ARCHETYPE Prøvebeholder (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0
ConceptPrøvebeholder
DescriptionDetaljer om en prøvebeholder.
UseBrukes for å registrere detaljer om beholderen som brukes for å oppbevare en laboratorieprøve. Dette er ofte en integrert del av arbeidsflyt og rapportering av laboratorieprøver, særlig anatomiske og histologiske laboratorieprøver. Denne arketypen er laget for å brukes innenfor en Laboratorieresultat-arketype og Prøvemateriale-arketype, som skissert under. Denne arketypen kan brukes sammen med Prøvemateriale-arketypen på to hovedmåter: Ved nøsting av "Prøvebeholder" inni "Prøvemateriale" (for eksempel når et vakuumglass med venøst blod fordeles på to mindre glass, eller en hel tykktarm deles på tre bøtter), eller "Prøvemateriale" nøstet inni "Prøvebeholder" (for eksempel når en bøtte inneholder en seksjon av en tykktarm og en endetarm, eller et glass inneholder fem individuelt merkede føflekker).
PurposeFor å registrere detaljer om beholderen som brukes for å oppbevare en laboratorieprøve.
ReferencesDigital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Supplement 122: Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes

DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology

Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Supplement 122: Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=CB741B669D78254D72B77E1189E05C2F, build_uid=45b25b8c-ae70-4c96-9983-c86cee142cb9, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprøve, laboratorium, lab, patologi, beholder, glass, bøtte, pensel, prøveglass
Lifecyclein_development
UID1cdd84e0-3d1a-4796-989f-c06782f88196
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.893
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om en prøvebeholder., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Koray Atalag University of Auckland, New Zealand, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Kristian Berg; Line Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge, kristian.berg@unn.no; line.silsand@unn.no
Slovenian: Application: Adl Designer, Notes: Generated automatically by Adl Designer
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type beholder, description=Beskrivelse av typen beholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Vevskassett [Beholderen er en plastbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • TMA-blokk [Beholderen er en posisjonsbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • Prøveglass [Beholderen er et prøveglass.]
  • Objektglass [Beholderen er et objektglass.]
  • Prøvebeholder [Beholderen er en generisk prøvebeholder.]
  • Grid [Beholderen er et rutenett for elektronmikroskopi.]
  • Prøvebrønn [Beholderen er en prøvebrønn til prøve.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Spesielle tilsetninger for fiksering eller til preservering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av beholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for transport, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble klargjort for transport til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beholder ID, description=Identifikator av beholderen. Dataelementet kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator for hentested, description=Identifikator av stedet hvor beholderen skal hentes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator på transportør, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for å frakte prøvebeholderen til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Komponent av beholder, description=Detaljer om del-komponenter som omfatter beholderen., comment=For eksempel en beskrivelse av objektglass og dekkglass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=1, text=Inneholdt prøvemateriale, description=Et prøvemateriale som beholderen inneholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type beholder, description=Beskrivelse av typen beholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Vevskassett [Beholderen er en plastbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • TMA-blokk [Beholderen er en posisjonsbeholder for parafinstøping av prøve.]
  • Prøveglass [Beholderen er et prøveglass.]
  • Objektglass [Beholderen er et objektglass.]
  • Prøvebeholder [Beholderen er en generisk prøvebeholder.]
  • Grid [Beholderen er et rutenett for elektronmikroskopi.]
  • Prøvebrønn [Beholderen er en prøvebrønn til prøve.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Spesielle tilsetninger for fiksering eller til preservering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av beholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for transport, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble klargjort for transport til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beholder ID, description=Identifikator av beholderen. Dataelementet kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator for hentested, description=Identifikator av stedet hvor beholderen skal hentes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator på transportør, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for å frakte prøvebeholderen til laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Komponent av beholder, description=Detaljer om del-komponenter som omfatter beholderen., comment=For eksempel en beskrivelse av objektglass og dekkglass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=1, text=Inneholdt prøvemateriale, description=Et prøvemateriale som beholderen inneholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]