ARCHETYPE Sammendrag om menstruasjon (openEHR-EHR-EVALUATION.menstruation_summary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.menstruation_summary.v1
ConceptSammendrag om menstruasjon
DescriptionSammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs menstruasjonshistorikk.
UseBrukes for å registrere sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs menstruasjonshistorikk eller menstruasjonsmønster over tid. Flere forekomster av det interne Clusteret 'Per episode' tillater sammenstilling av en utvikling av menstruasjonen i reproduktiv periode, for både tidligere og nåværende episoder. Dataelementet "Sist oppdatert" vil bli brukt til å registrere siste gang menstruasjons-sammendraget som helhet ble oppdatert, inkludert hver episode. Dataelementet "Overordnet beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser av menstruasjon eller menstruasjonshistorikken fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om en spesifikk menstruasjonssyklus. Bruk arketypen "Menstruasjon" (OBSERVATION.menstruation) for dette formålet.
PurposeFor å registrere sammendrag og varig (persistent) informasjon om individets historikk knyttet til menstruasjon eller menstruasjonsmønstre over tid.
ReferencesDerived from: Menstrual cycle summary, draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. No longer available.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Menstrual cycle summary, draft archetype [Internet]. Australian Digital Health Agency (NEHTA), ADHA Clinical Knowledge Manager. No longer available., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9A229D8F011FDBA147A6D9FD01A5EB8A, build_uid=832ed44d-69c6-45d3-9ade-5e87e0e7cbef, revision=1.0.0}
Keywordsmenstruasjon, menstruerende, syklus, menarke, menopause, overgangsalder, mensen, mens, menarché, blødningmønster
Lifecyclepublished
UID1f3624ee-8e56-486d-bed7-beec2c99ee14
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.647
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag eller varig (persistent) informasjon om et individs menstruasjonshistorikk., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Malin Berg, DIPS ASA, Norway
SB BHATTACHARYYA, Sudisa Consultancy Services, India
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
anne clarke, HSE, Ireland
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Bjorn Naess, DIPS
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Danielle Santos Alves, Federal University of Pernambuco, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Eli Taranger Ljønes, Bodø kommune, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Finnish: Vesa Peltola, Tieto Finland, vesa.peltola@tieto.com
 • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen og Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Helse Bergen Hospital Trust, Norway, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-bergen.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det generelle menstruasjonsmønsteret., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Menstruasjonsstatus, description=Status relatert til stadium under reproduktiv periode., comment=Hvis dette dataelementet er oppdatert, bør "Dato sist oppdatert" i Protocol også endres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Premenarke [Før første menstruasjon.]
 • Premenopausal [Etter menarké, forut for menopausen og uten symptomer relatert til hormonelle endringer i klimakteriet.]
 • Perimenopausal [Forut for menopausen, med symptomer relatert til hormonelle endringer i klimakteriet.]
 • Postmenopausal [Etter menopausen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder ved menarke, description=Alder ved første menstruasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 måneder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per tidsepisode, description=Detaljer om et typisk menstruasjonsmønster i et angitt tidsintervall., comment=Hvis menstruasjonsmønsteret endres betydelig, eller andre faktorer avbryter (for eksempel et fullgått svangerskap) eller påvirker menstruasjonssyklusen (for eksempel endring av prevensjonsmetoder), kan det være nyttig å registrere det inn som en ny episode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodenavn, description=Et navn eller en betegnelse for denne episoden i menstruasjonshistorikken., comment=Navnet gjør det mulig å skille en bestemt episode fra andre episoder med lignende eller forskjellige menstruasjonsmønstre. For eksempel: "Etter andre svangerskap", "Påbegynt p-pille"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Typisk mønster, description=Regulariteten av menstruasjonen i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Regelmessig [Starten av menstruasjonen er grovt sett forutsigbar fra måned til måned.]
 • Uregelmessig [Starten av menstruasjonen er uforutsigbar fra måned til måned.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Typisk sykluslengde, description=Vanlig sykluslengde i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  Tillatte verdier: dager
  1 dag..999 dager
 •  Intervall av varighet
  Nedre: Tillatte verdier: dager
  1 dag..999 dager

  Øvre: Tillatte verdier: dager
  1 dag..999 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=3, text=Typisk varighet, description=Den vanlige varigheten av menstruasjon i løpet av denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  Tillatte verdier: dager
  1 dag..999 dager
 •  Intervall av varighet
  Nedre: Tillatte verdier: dager
  1 dag..999 dager

  Øvre: Tillatte verdier: dager
  1 dag..999 dager
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=3, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om denne episoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=3, text=Episodens sluttdato, description=Datoen episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall. Dette dataelementet vil være tomt om episoden er pågående., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar til episoden, description=Ytterligere fritekst om menstruasjonen innenfor den spesifiserte episoden, som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Alder ved menopause, description=Alderen menopausen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=Tillatte verdier: år, måneder
>=0 måneder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om menstruasjonsmønster og epsioder som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da menstruasjons-sammendraget, inkludert episoder, ble sist oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da menstruasjons-sammendraget, inkludert episoder, ble sist oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]