ARCHETYPE Tjenesteforespørsel (openEHR-EHR-COMPOSITION.request.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.request.v1
ConceptTjenesteforespørsel
DescriptionDokument som sendes fra en helsetjenesteyter til en annen, med hensikt om å forespørre om råd, en tjeneste eller overføring av ansvar.
UseBrukes som basis for å spørre om råd, en tjeneste eller ansvarsoverføring for en helsetjenestemottaker. Dokumentet vil vanligvis inneholde detaljer om omfang og varighet av forespørselen, sammen med relevant klinisk informasjon. Et forespørselsdokument kan være alt fra en enkel forespørsel om en konsultasjon, forespørsel om anbefalinger om videre behandling, forespørsel om en spesifikk prosedyre eller diagnostisk undersøkelse, til en fullstendig overføring av ansvar mellom helsetjenesteyter. Bruksområder kan omfatte, men er ikke begrenset til: - en konsultasjon, second opinion eller forespørsel om råd fra en spesialist, - en diagnostisk undersøkelse, - hjemmebaserte tjenester, - overføring til rehabilitering, - vurdering av behov for kommunale tjenester, - for legemiddelgjennomgang med en farmasøyt, - for henvisning til fysio- eller ergoterapi. Forespørselsdokumentet kan ha en spesifikk mottaker (spesifikk helsetjenesteyter eller organisasjon) eller en mer uspesifikk mottaker (ønsket tjenestetype).
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om en enkel interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell. Bruk arketypen Klinisk kontakt (COMPOSITION.encounter) for dette formålet Brukes ikke som overflyttingsnotat/epikrise til andre organisasjoner eller tjenesteytere. Bruk Overføringsdokument (COMPOSITION.transfer_summary) for dette formålet.
PurposeFor å spørre om råd, en helsetjeneste, eller ansvarsoverføring for en helsetjenestemottaker.
ReferencesFHIR ReferralRequest resource: http://hl7-fhir.github.io/referralrequest.html
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Informatics, UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-01-08
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Informatics, UK
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-01-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=FHIR ReferralRequest resource: http://hl7-fhir.github.io/referralrequest.html, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=512CC1E43C2E5B69E73EC9620CFDFC91, build_uid=7480b172-40f3-484c-a005-6ae09f025b63, revision=1.2.0}
Keywordsforespørselsdokument, forespørsel, tilsynsforespørsel, internhenvisning, eksternhenvisning, bestilling, helsetjenester, medisinske tjenester, henvisning, rekvisisjon, forordning
Lifecyclepublished
UIDc80576aa-70d1-497e-96c2-c0e684980a40
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.640
Revision Number1.2.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokument som sendes fra en helsetjenesteyter til en annen, med hensikt om å forespørre om råd, en tjeneste eller overføring av ansvar., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Terje Bless, Helse Nord FIKS, Norway
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Bjørn Grøva, Diretoratet for e-helse, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • Swedish: Lisa Axelsson, Region Östergötland, lisa.axelsson@regionostergotland.se, Åsa Skagerhult
  • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
  • Dutch: Dennis Valk, Code24 BV, dennis.valk@code24.nl, Code24 BV
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å tilpasse med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å registrere lokalt innhold/kontekst, eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å tilpasse med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]