ARCHETYPE Fysiske mål til prøvemateriale (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_measurements.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen_measurements.v1
ConceptFysiske mål til prøvemateriale
DescriptionStørrelsen og mål på et prøvemateriale.
UseDette CLUSTERet kan nøstes inn i SLOTet "Fysiske egenskaper" i arketypen CLUSTER.specimen (Prøvemateriale). Eksempel: - en 8,0 x 10,2 x 6,5 mm tumorprøve fra tarmen; - en hudbiopsi med en diameter på 4 mm og en tykkelse på 4 mm; - 7 ml blod i et vakuumrør. Størrelsen på en prøve kan registreres i to eller flere lineære mål (dimensjoner), f.eks. lengde, bredde og tykkelse (høyde). Hvis det ikke er mulig å bestemme orienteringen til prøven, kan hver dimensjon registreres ved å gjenta dataelementet 'Lengde' eller 'Diameter'.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere målinger av kroppsdeler eller kroppssegmenter. Bruk spesifikke arketyper for måling av kroppssegmenter til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere målinger i fysiske undersøkelser. Bruk målerelaterte dataelementer i spesialiserte arketyper av CLUSTER.exam (Undersøkelsesfunn) til dette formålet. For eksempel: den målte størrelsen på en pupille i CLUSTER.exam-pupil (Undersøkelse av pupille) og lengden og bredden på en perforering i CLUSTER.exam-tympanic_membrane (Undersøkelse av trommehinnen). Skal ikke brukes til å registrere målinger i bildebehandling. Bruk målerelaterte dataelementer i sammenheng med CLUSTER-arketyper for hvert modalitets- og/eller organspesifikke bildefunn.
PurposeFor å registrere målingene som representerer de fysiske dimensjonene til et prøvemateriale.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-09-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-09-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B8FACAE536E0882593E6053E9076CC1D, build_uid=ccbcf477-738b-46a7-9a66-38dfe1798e07, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsprøve, materiale, laboratorie, patologi, volum, størrelse, lengde, bredde, tykkelse, vekt, masse, diameter, dimensjon, areal
Lifecyclepublished
UIDf0fc1a59-ed1d-4c2b-89bb-2e88ebbf22fd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.69
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Størrelsen og mål på et prøvemateriale., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Andreas Abildgaard, OUS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Paulo Bandiera-Paiva, Federal University of Sao Paulo, Brazil
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
Johan Gustav Bellika, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne M Gromsrud, DIPS AS, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sanjeev Hiremath, IDEAMED International, Australia
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, (openEHR Editor)
Jens Lien, Bouvet Norge AS, Norway
Pramil Liyanage, Ministry of Health, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
Luis Marco Ruiz, NST, Spain
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
FREDERICO RIBEIRO, Hospital das Clínicas da UFPE, Brazil
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Terje Sagmyr, DIPS AS, Norway
Saeed Samie, Pars Hospital, Iran
Erik Skjemstad, Helse Nord RHF, Norway
Alan Smith, OXLEAS NHS Mental Health Foundation Trust, United Kingdom
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Erik Sundvall, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
Tesfay Teame, Bærum kommune, Norway
Marianne Thorbjørnsen, Oslo Universitetssykehus, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
Pencho Tonchev, Medical University- Pleven, Bulgaria
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Simon Schumacher, Natalia Strauch, HiGHmed, Medizinische Hochschule Hannover, sschuma9@uni-koeln.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Liv Laugen, Oslo University Hospital, Norway, varntzen@ous-hf.no, liv.laugen@ous-hf.no
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Volum, description=Den målte eller det beregnede rom innenfor en grense (for væske) eller hvor stort rom et objekt tar (for fast materiale)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT(2021)::404230009 | Specimen volume], values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Enheter:
  • >=0.0 µL
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 cl
  • >=0.0 dl
  • >=0.0 l
  • >=0.0 µm³
  • >=0.0 mm³
  • >=0.0 cc
  • >=0.0 dm3
  • >=0.0 fl oz (US)
  • >=0.0 gallon (US)
  • >=0.0 pt (US)
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Enheter:
  • >=0.0 µL
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 cl
  • >=0.0 dl
  • >=0.0 l
  • >=0.0 µm³
  • >=0.0 mm³
  • >=0.0 cc
  • >=0.0 dm3
  • >=0.0 fl oz (US)
  • >=0.0 gallon (US)
  • >=0.0 pt (US)

  Øvre: Egenskap: Volume
  Enheter:
  • >=0.0 µL
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 cl
  • >=0.0 dl
  • >=0.0 l
  • >=0.0 µm³
  • >=0.0 mm³
  • >=0.0 cc
  • >=0.0 dm3
  • >=0.0 fl oz (US)
  • >=0.0 gallon (US)
  • >=0.0 pt (US)

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Mål), description=Den målte dimensjonen på prøvematerialet., comment=Dette dataelementet har mulighet til flere forekomster for å tillate målinger i 2 eller flere akser. Hvis det ikke er noen klar orientering av for eksempel lengde vs. bredde vs. høyde, bruk flere forekomster for å tillate registrering av lengden på 2 eller flere akser uten noen spesifikk orientering, for eksempel 3 x 4 x 5 mm. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft

  Øvre: Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft


Runtime name constraint:
 • Lengde [Den målte lengden av den lengste aspektet på prøvematerialet (f.eks. avstanden til den lengste enden av 3 kanter) eller den målte lengden til et prøvemateriale langs dens lengdeakse (f.eks. 2 cm av magesekken, målt langs magesekkens akse selv om den målte lengden er kortere enn diameteren på selve tarmen).]
 • Bredde [Den målte lengden av det bredeste aspektet av et prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på den målte lengden eller den sekundære målte lengden av to sider.]
 • Høyde [Måling av det vertikale avstanden av en prøve, fra basen til toppen.]
 • Dybde [Det målte tredje aspektet til et prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på lengden og bredden, eller lengden til det vertikale aspektet av en prøve - fra overflaten til basen. Synonymt med tykkelse.]
 • Diameter [Den målte lengden av en prøve i rett linje fra side til side gjennom midten av en tilnærmet rund eller oval prøve.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Omkrets, description=Den målte eller beregnede lengden av de ytre kontur til et prøvemateriale i et valgt plan., comment=For eksempel: omkretsen av en tarm eller galleblære. Dette dataelementet har 0..* forekomster som tillater registrering av to dimensjoner for et ovalt prøvemateriale, uten at det spesifiseres hva som er lengde og bredde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft

  Øvre: Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vekt, description=Den målte tyngden av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT(2021)::371506001 | Specimen weight], values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 ng
  • >=0.0 μg
  • >=0.0 mg
  • >=0.0 g
  • >=0.0 kg
  • >=0.0 oz (avoirdupois)
  • >=0.0 lbm
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 ng
  • >=0.0 μg
  • >=0.0 mg
  • >=0.0 g
  • >=0.0 kg
  • >=0.0 oz (avoirdupois)
  • >=0.0 lbm

  Øvre: Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 ng
  • >=0.0 μg
  • >=0.0 mg
  • >=0.0 g
  • >=0.0 kg
  • >=0.0 oz (avoirdupois)
  • >=0.0 lbm

, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Volum, description=Den målte eller det beregnede rom innenfor en grense (for væske) eller hvor stort rom et objekt tar (for fast materiale)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT(2021)::404230009 | Specimen volume], values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Enheter:
  • >=0.0 µL
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 cl
  • >=0.0 dl
  • >=0.0 l
  • >=0.0 µm³
  • >=0.0 mm³
  • >=0.0 cc
  • >=0.0 dm3
  • >=0.0 fl oz (US)
  • >=0.0 gallon (US)
  • >=0.0 pt (US)
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Enheter:
  • >=0.0 µL
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 cl
  • >=0.0 dl
  • >=0.0 l
  • >=0.0 µm³
  • >=0.0 mm³
  • >=0.0 cc
  • >=0.0 dm3
  • >=0.0 fl oz (US)
  • >=0.0 gallon (US)
  • >=0.0 pt (US)

  Øvre: Egenskap: Volume
  Enheter:
  • >=0.0 µL
  • >=0.0 ml
  • >=0.0 cl
  • >=0.0 dl
  • >=0.0 l
  • >=0.0 µm³
  • >=0.0 mm³
  • >=0.0 cc
  • >=0.0 dm3
  • >=0.0 fl oz (US)
  • >=0.0 gallon (US)
  • >=0.0 pt (US)

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Mål), description=Den målte dimensjonen på prøvematerialet., comment=Dette dataelementet har mulighet til flere forekomster for å tillate målinger i 2 eller flere akser. Hvis det ikke er noen klar orientering av for eksempel lengde vs. bredde vs. høyde, bruk flere forekomster for å tillate registrering av lengden på 2 eller flere akser uten noen spesifikk orientering, for eksempel 3 x 4 x 5 mm. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft

  Øvre: Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft


Runtime name constraint:
 • Lengde [Den målte lengden av den lengste aspektet på prøvematerialet (f.eks. avstanden til den lengste enden av 3 kanter) eller den målte lengden til et prøvemateriale langs dens lengdeakse (f.eks. 2 cm av magesekken, målt langs magesekkens akse selv om den målte lengden er kortere enn diameteren på selve tarmen).]
 • Bredde [Den målte lengden av det bredeste aspektet av et prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på den målte lengden eller den sekundære målte lengden av to sider.]
 • Høyde [Måling av det vertikale avstanden av en prøve, fra basen til toppen.]
 • Dybde [Det målte tredje aspektet til et prøvemateriale, vanligvis vinkelrett på lengden og bredden, eller lengden til det vertikale aspektet av en prøve - fra overflaten til basen. Synonymt med tykkelse.]
 • Diameter [Den målte lengden av en prøve i rett linje fra side til side gjennom midten av en tilnærmet rund eller oval prøve.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Omkrets, description=Den målte eller beregnede lengden av de ytre kontur til et prøvemateriale i et valgt plan., comment=For eksempel: omkretsen av en tarm eller galleblære. Dette dataelementet har 0..* forekomster som tillater registrering av to dimensjoner for et ovalt prøvemateriale, uten at det spesifiseres hva som er lengde og bredde., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft

  Øvre: Egenskap: Length
  Enheter:
  • >=0.0 nm
  • >=0.0 μm
  • >=0.0 mm
  • >=0.0 cm
  • >=0.0 m
  • >=0.0 in
  • >=0.0 ft

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Vekt, description=Den målte tyngden av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=[SNOMED-CT(2021)::371506001 | Specimen weight], values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 ng
  • >=0.0 μg
  • >=0.0 mg
  • >=0.0 g
  • >=0.0 kg
  • >=0.0 oz (avoirdupois)
  • >=0.0 lbm
 •  Intervall av kvantitet
  Nedre: Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 ng
  • >=0.0 μg
  • >=0.0 mg
  • >=0.0 g
  • >=0.0 kg
  • >=0.0 oz (avoirdupois)
  • >=0.0 lbm

  Øvre: Egenskap: Mass
  Enheter:
  • >=0.0 ng
  • >=0.0 μg
  • >=0.0 mg
  • >=0.0 g
  • >=0.0 kg
  • >=0.0 oz (avoirdupois)
  • >=0.0 lbm

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]