ARCHETYPE Prøvebeholder (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1
ConceptPrøvebeholder
DescriptionDetaljer om en prøvebeholder brukt til å oppbevare, transportere og/eller arkivere en laboratorieprøve.
UseBrukes for å registrere detaljer om en prøvebeholder brukt til å oppbevare, transportere og/eller arkivere en laboratorieprøve. Denne arketypen er laget for å brukes innenfor arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result (Laboratorieresultat), CLUSTER.specimen (Prøvemateriale), Cluster.biospecimen_summary (Biologisk prøve sammendrag) og andre kliniske passende arketyper. Vanligvis vil CLUSTER.specimen (Prøvemateriale) og CLUSTER.specimen_container (Prøvebeholder) arketypene bli brukt som et par, nøstet inn i hverandre ut i fra hva som passer seg ut i fra brukertilfellet. For eksempel: - Prøvebeholderen kan nøstes i prøvematerialet; for eksempel når en venøs blodprøve fordeles mellom to prøverør, eller en hel tykktarm fordeles i tre prøvebeholdere. - Prøvemateriale kan nøstes i prøvebeholderen; for eksempel når en enkelt prøvebeholder med formalin inneholder en del av tykktarmen samt endetarmen, eller en enkelt prøvebeholder inneholder fem individuelt merket føflekker.
PurposeFor å registrere detaljer om en prøvebeholder brukt til å oppbevare, transportere og/eller arkivere en laboratorieprøve.
ReferencesDICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology: DICOM Supplement 122—Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes [Internet]. Published June 27, 2008. [Accessed date 2022-04-25]. Available from: https://www.dicomstandard.org/News-dir/ftsup/docs/sups/sup122.pdf.

HL7 FHIR Resource - Specimen R4.0.1 [Internet]. Health Level Seven; [accessed 2022-04-25]. Available from: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html.

ISO 6710:2017 Single-use containers for human venous blood specimen collection [Internet]; [accessed 2022-04-25]. Available from: https://www.iso.org/standard/69659.html.

EUDAMED - European Database on Medical Devices - [Internet]; [accessed 2022-04-25]. Available from: https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home.
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=DICOM Standards Committee, Working Groups 26, Pathology: DICOM Supplement 122—Specimen Module and Revised Pathology SOP Classes [Internet]. Published June 27, 2008. [Accessed date 2022-04-25]. Available from: https://www.dicomstandard.org/News-dir/ftsup/docs/sups/sup122.pdf. HL7 FHIR Resource - Specimen R4.0.1 [Internet]. Health Level Seven; [accessed 2022-04-25]. Available from: http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html. ISO 6710:2017 Single-use containers for human venous blood specimen collection [Internet]; [accessed 2022-04-25]. Available from: https://www.iso.org/standard/69659.html. EUDAMED - European Database on Medical Devices - [Internet]; [accessed 2022-04-25]. Available from: https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B50E3F671642D836BDF5A3A95174239B, build_uid=f53ee006-2090-48d2-8bd8-e27bfe443366, revision=1.0.0}
Keywordsprøve, laboratorium, lab, patologi, beholder, glass, pensel, transportmedie, prøveglass, vakumglass, vakumrør, swab, dyrkningsmedie, filterkort, objektglass
Lifecyclepublished
UIDa1aba915-6ba7-4c3c-af81-83b440211653
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.893
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om en prøvebeholder brukt til å oppbevare, transportere og/eller arkivere en laboratorieprøve., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Michael Anywar, Universitätsklinikum SH, Germany
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Paulo Bandiera-Paiva, Federal University of Sao Paulo, Brazil
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, Oslo University Hospital
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Pramil Liyanage, Ministry of Health, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
Cecilia Mascia, CRS4, Italy
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Masafumi Okada, University of Tokyo, Japan
Vanessa Pereira, Luxembourg Institute of Health & Better, Portugal
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
Pencho Tonchev, Medical University- Pleven, Bulgaria
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, ChinaMichael Anywar, Universitätsklinikum SH, Germany
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Paulo Bandiera-Paiva, Federal University of Sao Paulo, Brazil
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Johan Bjerner, Fürst, Norway
Peter Fedorcsak, Oslo University Hospital
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Pramil Liyanage, Ministry of Health, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
Cecilia Mascia, CRS4, Italy
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Masafumi Okada, University of Tokyo, Japan
Vanessa Pereira, Luxembourg Institute of Health & Better, Portugal
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Anders Thurin, VGR, Sweden
Pencho Tonchev, Medical University- Pleven, Bulgaria
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (openEHR Editor)
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Sarah Ballout, Natalia Strauch, MHH-Hanover, Medizinische Hochschule Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Swedish: Linda Aulin, Region Stockholm, Karolinska University Hospital, linda.aulin@sll.se
 • Norwegian Bokmål: Kristian Berg; Line Silsand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Universitetssykehuset Nord-Norge, ​Oslo University Hospital, Norway, kristian.berg@unn.no; line.silsand@unn.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
 • Slovenian: Application: Adl Designer
  Notes: Generated automatically by Adl Designer
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholder type, description=Typen beholder knyttet til prøven., comment=Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel SNOMED CT, LOINC eller lokale terminologier/kodesett. For eksembel: Loinc kode "LA20376-2" for hetteglass. SNOMED kode "702283008" for prøveglass til blodprøver, uten vakum og med gelseparator (non-evacuated blood collection tube, gel separator), "22566001" for cytologibørste enhet eller "701394007" for en generell transportboks for prøvebeholderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholder ID, description=En unik identifikator av beholderen., comment=Dette dataelementet kan gjentas for å gjøre det mulig å registrere flere IDer, for eksempel EUDAMED-nummer, batchnummer, sporingsnummer, suffiksnummer for type beholder eller produsentens strekkode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av prøvebeholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Komponenter, description=Beskrivelse av de fysiske komponentene til prøvebeholderen., comment=For eksempel: fargen på korken., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoffer, description=Etthvert stoff tilsatt prøvebeholderen for å preservere, fiksere eller forbedre prøvematerialet. , comment=Dataelementet kan gjentas for å gjøre det mulig å registrere mer enn et tilsetningsstoff. Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel SNOMED CT, IUPAC-navn (PIN), CAS-registernummer. Eksempel: Formalin, Citrat, EDTA., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kapasitet, description=Kapasiteten til prøvebeholderen., comment=En fritekstbeskrivelse eller den spesifikke kapasiteten, f.eks. volum. For eksempel: "125" (125 mL), eller teksten "Trekkvolum på 2 mL - 5 mL", "Indre mål er 12 cm i diameter og 9 cm høy"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Minimum volum, description=Det minste volumet prøvebeholderen er beregnet til., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere strukturerte detaljer relatert til prøvebeholderen., comment=For eksempel: plassering i en biobank eller transportdetaljer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=1, text=Innhold, description=Innholdet i prøvebeholderen., comment=For eksempel: sub-prøvebeholdere eller prøvemateriale., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om prøvematerialet som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholder type, description=Typen beholder knyttet til prøven., comment=Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel SNOMED CT, LOINC eller lokale terminologier/kodesett. For eksembel: Loinc kode "LA20376-2" for hetteglass. SNOMED kode "702283008" for prøveglass til blodprøver, uten vakum og med gelseparator (non-evacuated blood collection tube, gel separator), "22566001" for cytologibørste enhet eller "701394007" for en generell transportboks for prøvebeholderen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvebeholder ID, description=En unik identifikator av beholderen., comment=Dette dataelementet kan gjentas for å gjøre det mulig å registrere flere IDer, for eksempel EUDAMED-nummer, batchnummer, sporingsnummer, suffiksnummer for type beholder eller produsentens strekkode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av prøvebeholderen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=1, text=Komponenter, description=Beskrivelse av de fysiske komponentene til prøvebeholderen., comment=For eksempel: fargen på korken., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tilsetningsstoffer, description=Etthvert stoff tilsatt prøvebeholderen for å preservere, fiksere eller forbedre prøvematerialet. , comment=Dataelementet kan gjentas for å gjøre det mulig å registrere mer enn et tilsetningsstoff. Det er sterkt anbefalt å kode dette elementet med en terminologi, for eksempel SNOMED CT, IUPAC-navn (PIN), CAS-registernummer. Eksempel: Formalin, Citrat, EDTA., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kapasitet, description=Kapasiteten til prøvebeholderen., comment=En fritekstbeskrivelse eller den spesifikke kapasiteten, f.eks. volum. For eksempel: "125" (125 mL), eller teksten "Trekkvolum på 2 mL - 5 mL", "Indre mål er 12 cm i diameter og 9 cm høy"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=1, text=Minimum volum, description=Det minste volumet prøvebeholderen er beregnet til., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=1, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere strukturerte detaljer relatert til prøvebeholderen., comment=For eksempel: plassering i en biobank eller transportdetaljer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.biobank_storage.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=1, text=Innhold, description=Innholdet i prøvebeholderen., comment=For eksempel: sub-prøvebeholdere eller prøvemateriale., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om prøvematerialet som ikke dekkes av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]