ARCHETYPE Anbefaling (openEHR-EHR-EVALUATION.recommendation.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.recommendation.v1
ConceptAnbefaling
DescriptionEt forslag, råd eller anmodning om klinisk oppfølging.
UseAnvendes for å registrere et forslag, et råd eller en anmodning om klinisk oppfølging på et spesifikt tidspunkt. Arketypen er ment å understøtte klinikere som dokumenterer en eller flere anbefalinger på et spesifikt tidspunkt. Anbefalingen kan for eksempel benyttes som en del av dokumentasjonen av konklusjonene som trekkes i forbindelse med en klinisk konsultasjon.
PurposeAnvendes for å registrere et forslag, et råd eller en anmodning om klinisk oppfølging på et spesifikt tidspunkt.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=956827F2B5E8ADCBDD66A1B949925CFB, build_uid=3563e775-05c5-4195-b6ef-96b3036cf0b2, revision=1.1.0}
Keywordsråd, forslag, anmodning, tilråde, tilrådning, instruks
Lifecyclepublished
UID0dd00ae2-2a1d-46a1-bbbb-a6125cab353e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.648
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et forslag, råd eller anmodning om klinisk oppfølging., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Bjørn Grøva, Direktoratet for e-helse, bjorn.grova@ehelse.no
Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina, alandmarch@gmail.com, Alandmarch@Gmail.Com: alandmarch@gmail.com
Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes, Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], relationships=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], context=[], ism_transition=[], state=[], target=[], identities=[], provider=[], source=[], events=[], description=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Anbefaling, description=Fritekstbeskrivelse av anbefalingen., comment=Det bør om mulig benyttes terminologi for å angi anbefaling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Begrunnelse for anbefalingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], items=[], details=[], contacts=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]