-group-library/data-specifications/dgl-therapeutic-good-action, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B2EF12364456F45DE97DAD2C706B5228, build_uid=73cc5b60-d93a-4045-998c-f13626f1dab1, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmedikasjon, foreskriving, foreskrive, utdeling, administrasjon, utsettelse, seponering, terapeutisk vare, medisinsk vare, tilførsel, medisin, apotekervare, legemiddel
Lifecyclein_development
UID800a37ea-efef-4162-b08f-9f74a2b55448
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.992
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om bruk, administrasjon, utdeling eller andre steg i behandlingsprosessen som er knyttet til en medisin, vaksine eller andre terapeutiske/medisinske varer som kan følge en forordning gjort av en kliniker., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Samo Drnovšek, Marand, Slovenia (Editor)
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK
Jude Michel, Queensland Health, Australia
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia (Editor)
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=Russian: Art Latyp; Артур Латыпов, RusBITech; Русбитех, Москва, hmm
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway, varntzen@ous-hf.no, RN, Enterprise Architect TOGAF sertified
Spanish (Argentina): Guillermo Palli
Slovenian: Biljana Prinčič, Marand, Ljubljana, biljana.princic@marand.si
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=2, text=Legemiddel / Medisin, description=Medisinen, vaksinen eller annen terapeutisk/medisinsk vare som var i fokus i denne aktiviteten (Action). Dette elementet vil normalt sett bli kodet med en medisinsk terminologi, men i noen tilfeller kan fritekst være nødvendig., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
    Begrensning:
    Navn på medikasjon
    [Enhver gyldig benevnelse på en medisin/legemiddel eller virkestoff.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Foreskrivninger, description=Enhver foreskriving som er gitt til pasienten eller behandler på tidspunktet for aktiviteten (action)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=2, text=Ingredienser og form, description=Detlajert informasjon om ingredienser, inkludert form og styrke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_ingredients.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til handling, description=Årsak eller årsaker til at den aktuelle handlingen (action) eller steg ble utført. NB: Dette er ikke årsaken til medikamentforordningen, heller de spesielle årsakene til for eksempel administrasjon av en medikasjon eller for å stoppe den., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Mengde, description=Mengden medisin, vaksine eller annen terapeutisk/medisinsk vare., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_amount.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=En kommentar til handlingen (action) som ble foretatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Nummer i rekkefølgen, description=Nummeret i rekkkefølgen en handling ble lagret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Administrasjon, description=Detaljer om en administrasjon av et legemiddel, vaksine eller annen terapeutisk/medisinsk vare., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication_admin.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=Synonympreparat, description=En annet merke av samme medisin, vaksine eller annen terapeutisk/medisinsk vare, som ble erstatning for den/det navngitte i foreskrivningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0017]/items[at0044], code=at0044, itemType=SLOT, level=2, text=Andre detaljer, description=**(en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=BatchID, description=ID tildelt av produsent for å identifisere det produserte partiet av varen/artikkelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Produsentens utløpsdato på medisinen som ble administrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utdelt til, description=Navnet til personen dette var utdelt til, i de tilfeller det ikke var pasienten selv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall ganger utdelt, description=Antall ganger denne foreskrivningen har blitt utdelt. Antallet minus en, pluss antall tillatte gjenstående utdelinger utgjør antall reiterasjoner (reit.) på den originale foreskrivningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gjenstående utdelinger, description=Antall ganger medisinen, vaksinen eller annen terapeutisk/medisinsk vare kan utdeles uten å utstede resepten eller foreskrivningen på nytt. NB: Dette er informasjon som må komme fra pasienten og den som har foreskrevet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonskategori, description=Kategori for refusjon som søkes for varen/artikkelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt tid for handling, description=Tidspunktet en handling er planlagt til å skje., comment=Brukes til å sammenligne varians fra faktisk tidspunkt for en handling (action), der det ikke er mulig å kalkulere ut fra den originale foreskrivningen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0042]_526_at0042, code=at0042, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Anbefalt medikasjon, description=Medikasjonen har blitt anbefalt, vanligvis fra en kliniker til en annen, der den siste har ansvaret for å forordne eller autorisere bruken av medikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0001]_524_at0001, code=at0001, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt medikasjon, description=Medikasjonen er planlagt, men det har ikke blitt gjort handlinger knyttet til den., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0013]_527_at0013, code=at0013, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Plan for medikasjon satt på hold, description=Medikasjonsplanen er satt på hold, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: postponed, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0012]_528_at0012, code=at0012, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Plan for medikasjon er kansellert, description=Den planlagte administrasjonen av en medikament har blitt strøket før det har blitt administrert noe., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: cancelled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0016]_529_at0016, code=at0016, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Bestemt tid for medikasjonen, description=Tidspunktet for å starte medikasjonen er satt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: scheduled, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_245_524_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Utstedt forordning for medikasjonen, description=Det finnes en forordning for medikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_245_524_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjonen utdelt, description=Medikasjonen har blitt utdelt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_245_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjonen innledet, description=Medikasjonen har blitt tatt av pasienten for første gang., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_245_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjonen gjennomgått, description=Medikasjonen er blitt gjennomgått., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0041]_245_at0041, code=at0041, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjonen endret, description=Medikasjonsforordningen har blitt endret, men på en slik måte at det ikke etter lokale retningslinjer trengs en ny forordning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_245_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjon administrert, description=En enkelt administrasjon av medikasjonen har blitt gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0010]_245_at0010, code=at0010, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forordningen markert reit., description=Forordningen for medikasjonen har blitt markert reiter (Reit), mao kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0018]_245_at0018, code=at0018, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjon tilbakeholdt, description=Administrasjon av en medikasjon er holdt tilbake (stoppet) og ikke gitt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0019]_245_at0019, code=at0019, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjon nektet, description=Administrasjonen av en medikasjon ble nektet utført av pasienten (og dermed ikke gitt)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0035]_245_524_at0035, code=at0035, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjon returnert, description=En utdelt medikasjon er returnert eller ikke avhentet ubrukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_530_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjonen forsinket levert, description=Medikasjonen er ikke utlevert på grunn av forsinket leveranse / ikke tilgjengelig på lager., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0009]_530_at0009, code=at0009, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjonen satt på hold, description=Administrasjon av medikasjonen har blitt satt på hold/utsatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0011]_530_at0011, code=at0011, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Reiterasjonen av forordningen satt på hold, description=Reiterasjonen (reit) av forordningen kan ikke gjennomføres uten en aktiv handling, fordi den er satt på hold., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: suspended, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0015]_531_at0015, code=at0015, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Administrasjonen er avsluttet, description=Administrasjonen av denne medikasjonen har blitt avsluttet før tidspunktet den ble antatt avsluttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0014]_531_at0014, code=at0014, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forordningen tilbaketrukket, description=Forordningen har blitt trukket tilbake, men administrasjon eller utdeling kan ha skjedd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0039]_531_at0039, code=at0039, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forandret dose eller tidsangivelse, description=En ny foreskriving med endret dose eller tidsangivelse har blitt opprettet og erstatter denne., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: aborted, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0007]_532_at0007, code=at0007, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Medikasjon komplett, description=Medikasjonen er komplett og avsluttet som foreskrevet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0017], code=at0017, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0030], code=at0030, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0042], code=at0042, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=BatchID, description=ID tildelt av produsent for å identifisere det produserte partiet av varen/artikkelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utløpsdato, description=Produsentens utløpsdato på medisinen som ble administrert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=2, text=Utdelt til, description=Navnet til personen dette var utdelt til, i de tilfeller det ikke var pasienten selv., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall ganger utdelt, description=Antall ganger denne foreskrivningen har blitt utdelt. Antallet minus en, pluss antall tillatte gjenstående utdelinger utgjør antall reiterasjoner (reit.) på den originale foreskrivningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gjenstående utdelinger, description=Antall ganger medisinen, vaksinen eller annen terapeutisk/medisinsk vare kan utdeles uten å utstede resepten eller foreskrivningen på nytt. NB: Dette er informasjon som må komme fra pasienten og den som har foreskrevet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Refusjonskategori, description=Kategori for refusjon som søkes for varen/artikkelen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Planlagt tid for handling, description=Tidspunktet en handling er planlagt til å skje., comment=Brukes til å sammenligne varians fra faktisk tidspunkt for en handling (action), der det ikke er mulig å kalkulere ut fra den originale foreskrivningen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]