ARCHETYPE Laboratoriesvargruppe (openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_panel.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_panel.v0
ConceptLaboratoriesvargruppe
DescriptionLaboratoriesvar som en enkeltverdi eller i et panel/pakkeformat.
UseFor å registrere laboratorieanalyser som en enkeltverdi eller i en analysepakke. Brukes normalt i arketypen OBSERVATION.laboratory_test. Navnene på elementene Laboratoriesvar/Svarverdi vil ordinært erstattes i en templat elller applikasjon med navnet på den spesifikke analysen. f.eks. "Hemoglobin", og ofte kodet med en terminologi som NLK, SNOMED CT eller LOINC. Der det kreves mer komplekse svarmønstre kan det være nødvendig å spesialisere denne arketypen, eller erstatte den med en annen.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere funn ved patologiundersøkelser.
PurposeFor å registrere laboratorieanalyser som en enkeltverdi eller i en analysepakke.
ReferencesBased on NEHTA 'Pathology Test' archetype. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showarchetype_1013.1.839_8

Pathology (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 May 29 [cited 2011 Jul 11]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/962-pathology-v10.

Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory

Hl7 FHIR Observation resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation.html
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics, UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-20
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics, UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Based on NEHTA 'Pathology Test' archetype. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/OKM.html#showarchetype_1013.1.839_8 Pathology (Data Specifications) Version 1.0 [Internet]. Sydney, Australia: National E-Health Transition Authority; 2007 May 29 [cited 2011 Jul 11]; Available at http://www.nehta.gov.au/component/docman/doc_download/962-pathology-v10. Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory Hl7 FHIR Observation resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/observation.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=925E7C3CB37B53B998FF9CF82C14AAD8, build_uid=c9759cb4-5611-4156-b429-18467697401c, revision=0.0.1-alpha}
Keywordslaboratorie, panel, batteri, analytt, analyse, svar, resultat, pakke
Lifecyclein_development
UID04e4db1d-c4e2-4807-99ce-02ef94ab6d63
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.895
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Laboratoriesvar som en enkeltverdi eller i et panel/pakkeformat., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Jan-Arne Ludvigsen, DIPS ASA, Norway
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Sveinung Sørbye, UNN HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Torleif Trydal, Fürst AS, Norway
Johan Bjerner, Fürst AS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Laboratoriesvar, description=Spesifikt detaljert svar, inkludert både verdien av svaret og annen informasjon som kan være nyttig i klinisk tolkning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Svarverdi, description=Svarets verdi. Navnet på dette elementet vil ordinært erstattes i en templat eller applikasjon med navnet og/eller koden på analysen, f.eks. Serum natrium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Kommentar om svaret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Veiledning til referanseområdet, description=Ytterligere veiledning om anvendeligheten av referanseområdet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Svarstatus, description=Statusen til svarverdien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Registrert [Svar ikke tjengengelig enda.]
  • Foreløpig [Dette er et midlertidig eller foreløpig svar. Data kan mangle, eller være uverifisert.]
  • Endelig [Svaret er komplett og verifisert av ansvarlig laboratorielege.]
  • Endret [Svaret er endret etter å ha hatt status Endelig, og er komplett og verifisert av ansvarlig laboratorielege.]
  • Kansellert [Svaret er ikke tilgjengelig fordi analysen ikke ble påbegynt eller ferdigstilt.]
  • Ikke bestilt [Svaret er ikke tilgjengelig siden analysen ikke ble bestilt.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt for svarstatus, description=Dato og/eller tidspunkt hele svaret ble utstedt for den registrerte Svarstatus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Svardetaljer, description=Ytterligere detaljer om et spesifikt svar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Andre detaljer, description=Ytterligere detaljer, inkludert informasjon om prøveeksemplaret, eller en undergruppe av svar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Laboratoriesvar, description=Spesifikt detaljert svar, inkludert både verdien av svaret og annen informasjon som kan være nyttig i klinisk tolkning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Svarverdi, description=Svarets verdi. Navnet på dette elementet vil ordinært erstattes i en templat eller applikasjon med navnet og/eller koden på analysen, f.eks. Serum natrium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Kommentar om svaret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Veiledning til referanseområdet, description=Ytterligere veiledning om anvendeligheten av referanseområdet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Svarstatus, description=Statusen til svarverdien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Registrert [Svar ikke tjengengelig enda.]
  • Foreløpig [Dette er et midlertidig eller foreløpig svar. Data kan mangle, eller være uverifisert.]
  • Endelig [Svaret er komplett og verifisert av ansvarlig laboratorielege.]
  • Endret [Svaret er endret etter å ha hatt status Endelig, og er komplett og verifisert av ansvarlig laboratorielege.]
  • Kansellert [Svaret er ikke tilgjengelig fordi analysen ikke ble påbegynt eller ferdigstilt.]
  • Ikke bestilt [Svaret er ikke tilgjengelig siden analysen ikke ble bestilt.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt for svarstatus, description=Dato og/eller tidspunkt hele svaret ble utstedt for den registrerte Svarstatus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Svardetaljer, description=Ytterligere detaljer om et spesifikt svar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Andre detaljer, description=Ytterligere detaljer, inkludert informasjon om prøveeksemplaret, eller en undergruppe av svar., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]