ARCHETYPE Undersøkelse av huden (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_skin.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_skin.v0
ConceptUndersøkelse av huden
DescriptionFunn ved hudundersøkelse.
UseBrukes til å registrere en beskrivelse og klinisk tolkning av funn ved fysisk undersøkelse av et spesifikt hudområde. Denne arketypen har blitt designet spesielt for å settes inn i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i en av de mange CLUSTER-arketypene for undersøkelse av ulike regioner eller anatomiske strukturer, for eksempel CLUSTER.exam_abdomen eller CLUSTER.exam_breast. Arketypen kan også benyttes direkte i arketypen OBSERVATION.exam (Norsk: Funn ved fysisk undersøkelse). Brukes som rammeverk der andre CLUSTER-arketyper kan nøstes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" for å romme detaljerte strukturerte funn i tillegg, for eksempel CLUSTER.exam_lesion. CLUSTER.exclusion_exam (Norsk: Eksklusjon av en fysisk undersøkelse) kan som en opsjon bli nøstet i SLOT'et for "Undersøkelse ikke utført" for å registrere detaljer om hvorfor undersøkelsen ikke ble gjennomført. Bruk dataelementet "Klinisk beskrivelse" for å innlemme fritekstbeskrivelser av kliniske funn fra eksisterende eller historiske kliniske IT-systemer inn i et arketypeformat.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere data som ikke er knyttet til hudundersøkelse. Skal ikke brukes for å registrere anamnestiske opplysninger - bruk spesifikke OBSERVATION- og CLUSTER-arketyper til dette, for eksempel OBSERVATION.story (Norsk: Anamnese) og CLUSTER.symptom_sign (Norsk: Symptom/Sykdomstegn). Skal ikke brukes for å registrere frittstående kliniske observasjoner eller målinger eller testresultater. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper, for eksempel OBSERVATION.blood_pressure eller OBSERVATION.imaging_exam.
PurposeBrukes til å registrere en beskrivelse og klinisk tolkning av funn ved fysisk undersøkelse av et spesifikt hudområde.
References
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF, Norway
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-08
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF, Norway
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9E647142D5FC0FBBF7778FFA00DC66E5, build_uid=22bc9a3c-c06d-4752-b99f-b4078c3c4f8c, revision=0.0.1}
Keywordshudforandring
Lifecyclerejected
UID9063df6a-7980-4e31-aa3f-5c23971b560a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.979
Revision Number0.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved hudundersøkelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Silje Ljosland Bakke, Vebjørn Arntzen, Helse Bergen HF, Nasjonal IKT HF, Oslo universitetsykehus HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på kroppssted, description=Identifikasjon av hudområdet som er undersøkt., comment=For eksempel: Hele kroppen, ansiktet eller høyre kinn. Hvis navn på kroppssted allerede er identifisert i en annen arketype hvor denne CLUSTER-arketypen er nøstet inn blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert kroppssted, description=En strukturert beskrivelse av et spesifikt sted på huden som er undersøkt., comment=Hvis strukturert kroppssted allerede er identifisert i en annen arketype hvor denne CLUSTER-arketypen er nøstet inn blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik var oppdaget ved undersøkelsen (U.a.)., comment=Registrer som Sann dersom ingen avvik ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesifikke utsagn om undersøkelsen kan registreres i dataelementet "Klinisk fortolkning". Registrerer man "Uten anmerkning", vil registrering av andre dataelementer i arketypen være overflødig med unntak av dataelementet "Klinisk fortolkning", som kan være nyttig om en har behov for en normalbeskrivelse, for eksempel "Normal hudundersøkelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det spesifikke hudfunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=1, text=Sammendrag av funn, description=Sammendrag av funn på hudområdet., comment=Bruk denne gruppen dataelementer der det gir mening å registrere kun oppsummerende informasjon, for eksempel tilstedeværelse eller fravær av funnet (f.eks. psoriasis), eller antallet av et funn (f.eks. antallet kondylomer)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hudfunn, description=Hudfunnets navn eller kategori., comment="Hudfunn" bør om mulig kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse eller fravær av det spesifikke hudfunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede [Hudfunnet er til stede.]
  • Fraværende [Hudfunnet er ikke tilstede.]
  • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å bestemme om funnet er tilstede.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det spesifikke hudfunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall, description=Antall av det spesifikke funnet på kroppsstedet., comment=For eksempel: Papillom eller utslett., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke enkeltfunn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om et eller flere enkeltfunn fra undersøkelsen., comment=For eksempel en mer detaljert undersøkelse av en del av hudområdet. Kan også brukes for å registrere undersøkelse av en spesifikk lesjon eller sår, f.eks. ved å bruke dataelementet "Alias" i CLUSTER.exam_burn eller CLUSTER.exam_lesion., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_skin.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_wound.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_lesion.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer funn ved undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk fortolkning, description=Enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer klinisk betydning og signifikans ved funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på kroppssted, description=Identifikasjon av hudområdet som er undersøkt., comment=For eksempel: Hele kroppen, ansiktet eller høyre kinn. Hvis navn på kroppssted allerede er identifisert i en annen arketype hvor denne CLUSTER-arketypen er nøstet inn blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert kroppssted, description=En strukturert beskrivelse av et spesifikt sted på huden som er undersøkt., comment=Hvis strukturert kroppssted allerede er identifisert i en annen arketype hvor denne CLUSTER-arketypen er nøstet inn blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik var oppdaget ved undersøkelsen (U.a.)., comment=Registrer som Sann dersom ingen avvik ble oppdaget ved undersøkelsen. Spesifikke utsagn om undersøkelsen kan registreres i dataelementet "Klinisk fortolkning". Registrerer man "Uten anmerkning", vil registrering av andre dataelementer i arketypen være overflødig med unntak av dataelementet "Klinisk fortolkning", som kan være nyttig om en har behov for en normalbeskrivelse, for eksempel "Normal hudundersøkelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det spesifikke hudfunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=1, text=Sammendrag av funn, description=Sammendrag av funn på hudområdet., comment=Bruk denne gruppen dataelementer der det gir mening å registrere kun oppsummerende informasjon, for eksempel tilstedeværelse eller fravær av funnet (f.eks. psoriasis), eller antallet av et funn (f.eks. antallet kondylomer)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hudfunn, description=Hudfunnets navn eller kategori., comment="Hudfunn" bør om mulig kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse eller fravær av det spesifikke hudfunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede [Hudfunnet er til stede.]
  • Fraværende [Hudfunnet er ikke tilstede.]
  • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å bestemme om funnet er tilstede.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det spesifikke hudfunnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall, description=Antall av det spesifikke funnet på kroppsstedet., comment=For eksempel: Papillom eller utslett., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke enkeltfunn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om et eller flere enkeltfunn fra undersøkelsen., comment=For eksempel en mer detaljert undersøkelse av en del av hudområdet. Kan også brukes for å registrere undersøkelse av en spesifikk lesjon eller sår, f.eks. ved å bruke dataelementet "Alias" i CLUSTER.exam_burn eller CLUSTER.exam_lesion., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_skin.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_wound.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_lesion.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer funn ved undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk fortolkning, description=Enkelt ord, frase eller kort beskrivelse som representerer klinisk betydning og signifikans ved funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen ikke registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]