ARCHETYPE Inspeksjon av cervix (openEHR-EHR-CLUSTER.inspection_of_cervix.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.inspection_of_cervix.v0
ConceptInspeksjon av cervix
DescriptionForeløpig , uferdig arketype. Per mai 2015, kun til bruk for Olafiaklinikken, OUS.
MisuseSkal ikke brukes ved andre enheter enn Olafiaklinikken inntil den er gjennomarbeidet med innspill fra andre faggrupper enn venerologer.
PurposeFor å registrere funn ved inspesksjon av cervix.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Vebjørn Arntzen
Organisasjon: Oslo universitetssykehus HF, Norway
E-post: varntzen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-14
Other Details LanguageForfatternavn: Vebjørn Arntzen
Organisasjon: Oslo universitetssykehus HF, Norway
E-post: varntzen@ous-hf.no
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway, varntzen@ous-hf.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=47339D575596B2D2ADD3B8111EAC76C4, build_uid=f79d0c9d-92ff-400f-a23a-9317db072984, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsCervix, Livmorhals
Lifecyclein_development
UID98091e5f-ed47-40fe-9cef-e9b080effcce
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.905
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Foreløpig , uferdig arketype. Per mai 2015, kun til bruk for Olafiaklinikken, OUS., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Arnt Løberg Sæter. DIPS ASA
Heather Leslie, Ocean informatics, Australia, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Tekstlig beskrivelse av funn, dersom de strukturerte feltene ikke benyttes eller ikke er relevante., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utflod, description=Markering av om utflod er tilstede eller fraværende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Utflod er tilstede.]
 • Fraværende [Utflod er ikke til stede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utseende av utflod, description=Kategorisering av utflod fra cervix., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Klar
 • Mucopurulent
 • Mursteinsfarget
 • Friskt blødende
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ektopi, description=Markering av om tilstedeværelse eller ikke av ektopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede
 • Fraværende
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ektopi beskrivelse, description=, comment=Tekstlig beskrivelse av ektopi, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimedia, description=Digital fremstilling av cervix., comment=For eksempel en tegning eller digitalt bilde eller video., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=1, text=Andre funn cervix, description=Markering og beskrivelse av andre funn ved inspeksjon av cervix., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funn, description=Beskrivelse av annet funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vorter
 • Skjør
 • Tumor
 • Nabothian cyste
 • Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Detaljert beskrivelse av funn, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Tekstlig beskrivelse av funn, dersom de strukturerte feltene ikke benyttes eller ikke er relevante., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utflod, description=Markering av om utflod er tilstede eller fraværende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Utflod er tilstede.]
 • Fraværende [Utflod er ikke til stede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utseende av utflod, description=Kategorisering av utflod fra cervix., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Klar
 • Mucopurulent
 • Mursteinsfarget
 • Friskt blødende
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ektopi, description=Markering av om tilstedeværelse eller ikke av ektopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede
 • Fraværende
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ektopi beskrivelse, description=, comment=Tekstlig beskrivelse av ektopi, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Multimedia, description=Digital fremstilling av cervix., comment=For eksempel en tegning eller digitalt bilde eller video., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=1, text=Andre funn cervix, description=Markering og beskrivelse av andre funn ved inspeksjon av cervix., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Funn, description=Beskrivelse av annet funn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vorter
 • Skjør
 • Tumor
 • Nabothian cyste
 • Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Detaljert beskrivelse av funn, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]