ARCHETYPE Relativ anatomisk lokalisering (openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1
ConceptRelativ anatomisk lokalisering
DescriptionEtt enkelt identifisert fysisk sted på eller i menneskekroppen plassert ved hjelp av andre overflatemarkeringer og kroppsdeler.
UseBrukes for å registrere strukturerte og ensartede detaljer om et enkelt identifisert fysisk sted på eller i menneskekroppen ved å beskrive lokaliseringen i relasjon til identifiserte makroskopiske anatomiske landemerker. Det kan være nødvendig å beskrive en enkel fysisk lokalisering med mer enn en relativ lokalisering - for eksempel 2 cm inferiort for "landemerke A" OG 3 cm medialt for "landemerke B". Noen arketyper inneholder et enkelt dataelement for enkel beskrivelse av et sted på kroppen - for eksempel OBSERVATION.blood_pressure (Blodtrykk), og CLUSTER.symptom_sign (Symptom/sykdomstegn). I tilfeller hvor verdisettet er forutsigbart og enkelt å definere, er disse dataelementene en meget nøyaktig og praktisk måte for å registrere og gjenfinne et anatomisk sted. I tilfeller når den anatomiske lokaliseringen ikke er veldefinert eller må defineres i en applikasjon, kan det være mer fleksibelt å bruke denne strukturerte arketypen. Denne arketypen er spesifikt designet for bruk i ENTRY- og CLUSTER-arketyper som gir konteksten for det identifiserte kroppsstedet. Kliniske brukstilfeller: -5 cm inferiort i forhold til venstre tibiale tuberositas. -2 cm medialt for den høyre brystvorten. -5 cm innenfor analåpningen. I en situasjon hvor CLUSTER.anatomical_location (Anatomisk lokalisering) bare kan brukes for å navngi en større eller uspesifikk kroppsdel, kan bruken av denne arketypen i "Alternativ struktur"-SLOTet understøtte registreringen av en mer presis lokasjon - f.eks. 2 cm anteriort for fossa cubiti på venstre arm eller 4 cm under høyre costal kant i midtclaviculær linjen på brystveggen på høyre side.
MisuseBrukes ikke for å registrere "unilateral" eller "bilateral", da disse uttrykkene er kvalifikatorer for konklusjoner heller enn nøyaktige anatomiske lokaliseringer. Brukes ikke for spesifisering av et enkelt navngitt fysisk sted på kroppen som venstre femur eller den mediale del av nesen. Bruk arketypen CLUSTER.anatomical_location (Anatomisk lokalisering) for dette. Brukes ikke for å spesifisere mikroskopiske anatomiske lokaliseringer.
PurposeFor registrering av strukturerte detaljer om et enkelt fysisk sted på eller i menneskekroppen i forhold til andre makroskopiske anatomiske landemerker.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-11-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-11-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=84F2AA81E69B41488926C072482DF67E, build_uid=6fef977a-9afc-43ed-86ef-e77e034cd656, revision=1.0.0}
Keywordssted, lokalisering, anatomisk, relativ, omtrentlig, anatomisk region, topografisk sted, topografisk anatomi, makroskopisk anatomi, makroskopisk, anatomi, plassering
Lifecyclepublished
UID49766f8f-e25a-4ebc-8f9f-04e087d6c4ed
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.877
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Ett enkelt identifisert fysisk sted på eller i menneskekroppen plassert ved hjelp av andre overflatemarkeringer og kroppsdeler., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Hildegunn Siv Aase, Helse Bergen, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
B Christensen, HUS, Norway
Aitor Eguzkitza, UPNA (Public University of Navarre) - CHN (Complejo Hospitalario de Navarra), Spain
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Dunmail Hodkinson, Black Pear Software Ltd, UK
Hilde Hollås, Norway
hanne joensen, Helse- bergen HUS, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Siri Laronningen, Kreftregisteret, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Vesna Levasic, Orthopaedic Hospital Valdoltra, Slovenia
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Maria Beate Nupen, Oslo Universitetssykehus, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Dmitri Wall, Irish Skin Foundation, Ireland, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, lbla@helse-bergen.no, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
 • Slovenian: Biljana Princic
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={other_participations=[], ism_transition=[], relationships=[], target=[], content=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=CLUSTER, level=1, text=Relativ lokalisering, description=Detalj for identifisering av ett enkelt identifisert fysisk sted, enten på eller i menneskekroppen, som beskrives ved dets relasjon til andre makroskopiske anatomiske landemerker., comment=Mer enn én relativ lokalisering kan bli nødvendig for å gi en nøyaktig kryssreferanse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn på landemerke, description=Identifisert kroppssted som benyttes som referansepunkt for det aktuelle kroppsstedet., comment="Navn på landemerke" kan identifisere en anatomisk struktur (som umbilicus), en anatomisk linje (som midt-claviculær linjen) og et veldefinert anatomisk punkt (som MacBurney's punkt). Dette dataelementet bør kodes i en terminologi som understøtter beslutningsstøtte når mulig. En passende terminologi for dette kunne omfatte enkle konsepter eller en liste over prekoordinerte termer. Fritekst bør bare brukes når det ikke finnes en passende terminologi. Det anbefales sterkt at "Navn på landemerke" registreres så spesifikt som det er anatomisk mulig. For eksempel registrer øvre øyelokk fremfor øyelokk med øvre som kvalifikator, eller femte ribbein frem for ribbein med femte som numerisk kvalifikator., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppsside, description=Siden av kroppen hvor det identifiserte landemerket er lokalisert., comment=Om ikke det identifiserte landemerket har lateralitet har dette dataelementet ingen verdi. Bruker dataelementet "Navn på landemerke" prekoordinerte termer som inneholder lateralitet er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::272741003 | Laterality], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avstand fra landemerke, description=Avstanden til lokaliseringen fra det identifiserte landemerket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Retning, description=Detalj om den relative retningen fra kroppsstedet til landemerket., comment=Vanlige aspekter er tatt med som verdisett som kan utvides over tid, og fritekstbeskrivelse er også en mulighet. Det antas at kroppen beskrives når den er i den anatomiske utgangsstillingen. Det tillates maksimalt registrering av 6 retninger. Med dette verdisettet er det 8 gjensidige parvise utelukkelser - for eksempel kan et kroppssted ikke både være "medialt for" og "lateralt for" et identifisert landemerke. Andre parvise gjensidige utelukkelser er "ovenfor" og "nedenfor", "anteriort" og "posteriort", "proksimalt" og "distalt", "overfladisk" og "dypt", "kranialt" og "kaudalt", "rostralt og kaudalt", og "inni" og "utenfor". Kombinasjoner valgt innenfor hvert av de 8 parene er i prinsippet gyldige, selv om det i praksis er usannsynlig at det er behov for registrering av mer enn to retninger samtidig for å beskrive retningen til et kroppssted. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..6, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Medialt for [Mot midten, fra landemerket.]
  • Lateralt for [Mot siden, fra landemerket.]
  • Ovenfor [Ovenfor landemerket.]
  • Nedenfor [Nedenfor landemerket.]
  • Anteriort for [Mot framsiden, eller ventralt aspekt, fra landemerket.]
  • Posteriort for [Mot baksiden, eller dorsalt aspekt, fra landemerket.]
  • Proksimalt for [Nærmere kroppen relativt til landemerket.]
  • Distalt for [Lengre vekk fra kroppen til forhold til landemerket.]
  • Overfladisk for [Nærmere overflaten i forhold til landemerket.]
  • Dypt for [Lengre vekk fra overflaten relativt til landemerket.]
  • Inni [Innover fra fra den ytre åpningen til et kroppshulrom, f.eks. øregang, fistel eller sår, i forhold til landemerket.]
  • Utenfor [Utover fra den indre åpningen til et kroppshulrom, f.eks. analfistel, i forhold til landemerket.]
  • Oralt for [Mot munnen, i forhold til landemerket. Vanligvis brukt for å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
  • Analt for [Mot anus, i forhold til landemerket. Vanligvis brukt for å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
  • Kaudalt for [Mot halen, i forhold til landemerket.]
  • Kranialt for [Mot hodet, i forhold til landemerket.]
  • Rostralt for [Mot forsiden av hodet, i forhold til landemerket.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse for å ytterligere detaljere og støtte den relative lokaliseringens strukturerte data., comment=For eksempel: En tatovering dekker den nederste halvdel av dette området., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia representasjon, description=Bilder eller annen multimedia som brukes for å støtte identifiseringen av kroppsstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], source=[], data=[], activities=[], contacts=[], context=[], identities=[], description=[], details=[], events=[], credentials=[], provider=[], state=[], protocol=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=CLUSTER, level=1, text=Relativ lokalisering, description=Detalj for identifisering av ett enkelt identifisert fysisk sted, enten på eller i menneskekroppen, som beskrives ved dets relasjon til andre makroskopiske anatomiske landemerker., comment=Mer enn én relativ lokalisering kan bli nødvendig for å gi en nøyaktig kryssreferanse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Navn på landemerke, description=Identifisert kroppssted som benyttes som referansepunkt for det aktuelle kroppsstedet., comment="Navn på landemerke" kan identifisere en anatomisk struktur (som umbilicus), en anatomisk linje (som midt-claviculær linjen) og et veldefinert anatomisk punkt (som MacBurney's punkt). Dette dataelementet bør kodes i en terminologi som understøtter beslutningsstøtte når mulig. En passende terminologi for dette kunne omfatte enkle konsepter eller en liste over prekoordinerte termer. Fritekst bør bare brukes når det ikke finnes en passende terminologi. Det anbefales sterkt at "Navn på landemerke" registreres så spesifikt som det er anatomisk mulig. For eksempel registrer øvre øyelokk fremfor øyelokk med øvre som kvalifikator, eller femte ribbein frem for ribbein med femte som numerisk kvalifikator., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kroppsside, description=Siden av kroppen hvor det identifiserte landemerket er lokalisert., comment=Om ikke det identifiserte landemerket har lateralitet har dette dataelementet ingen verdi. Bruker dataelementet "Navn på landemerke" prekoordinerte termer som inneholder lateralitet er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::272741003 | Laterality], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avstand fra landemerke, description=Avstanden til lokaliseringen fra det identifiserte landemerket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Retning, description=Detalj om den relative retningen fra kroppsstedet til landemerket., comment=Vanlige aspekter er tatt med som verdisett som kan utvides over tid, og fritekstbeskrivelse er også en mulighet. Det antas at kroppen beskrives når den er i den anatomiske utgangsstillingen. Det tillates maksimalt registrering av 6 retninger. Med dette verdisettet er det 8 gjensidige parvise utelukkelser - for eksempel kan et kroppssted ikke både være "medialt for" og "lateralt for" et identifisert landemerke. Andre parvise gjensidige utelukkelser er "ovenfor" og "nedenfor", "anteriort" og "posteriort", "proksimalt" og "distalt", "overfladisk" og "dypt", "kranialt" og "kaudalt", "rostralt og kaudalt", og "inni" og "utenfor". Kombinasjoner valgt innenfor hvert av de 8 parene er i prinsippet gyldige, selv om det i praksis er usannsynlig at det er behov for registrering av mer enn to retninger samtidig for å beskrive retningen til et kroppssted. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..6, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Medialt for [Mot midten, fra landemerket.]
  • Lateralt for [Mot siden, fra landemerket.]
  • Ovenfor [Ovenfor landemerket.]
  • Nedenfor [Nedenfor landemerket.]
  • Anteriort for [Mot framsiden, eller ventralt aspekt, fra landemerket.]
  • Posteriort for [Mot baksiden, eller dorsalt aspekt, fra landemerket.]
  • Proksimalt for [Nærmere kroppen relativt til landemerket.]
  • Distalt for [Lengre vekk fra kroppen til forhold til landemerket.]
  • Overfladisk for [Nærmere overflaten i forhold til landemerket.]
  • Dypt for [Lengre vekk fra overflaten relativt til landemerket.]
  • Inni [Innover fra fra den ytre åpningen til et kroppshulrom, f.eks. øregang, fistel eller sår, i forhold til landemerket.]
  • Utenfor [Utover fra den indre åpningen til et kroppshulrom, f.eks. analfistel, i forhold til landemerket.]
  • Oralt for [Mot munnen, i forhold til landemerket. Vanligvis brukt for å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
  • Analt for [Mot anus, i forhold til landemerket. Vanligvis brukt for å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
  • Kaudalt for [Mot halen, i forhold til landemerket.]
  • Kranialt for [Mot hodet, i forhold til landemerket.]
  • Rostralt for [Mot forsiden av hodet, i forhold til landemerket.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse for å ytterligere detaljere og støtte den relative lokaliseringens strukturerte data., comment=For eksempel: En tatovering dekker den nederste halvdel av dette området., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=1, text=Multimedia representasjon, description=Bilder eller annen multimedia som brukes for å støtte identifiseringen av kroppsstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]