ARCHETYPE Vaksineliste (openEHR-EHR-COMPOSITION.vaccination_list.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.vaccination_list.v0
ConceptVaksineliste
DescriptionEn persistent liste over vaksiner som har blitt gitt til individet gjennom tidene, som kan virke inn på klinisk beslutningsstøtte og helsetilbud.
UseBruk til å lagre en persistent liste over alle vaksiner som er gitt til individet. I lokale systemer er det mulig å lage en liste over vaksiner ved å lage en spørring mot databasen etter alle ACTION.medication-arketyper som har blitt brukt for å lagre vaksinasjoner. Imidlertid er denne listen nyttig for å støtte utveksling av en lokal vaksinasjonsliste med andre helsetilbydere.
PurposeBrukes for å lagre en persistent liste over vaksiner som har blitt gitt til individet over tid, og for å kunne gjøre det mulig å dele vaksinasjonsliste til andre helsetilbydere.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-12
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=7A67D08DCEF9856844E88645567E7DA3, build_uid=1bb60b90-9c48-4260-973f-c8810275f683, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsvaksinasjon, immunisering, liste
Lifecyclein_development
UID706a126f-97e3-40d6-8d72-6bb80969969c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.642
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En persistent liste over vaksiner som har blitt gitt til individet gjennom tidene, som kan virke inn på klinisk beslutningsstøtte og helsetilbud., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, varntzen@ous-hf.no, RN, Enterprise Architect

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Administrerte vaksiner, description=Detaljer om vaksiner som har blitt gitt til individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-ACTION.medication.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Ekslusjonsutsagn, description=Et positivt utsagn om kjent manglende administrasjon av vaksine., comment=For eksempel: "Ingen vaksiner har blitt gitt"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Fraværende informasjon, description=Utsagn om at det ikke finnes tilgjengelig informasjon om gitte vaksiner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-EVALUATION.absence.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • persistent
  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={content=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/content[at0001], code=at0001, itemType=ACTION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=content, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Administrerte vaksiner, description=Detaljer om vaksiner som har blitt gitt til individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-ACTION.medication.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Ekslusjonsutsagn, description=Et positivt utsagn om kjent manglende administrasjon av vaksine., comment=For eksempel: "Ingen vaksiner har blitt gitt"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Fraværende informasjon, description=Utsagn om at det ikke finnes tilgjengelig informasjon om gitte vaksiner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-EVALUATION.absence.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]