ARCHETYPE Fysiske mål til et prøvemateriale (openEHR-EHR-CLUSTER.physical_dimension_specimen.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.physical_dimension_specimen.v0
ConceptFysiske mål til et prøvemateriale
DescriptionStørrelsen og mål på et prøvemateriale.
UseBrukes for å registrere målingene, eller beregningene fra målingene, som representerer de fysiske dimensjonene til et prøvemateriale.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere målinger av kroppsdeler eller kroppssegmenter. Bruk spesifikke arketyper for måling av kroppssegmenter til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere målinger i fysiske undersøkelser. Bruk målerelaterte dataelementer i arketypene CLUSTER.exam (Undersøkelsesfunn) familien til dette formålet. For eksempel: den målte størrelsen på en pupille i CLUSTER.exam-pupil (Undersøkelse av pupille) og lengden og bredden på en perforering i CLUSTER.exam-tympanic_membrane (Undersøkelse av trommehinnen). Skal ikke brukes til å registrere målinger i bildebehandling. Bruk målerelaterte dataelementer i sammenheng med CLUSTER-arketyper for hvert modalitets- og / eller organspesifikke bildefunn.
PurposeFor å registrere målingene, eller beregningene fra målingene, som representerer de fysiske dimensjonene til et prøvemateriale.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-09-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-09-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=DEA178B84604172CE15BBFB8D4904848, build_uid=827ef99e-89e7-4814-a21b-0c66315a1d10, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprøve, materiale, laboratorie, patologi, volum, størrelse, tykkelse, areal, vekt, masse, omfang
Lifecyclein_development
UIDc9cf5296-d402-40d4-8c61-590997bb0f8c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.69
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Størrelsen og mål på et prøvemateriale., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Simon Schumacher, Natalia Strauch, HiGHmed, Medizinische Hochschule Hannover, sschuma9@uni-koeln.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Liv Laugen, Oslo University Hospital,, varntzen@ous-hf.no, liv.laugen@ous-hf.no
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvemateriale navn, description=Prøvematerialets navn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av de fysiske egenskapene til prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Volum, description=Det beregnede rominnholdet av prøvematerialet i tre dimensjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 ml
 • >=0.0 L
 • >=0.0 cl
 • >=0.0 [foz_us]
 • >=0.0 [gal_us]
 • >=0.0 uL
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lengde, description=Den målte lengste aksen av prøvematerialet., comment=Dette dataelementet har 0..3 forekomster som tillater opptak av tre dimensjoner, uten at det spesifiseres hva som er lengde, bredde og høyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..3, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bredde, description=Den lengste målte avstanden fra side til side på et prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på den lengste aksen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse, description=Den målte avstanden fra øverst til nederst på prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på både lengden og bredden og diameteren., comment=I noen tilfeller kan dette dataelementet bli navngitt som "Dybde" eller "Høyde"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=1, text=Diameter, description=Den målte avstanden fra side til side, gjennom sentrum, i et rundt prøvemateriale., comment=Dette dataelementet har 0..2 forekomster som tillater registrering av to dimensjoner for et ovalt prøvemateriale, uten at det spesifiseres hva som er lengde og bredde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Omkrets, description=Den lengste målte avstanden rundt prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=1, text=Areal, description=Det beregnede flatemålet av prøvematerialet, målt i to dimensjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Area
Enheter:
 • >=0.0 cm2
 • >=0.0 mm2
 • >=0.0 m2
 • >=0.0 [sin_i]
 • >=0.0 [sft_i]
 • >=0.0 um2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vekt, description=Den målte tyngden av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • >=0.0 g
 • >=0.0 kg
 • >=0.0 mg
 • >=0.0 [oz_av]
 • >=0.0 [lb_av]
 • >=0.0 ug
 • >=0.0 ng
 • >=0.0 pg
, extendedValues=null]], context=[], events=[], protocol=[], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvemateriale navn, description=Prøvematerialets navn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstlig beskrivelse av de fysiske egenskapene til prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Volum, description=Det beregnede rominnholdet av prøvematerialet i tre dimensjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
Enheter:
 • >=0.0 ml
 • >=0.0 L
 • >=0.0 cl
 • >=0.0 [foz_us]
 • >=0.0 [gal_us]
 • >=0.0 uL
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lengde, description=Den målte lengste aksen av prøvematerialet., comment=Dette dataelementet har 0..3 forekomster som tillater opptak av tre dimensjoner, uten at det spesifiseres hva som er lengde, bredde og høyde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..3, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bredde, description=Den lengste målte avstanden fra side til side på et prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på den lengste aksen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse, description=Den målte avstanden fra øverst til nederst på prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på både lengden og bredden og diameteren., comment=I noen tilfeller kan dette dataelementet bli navngitt som "Dybde" eller "Høyde"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=1, text=Diameter, description=Den målte avstanden fra side til side, gjennom sentrum, i et rundt prøvemateriale., comment=Dette dataelementet har 0..2 forekomster som tillater registrering av to dimensjoner for et ovalt prøvemateriale, uten at det spesifiseres hva som er lengde og bredde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Omkrets, description=Den lengste målte avstanden rundt prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 m
 • >=0.0 [in_i]
 • [ft_i]
 • >=0.0 um
 • >=0.0 nm
 • >=0.0 Ao
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=1, text=Areal, description=Det beregnede flatemålet av prøvematerialet, målt i to dimensjoner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Area
Enheter:
 • >=0.0 cm2
 • >=0.0 mm2
 • >=0.0 m2
 • >=0.0 [sin_i]
 • >=0.0 [sft_i]
 • >=0.0 um2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vekt, description=Den målte tyngden av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
 • >=0.0 g
 • >=0.0 kg
 • >=0.0 mg
 • >=0.0 [oz_av]
 • >=0.0 [lb_av]
 • >=0.0 ug
 • >=0.0 ng
 • >=0.0 pg
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]