ARCHETYPE Refraksjonsundersøkelse (openEHR-EHR-OBSERVATION.refraction.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.refraction.v0
ConceptRefraksjonsundersøkelse
DescriptionUndersøkelse av rett refraksjon for å oppnå optimalt visus.
UseBrukes til å registrere resultatet av en refraksjonsundersøkelse. Dataelementet "Beskrivelse" kan brukes til å registrere et enkelt sammendrag av undersøkelsen eller for å integrere historiske data.
PurposeFor å registrere resultatet av en refraksjonsundersøkelse. Kan brukes både med pasientens vanlige korreksjon eller ved ny refraksjon av pasienten.
ReferencesVisual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity

Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf

IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf

Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583&sectionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults

CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/

DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/

Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback]
American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor)
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Visual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback] American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor), current_contact=Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK, ian.mcnicoll@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C209B8F41D5E90C23963F1ED00F55C83, build_uid=90576ea6-2885-4d88-b62f-608ba48d3d51, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsøye, syn, oftalmologisk, refraksjon, korreksjon
Lifecyclein_development
UID3f919b3b-f322-45b8-a07d-6a45181a4011
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.806
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::252886007 | Refraction assessment (procedure)], archetypeConceptDescription=Undersøkelse av rett refraksjon for å oppnå optimalt visus., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Gustavo M Bacelar-Silva, Brazil, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Thomas Baerland, Oslo Universitetssykehus / DIPS ASA, tba@dips.no, ?
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer, description=Detaljer om utstyret brukt til visustesting., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=En fritekst beskrivelse av svaret på refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value (qualifier value)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053], code=at0053, itemType=CLUSTER, level=4, text=Resultater undersøkelse, description=Detaljerte undersøkelsesresultater for hvert øye., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=5, text=Undersøkt øye, description=Identifikasjon av hvilket øye som blir undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Høyre øye [Undersøkelse av pasientens høyre øye ble utført.]
  • Venstre øye [Undersøkelse av pasientens venstre øye ble utført.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0139], code=at0139, itemType=SLOT, level=5, text=Refraksjonsdetaljer, description=Detaljer om refraksjonen for et øye., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.refraction_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0148], code=at0148, itemType=SLOT, level=5, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Anatomisk lokalisasjon, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ikke resultat, description=Resultat av refraksjonsunderøkelsen er ikke tilgjengelig for det undersøkte øyet., comment=Settes som sann hvis klinikker ikke oppnådde et resultat for refraksjon for det undersøkte øyet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0147], code=at0147, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak manglende testresultat, description=Årsak til manglende testresultat., comment=For eksempel manglende samarbeid med pasienten, manglende utstyr og ikke nok tid til å gjennomføre undersøkelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tolkning, description=Testresultatet gjengitt som en kvalitativ term, vanligvis kodet., comment=For eksempel: Eksessiv myop., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::366060000 | Finding of refraction measurement (finding)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oppsummering, description=En term, vanligvis kodet som utrykker en overordnet tolkning av refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::366060000 | Finding of refraction measurement (finding)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar om refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value (qualifier value)], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0140], code=at0140, itemType=SLOT, level=4, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljert om hvorfor undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Pasientfeilkilder som innvirker på tolkning av reultatet., comment=Eksempel: Pasient med nedsatt bevissthet eller manglende samarbeidsevne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Refraktiv korreksjon, description=Spesifikk type refraksjon(er) som testen utføres med., comment=For eksempel: Ingen korreksjon eller stenopeisk hull., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Briller [Visuskorreksjon gjort med briller.]
    [SNOMED-CT::50121007] (Eye glasses, device (physical object))
  • Kontaktlinser [Visuskorreksjon gjort med kontaktlinser.]
    [SNOMED-CT::57368009] (Contact lenses, device (physical object))
  • Stenopeisk hull [Visuskorreksjon gjort med stenopeisk hull.]
  • Ukorrigert [Visus testet uten korreksjon.]
, extendedValues=null]], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134], code=at0134, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041], code=at0041, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer, description=Detaljer om utstyret brukt til visustesting., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]