ARCHETYPE Vaksinasjonssammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.immunisation_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.immunisation_summary.v0
ConceptVaksinasjonssammendrag
DescriptionSammendrag av utsagn om den nåværende vaksinasjonsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens.
UseBruk for å registrere utsagn om den nåværende vaksinasjonsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens.
PurposeBrukes for å registrere utsagn om gjeldende vaksinasjonsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-11-23
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-11-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=9071B66C098BC506DEAC5A958FB91A23, build_uid=c6c05bd4-2f33-4c54-863c-5702bf65d9c7, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsimmunisering, vaksinasjon, vaksine, smittsom, sykdom, barnesykdom, vaksinering
Lifecyclein_development
UID7339050e-936a-4075-bd5e-4c3c90d4b947
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.767
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag av utsagn om den nåværende vaksinasjonsstatus for en identifisert infeksjonssykdom eller agens., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Merrilyn Curtis, AnalyzeIT, Australia
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, varntzen@ous-hf.no, RN, Enterprise Architect
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet vaksinasjonsstatus, description=Utsagn om status for alle vaksiner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen vaksinasjoner anbefalt [Det er ikke identifisert at noen vaksiner må gis.]
 • Vaksinasjoner nødvendig [Det er identifisert vaksiner som må gis.]
 • Alle vaksinasjoner avslått [Individet eller vergen har motsatt seg all vaksinasjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av vaksinasjonsstatus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=CLUSTER, level=2, text=Spesifikk vaksine, description=Detaljer om vaksinasjonsstatus for en spesifikk, angitt vaksine., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=3, text=Infeksjonssykdom eller agens, description=Identifikasjon av en infeksjonssykdom eller agens., comment=Det kan vaksineres mot flere sykdommer eller agenser i samme preparat, for eksempel DTP (difteri, stivkrampe og kikhoste) eller MMR (meslinger, kusma og røde hunder)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vaksinasjonsstatus, description=Vaksinasjonsstatusen for en spesifikk infeksjonssykdom eller agens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Vaksine ikke nødvendig [Vaksinasjon er ikke nødvendig.]
 • Vaksinasjon nødvendig [Vaksinasjon er nødvendig.]
 • Vaksinasjon ikke indisert [Vaksinasjon er ikke indisiert.]
 • Vaksinasjon avslått [Individet eller dets omsorgsperson har motsatt seg å få vaksinasjon for denne infeksjonssykdommen eller agensen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status på primærvaksinasjon, description=Status på primærvaksinasjon, dvs første immuniseringsforløp. Dette kan gjelde en serie der en trenger flere injeksjoner før individet er fullimmunisert, eller en enkelt dose i de tilfeller full immunisering oppnås ved en enkelt injeksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ikke påbegynt [Primærvaksinasjon er ennå ikke startet.]
 • Ufullstendig [Primærvaksinasjonen er eller ble ikke fullført.]
 • Fullført [Primærvaksinasjonen er fullført.]
 • Ukjent [Det er ikke kjent om primærvaksinasjonen ble fullført eller ikke.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato primærvaksinasjonen ble fullført, description=Dato, eller deler av tidspunkt - som årstall, da primærvaksinasjonen ble fullført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Dato for siste påfyllingsvaksine, description=Dato, eller deler av tidspunkt - som årstall, da siste påfyllingsvaksine (booster, revaksinering) ble gitt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Neste dose, description=Dato når neste vaksinasjonsdose skal gis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Fritekstinformasjon om en spesifikk vaksine som ikke er fanget opp i strukturerte felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt neste gjennomgang, description=Tidspunkt når en gjennomgang av immuniseringsstatusen skal gjøres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Tidspunkt når immuniseringsstatusen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt neste gjennomgang, description=Tidspunkt når en gjennomgang av immuniseringsstatusen skal gjøres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Tidspunkt når immuniseringsstatusen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]