ARCHETYPE Legemiddelliste (openEHR-EHR-COMPOSITION.medication_list.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.medication_list.v1
ConceptLegemiddelliste
DescriptionEn varig (persistent) og oppdatert liste over individets legemidler.
UseBrukes for å registrere en varig (persistent) og oppdatert liste over individets legemidler. Listen kan potensielt inneholde både ordinerte og reseptfrie legemidler, kosttilskudd og naturmedisin. Alternativt kan listen inneholde bekreftende utsagn om legemidler individet ikke bruker, eller legemidler man ikke har informasjon om hvorvidt individet bruker eller ikke bruker. Hensikten med denne arketypen er at den skal være en generisk ramme (container) for en hvilken som helst legemiddeliste. De ulike listene kan ha en begrensing eller et spesifikt bruksområde i et templat. Denne listen kan brukes som kilde for en oppdatert legemiddeliste i et klinisk system, ved overflytting av pasienter, utveksling av data eller som grunnlag for beslutningsstøtte. Listen omfatter vanligvis tre arketypeklasser: - Faktisk bruk av legemidler registreres i arketypene INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) og/eller ACTION.medication (Legemiddelhåndtering). - En eksklusjon av all legemiddelbruk registreres i arketypen EVALUATION.exclusion_global (Eksklusjonsutsagn - overordnet). For eksempel "Bruker ingen legemidler". - En eksklusjon av et spesifikt legemiddel registreres i arketypen EVALUATION.exclusion_specific (Ekslusjonsutsagn - spesifikt). For eksempel "Bruker for øyeblikket ikke penicillin". - Manglende informasjon om legemidler, enten det gjelder om legemidler brukes eller ikke brukes, registreres i arketypen EVALUATION.absence (Fravær av informasjon). For at en legemiddelliste skal være nøyaktig og trygg å bruke som basis for beslutningsstøtte og utveksling bør listen bli vedlikeholdt av en pasientansvarlig kliniker, i motsetning til å oppdateres automatisk via forretningslogikk i applikasjonen. Det kan være subtile, men viktige forskjeller mellom ulike typer legemiddellister. Det kan for eksempel være en liste som viser alle legemidler et individ har i kroppen, inkludert bolusdoser og behovsmedisin, på et tidspunkt og som kan brukes ved sjekk av legemiddelinteraksjoner ved ordinering. Et annet eksempel kan være en liste som bare inneholder de faste legemidlene et individ bruker. I mange tilfeller lages det egne legemiddellister som kun vil være gyldig på et spesifikt tidspunkt, for eksempel "Legemidler ved innleggelse" og "Legemidler ved utskriving". Slike lister vil bare være gyldige på et spesifikt tidspunkt. Et annet eksempel kan være "Tidligere legemidler". Programvareutvikleren må til syvende og sist velge hvilke lister som skal tilbys, en alternativ tilnærming kan være å lage slike lister som et resultat av en spørring eller ved å benytte ulike COMPOSITION arketyper. Denne arketypen er laget for å brukes som en varig og oppdatert liste, men det finnes situasjoner der listen kan brukes episodisk, og vil da kreve tilleggs-attributter som f.eks. kontekst ved registering. openEHR referansemodellen tillater p.t. kun registrering av kontekst i COMPOSITION-arketyper av typen "Event". Som et resultat av dette er denne arketypen modellert som en "Event"- heller enn en "Persistent"-COMPOSITION. Dette gir rom for at kliniske systemer kan håndtere legemiddellister for omsorgsepisoder, mens andre vil velge å implementere denne COMPOSITION-arketypen som et "Persistent" dokument.
MisuseBrukes ikke for å registre legemiddellister som ikke er tenkt å være varige og gjenstand for kontinuerlig oppdatering. Brukes ikke for å registrere individuelle ordineringer, bruk arketypen COMPOSTION.prescription for dette formålet. Brukes ikke for å registrere faktiske endringer i behandling, dette gjelder også endring i dosering, nye legemidler eller avsluttede legemidler. Hver ordinering registreres i egne instanser av arketypen INSTRUCTION.medication_order, og bare den siste representeres i den siste versjonen av denne COMPOSITION-arketypen. Brukes ikke for å registrere administrerte vaksiner, bruk arketypen COMPOSTION.immunisation_list dette formålet.
PurposeFor å registrere en varig (persistent) og oppdatert liste over legemidler som et individ bruker, alternativt bekreftende utsagn om legemidler individet ikke bruker, eller legemidler man ikke har informasjon om hvorvidt individet bruker eller ikke bruker. All denne informasjonen kan påvirke kliniske beslutninger og behandling.
References
AuthorsForfatternavn: Chunlan Ma
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: chunlan.ma@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-11-06
Other Details LanguageForfatternavn: Chunlan Ma
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: chunlan.ma@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-11-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9847ABD389190775E0A802EBA8ACD5FA, build_uid=e88bd3d0-0fdb-4337-bf04-2ab495daa87d, revision=1.0.0}
Keywordslegemiddel, medisin, liste, forskrivning, ordinering, forordning
Lifecyclepublished
UID3eceef6a-84b7-4bb5-b4a5-e02bf7a7824a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.636
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En varig (persistent) og oppdatert liste over individets legemidler., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Fatima Almeida, Critical SW, Portugal
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sistine Barretto-Daniels, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Norwegian Directorate of e-health, Norway
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Pablo Pazos, CaboLabs.com Health Informatics, Uruguay
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstituttet, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • Spanish (Argentina): Edgardo Vazquez, VinculoMedico, edgardo.vazquez@vinculomedico.com, Medical Doctor
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand and Vebjørn Arntzen, Helse Bergen HF and Oslo University Hospital, john.tore.valand@helse-bergen.no, varntzen@ous-hf.no
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • event
, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]