ARCHETYPE Prøvebeholder (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0
ConceptPrøvebeholder
DescriptionDetaljer om en prøvebeholder. Dette er ofte en integrert del av arbeidsflyt og rapportering av laboratorieprøver, særlig anatomiske og histologiske laboratorieprøver.
UseBrukes inne i en overordnet OBSERVATION.laboratory_test arketype eller spesialisering.
PurposeFor å registrere detaljer om beholderen som brukes for å oppbevare en laboratorieprøve.
ReferencesDigital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Supplement 122: Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes

DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology

Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimenn.html
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 21/06/2009
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 21/06/2009
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Supplement 122: Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimenn.html, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=3B8F10B506584D0004233DF0E7BDE62F, build_uid=600d838f-e9a0-4291-bc8e-56f30f09764a, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprøve, laboratorium, lab, patologi, beholder, glass, bøtte, pensel, prøveglass
Lifecyclein_development
UID1cdd84e0-3d1a-4796-989f-c06782f88196
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.893
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om en prøvebeholder. Dette er ofte en integrert del av arbeidsflyt og rapportering av laboratorieprøver, særlig anatomiske og histologiske laboratorieprøver., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Koray Atalag University of Auckland, New Zealand, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Kristian Berg; Line Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge, kristian.berg@unn.no; line.silsand@unn.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={events=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type beholder, description=Beskrivelse av typen beholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Vevskassett [Plastbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • TMA-blokk [Posisjonsbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • Prøveglass [*]
  • Objektglass [*]
  • Prøvebeholder [*]
  • Grid [Rutenett for elektronmikroskopi.]
  • Prøvebrønn [Prøvebrønn til prøve.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Spesielle tilsetninger for fiksering eller til preservering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av beholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for transport, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble klargjort for transport til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beholder ID, description=Identifikator av beholderen. Dataelementet kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator for hentested, description=Identifikator av stedet hvor beholderen skal hentes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator på transportør, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for å frakte prøvebeholderen til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Komponent av beholder, description=Detaljer om del-komponenter som omfatter beholderen (for eksempel beskrivelse av objektglass og dekkglass), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], capabilities=[], activities=[], description=[], identities=[], state=[], protocol=[], context=[], data=[], provider=[], details=[], target=[], contacts=[], ism_transition=[], source=[], relationships=[], credentials=[], other_participations=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type beholder, description=Beskrivelse av typen beholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Vevskassett [Plastbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • TMA-blokk [Posisjonsbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • Prøveglass [*]
  • Objektglass [*]
  • Prøvebeholder [*]
  • Grid [Rutenett for elektronmikroskopi.]
  • Prøvebrønn [Prøvebrønn til prøve.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Spesielle tilsetninger for fiksering eller til preservering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av beholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for transport, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble klargjort for transport til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beholder ID, description=Identifikator av beholderen. Dataelementet kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator for hentested, description=Identifikator av stedet hvor beholderen skal hentes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator på transportør, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for å frakte prøvebeholderen til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Komponent av beholder, description=Detaljer om del-komponenter som omfatter beholderen (for eksempel beskrivelse av objektglass og dekkglass), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]