ARCHETYPE Menstruasjonssyklus-sammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.menstrual_cycle_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.menstrual_cycle_summary.v0
ConceptMenstruasjonssyklus-sammendrag
DescriptionOversikt over viktige hendelser knyttet til relevante datoer om menstruasjon.
UseBrukes for å registrere en oversikt over relevante datoer knyttet til menstruasjon.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om selve menstruasjonen eller symptomer som er relatert til en menstruasjonssyklus eller mønsteret for menstruasjonssyklusen. Bruk OBSERVATION.menstrual_cycle for dette formålet.
PurposeFor å registrere en oversikt over relevante datoer knyttet til menstruasjon.
ReferencesDerived from: Menstrual cycle summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-04-28]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.995
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 9/03/2011
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 9/03/2011
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Menstrual cycle summary, Draft Archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency, Australian Digital Health Agency Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-04-28]. Available from: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.995, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EFC17974ECC4767018F6187E2FD4A359, build_uid=eac9a792-aff4-4172-9270-b0a86fe467c1, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmenstruasjon, menstruerende, syklus, menarke, menopause, overgangsalder, mensen
Lifecyclein_development
UID1216e7ff-b88d-40e7-a304-b1838095319c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.647
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Oversikt over viktige hendelser knyttet til relevante datoer om menstruasjon., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen Hospital Trust, Norway, Oslo University Hospital, Nasjonal IKT HF., john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Menarke, description=Dato for første menstruasjon. Deldatoer, som år og måned eller bare år er tillatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Siste normale menstruasjon, description=Dato for første dag av siste normale menstruasjon. Kan være nyttig for å utføre kalkulasjoner for bestemmelse av graviditet, eller for å skille mellom siste vanlige menstruasjon når det er et uregelmessig menstruasjonsmønster., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Menopause, description=Datoen menopausen startet. Deldatoer, som år og måned eller bare år er tillatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Menarke, description=Dato for første menstruasjon. Deldatoer, som år og måned eller bare år er tillatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Siste normale menstruasjon, description=Dato for første dag av siste normale menstruasjon. Kan være nyttig for å utføre kalkulasjoner for bestemmelse av graviditet, eller for å skille mellom siste vanlige menstruasjon når det er et uregelmessig menstruasjonsmønster., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Menopause, description=Datoen menopausen startet. Deldatoer, som år og måned eller bare år er tillatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]