ARCHETYPE Liste over overfølsomhetsreaksjoner (openEHR-EHR-COMPOSITION.adverse_reaction_list.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.adverse_reaction_list.v1
ConceptListe over overfølsomhetsreaksjoner
DescriptionEn varig og oppdaterbar liste over alle kjente overfølsomhetsreaksjoner erfart av individet, som kan bidra til kliniske beslutninger og omsorgsutøvelse.
UseFor å registrere en varig og oppdaterbar liste over alle kjente overfølsomhetsreaksjoner (inkludert allergier, hypersensitiviteter, bivirkninger eller intoleranser) erfart av individet. Arketypen kan også inneholde utsagn om eksklusjon av eller fravær av informasjon om reaksjoner. Listen kan også brukes som en kilde til oppdatert informasjon om overfølsomhetsreaksjoner for utveksling eller som grunnlag for beslutningsstøtte. Denne listen kan inneholde tre typer arketyper, som vil inneholde de faktiske kliniske dataene: - Utsagn om faktiske overfølsomhetsreaksjoner erfart av individet gjennom sin levetid registreres ved hjelp av arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk. - Eksklusjon av overfølsomhetsreaksjoner kan registreres ved hjelp av arketypen EVALUATION.exclusion-adverse_reaction - for eksempel: "Ingen kjente overfølsomhetsreaksjoner". - Et utsagn om at ingen informasjon er tilgjengelig, verken om en faktisk overfølsomhetsreaksjon eller om eksklusjon av en overfølsomhetsreaksjon, kan registreres med arketypen EVALUATION.absence. For at denne listen skal være nøyaktig og trygg å bruke som grunnlag for beslutningsstøtte og for utveksling, bør denne listen ideelt sett vedlikeholdes av en ansvarlig kliniker, snarere enn å forvaltes automatisk av kliniske systemer gjennom forretningslogikk alene. Klinisk verifiserte overfølsomhetsreaksjoner kan bevares over lengre tid, men dette er ikke tilfelle for eksklusjonsutsagn eller utsagn om fravær av informasjon. Disse bør regnes som gyldige kun ved registreringstidspunktet. For eksempel vil et registrert utsagn om at individet ikke er allergisk mot penicillin kun være gyldig fram til det eventuelt oppstår en reaksjon på penicillin. Denne arketypen vil normalt forekomme som en "Persistent" liste, men det finnes stuasjoner der listen kan brukes episodisk, og vil da kreve tilleggsattributter som f.eks. registreringskontekst. openEHR referansemodellen tillater p.t. kun registrering av kontekst i COMPOSITION-arketyper av typen "Event". Som et resultat av dette er denne arketypen modellert som en "Event"- heller enn en "Persistent"-COMPOSITION. Dette gir rom for at kliniske systemer kan håndtere lister over overfølsomhetsreaksjoner for omsorgsepisoder, mens andre vil velge å implementere denne COMPOSITION-arketypen som et "Persistent" dokument.
PurposeFor å registrere en varig og oppdaterbar liste over alle kjente overfølsomhetsreaksjoner erfart av individet. Arketypen kan også inneholde utsagn om eksklusjon av eller fravær av informasjon om reaksjoner. Denne informasjonen kan bidra til eller påvirke klinisk beslutningstaking og utøvelsen av helsehjelp.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-03-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8C15E42E8D4FF9C9BFB49A302CC2CB1A, build_uid=fe5103c3-01aa-421d-8773-a0f600f3ee3e, revision=1.0.0}
Keywordsreaksjon, uhensiktsmessig, uønsket, allergi, intoleranse, effekt, virkning, hypersensitivitet, liste, bivirkning, overfølsomhet, cave
Lifecyclepublished
UIDea1e82cf-917c-439e-ac10-dbced055bfed
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.637
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En varig og oppdaterbar liste over alle kjente overfølsomhetsreaksjoner erfart av individet, som kan bidra til kliniske beslutninger og omsorgsutøvelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (Editor)
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF / Nasjonal IKT HF
  • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina., Alandmarch@Gmail.Com: alandmarch@gmail.com
  • Portuguese (Brazil): Vladimir Pizzo, Hospital Sirio Libanes, Brazil, vladimir.pizzo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]