ARCHETYPE NYHA klassifikasjon av hjertesvikt (openEHR-EHR-CLUSTER.nyha_heart_failure.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.nyha_heart_failure.v1
ConceptNYHA klassifikasjon av hjertesvikt
DescriptionEn klassifikasjon av symptomer relatert til hjertesvikt, definert av New York Heart Association.
UseBrukes for å registrere en funksjonell og objektiv klassifisering av hjertesvikt-relaterte symptomer. Arketypen er spesifikt designet for bruk i "Spesifikke detaljer"-SLOTet i arketypen EVALUATION.problem_diagnosis, i SLOTer i andre klinisk passende ENTRY- eller CLUSTER-arketyper, eller som en frittstående vurdering av hjertesvikt i "Detaljer"-SLOTet den generiske EVALUATION.container-arketypen.
MisuseBrukes ikke for å registrere klassifisering eller vurdering av symptomer som ikke omhandler hjertesvikt.
PurposeEn funksjonell klassifisering av pasienter med hjertesvikt-relaterte symptomer. Definert av New York Heart Association.
ReferencesAmerican Heart Association (1994) AHA medical/scientific statement: 1994 revisions to classification of functional capacity and objective assessment of patients with diseases of the heart. Circulation 90:644–645.

American Heart Association (2015, April 6) Classes of Heart Failure. Retrieved from: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/AboutHeartFailure/Classes-of-Heart-Failure_UCM_306328_Article.jsp
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-04-12
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-04-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=American Heart Association (1994) AHA medical/scientific statement: 1994 revisions to classification of functional capacity and objective assessment of patients with diseases of the heart. Circulation 90:644–645. American Heart Association (2015, April 6) Classes of Heart Failure. Retrieved from: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/AboutHeartFailure/Classes-of-Heart-Failure_UCM_306328_Article.jsp, current_contact=ian McNicoll, freshEHR Informatics, UK, ian@freshehr.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B78A1FC4DA5E22230C3CB67554BE2A2E, build_uid=ae84b49b-0639-4fbb-91d4-e8b82a50ba3b, revision=1.0.1}
Keywordshjertesvikt, hjerte, svikt, pusteproblemer, dysnpoe, tretthet, fatigue, funksjonsnivå
Lifecyclepublished
UID9426baaf-047c-45c0-99d5-505356158163
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.633
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[Snomed::420816009 | New York Heart Association Classification], archetypeConceptDescription=En klassifikasjon av symptomer relatert til hjertesvikt, definert av New York Heart Association., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Tom Dahlberg, Helgelandssykehuset HF, Fagstab, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Are Edvardsen, SKDE, Norway
Morten Grundtvig, Norsk hjertesviktregister, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Kerrie Lee, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funksjonell kapasitet, description=Den funksjonelle klassifiseringen av hjertesvikt, basert på pasientsymptomer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[Snomed(1107Intl)::420816009 | New York Heart Association Classification], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Objektiv vurdering, description=Klassifiseringen av hjertesvikt basert på en objektiv vurdering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Klasse A [Ingen objektive tegn på kardiovaskulær sykdom. Ingen symptomer og ingen begrensninger i vanlig fysisk aktivitet.]
  • Klasse B [Objektive tegn på lett kardiovaskulær sykdom. Milde symptomer og liten begrensning ved vanlig fysisk aktivitet. Har det bra i hvile.]
  • Klasse C [Objektive tegn på moderat kardiovaskulær sykdom. Markert begrensning i fysisk kapasitet på grunn av symptomer, også ved mindre enn vanlig aktivitet. Har det bra kun i hvile.]
  • Klasse D [Objektive tegn på alvorlig kardiovaskulær sykdom. Store begrensninger. Opplever symptomer selv i hvile.]
  , extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Funksjonell kapasitet, description=Den funksjonelle klassifiseringen av hjertesvikt, basert på pasientsymptomer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[Snomed(1107Intl)::420816009 | New York Heart Association Classification], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Objektiv vurdering, description=Klassifiseringen av hjertesvikt basert på en objektiv vurdering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Klasse A [Ingen objektive tegn på kardiovaskulær sykdom. Ingen symptomer og ingen begrensninger i vanlig fysisk aktivitet.]
  • Klasse B [Objektive tegn på lett kardiovaskulær sykdom. Milde symptomer og liten begrensning ved vanlig fysisk aktivitet. Har det bra i hvile.]
  • Klasse C [Objektive tegn på moderat kardiovaskulær sykdom. Markert begrensning i fysisk kapasitet på grunn av symptomer, også ved mindre enn vanlig aktivitet. Har det bra kun i hvile.]
  • Klasse D [Objektive tegn på alvorlig kardiovaskulær sykdom. Store begrensninger. Opplever symptomer selv i hvile.]
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]