ARCHETYPE Prøvebeholder (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0
ConceptPrøvebeholder
DescriptionDetaljer om en prøvebeholder.
UseBrukes for å registrere detaljer om beholderen som brukes for å oppbevare en laboratorieprøve. Dette er ofte en integrert del av arbeidsflyt og rapportering av laboratorieprøver, særlig laboratorieprøver til patologisk laboratorium. Denne arketypen er laget for å brukes innenfor en Laboratorieresultat-arketype og Prøvemateriale-arketype, som skissert under. Denne arketypen kan brukes sammen med Prøvemateriale-arketypen på to måter: Ved nøsting av "Prøvebeholder" inni "Prøvemateriale" (for eksempel når et vakuumglass med venøst blod fordeles på to mindre glass, eller en hel tykktarm deles på tre bøtter), eller "Prøvemateriale" nøstet inni "Prøvebeholder" (for eksempel når en bøtte inneholder en seksjon av en tykktarm og en endetarm, eller et glass inneholder fem individuelt merkede føflekker).
PurposeFor å registrere detaljer om prøvebeholderen som brukes for å oppbevare en laboratorieprøve.
ReferencesDigital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Supplement 122: Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes

DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology

Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Supplement 122: Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=15B01BBA2B1E189C1FEDFD2A11EB2755, build_uid=a2a98823-1ba5-4299-ad6e-670acaba65c5, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprøve, laboratorium, lab, patologi, beholder, glass, bøtte, pensel, transportmedie, prøveglass, vakumglass, vakumrør, swab, dyrkningsmedie, filterkort
Lifecyclein_development
UID1cdd84e0-3d1a-4796-989f-c06782f88196
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.893
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om en prøvebeholder., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Koray Atalag University of Auckland, New Zealand, originalLanguage=en, translators=German: Sarah Ballout, MHH-Hanover, ballout.sarah@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Kristian Berg; Line Silsand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Universitetssykehuset Nord-Norge, ​Oslo University Hospital, Norway, kristian.berg@unn.no; line.silsand@unn.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
Slovenian: Application: Adl Designer, Notes: Generated automatically by Adl Designer
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type beholder, description=Prøvebeholdertype. Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel SNOMED CT, LOINC, FHIR eller lokale terminologier/kodesett., comment=For eksembel: Loinc kode "LA20376-2" for hetteglass. SNOMED kode "702283008" for prøveglass til blodprøver, uten vakum og med gelseparator (non-evacuated blood collection tube, gel separator), '22566001' for cytologibørste enhet eller "701394007" for en generell transportboks for prøvebeholderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beholder ID, description=Identifikator av beholderen. Dataelementet kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av beholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Ethvert fiksativ, preserveringsmiddel eller transportmedium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholderkapasitet, description=Kapasiteten til prøvebeholderen, f.eks. volum eller et annet mål., comment=For eksempel: "Volumet er 125ml" , "Trekkvolum er på 2ml-5ml", "Innvendige mål er diameter på 12 cm diameter og høyde på 9 cm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Komponent av beholder, description=Detaljer om del-komponenter som beholderen består av., comment=For eksempel en beskrivelse av objektglass og dekkglass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=1, text=Inneholdt prøvemateriale, description=Prøvemateriale som beholderen inneholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=1, text=Transportdetaljer, description=Strukturert detaljer om transporten til prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid mottatt, description=Dato og klokkeslett da prøvebeholderen ble mottatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], data=[], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type beholder, description=Prøvebeholdertype. Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel SNOMED CT, LOINC, FHIR eller lokale terminologier/kodesett., comment=For eksembel: Loinc kode "LA20376-2" for hetteglass. SNOMED kode "702283008" for prøveglass til blodprøver, uten vakum og med gelseparator (non-evacuated blood collection tube, gel separator), '22566001' for cytologibørste enhet eller "701394007" for en generell transportboks for prøvebeholderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beholder ID, description=Identifikator av beholderen. Dataelementet kan gjentas., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av beholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoff, description=Ethvert fiksativ, preserveringsmiddel eller transportmedium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholderkapasitet, description=Kapasiteten til prøvebeholderen, f.eks. volum eller et annet mål., comment=For eksempel: "Volumet er 125ml" , "Trekkvolum er på 2ml-5ml", "Innvendige mål er diameter på 12 cm diameter og høyde på 9 cm"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Komponent av beholder, description=Detaljer om del-komponenter som beholderen består av., comment=For eksempel en beskrivelse av objektglass og dekkglass., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=1, text=Inneholdt prøvemateriale, description=Prøvemateriale som beholderen inneholder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=1, text=Transportdetaljer, description=Strukturert detaljer om transporten til prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid mottatt, description=Dato og klokkeslett da prøvebeholderen ble mottatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]