ARCHETYPE Glasgow Coma Scale (openEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_coma_scale.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_coma_scale.v1
ConceptGlasgow Coma Scale
DescriptionEn femtenpoengs skala som brukes for å anslå bevissthetsnivå ut fra et definert stimuli.
UseBrukes for å registrere den kliniske responsen på spesifikke stimuli hos en voksen pasient. Brukes vanligvis for å etablere en basis for bevissthetsnivå og nevrologisk funksjonsnivå og/eller for å fange opp pasienter som trenger en øyeblikkelig medisinsk intervensjon. Glasgow coma scale har tre subskalaer Ø (Åpning av øynene), V (Verbal respons) og M (Motorisk respons). I klinisk praksis rapporteres alle de tre subskalaene individuelt, samt "Totalskår" dersom aktuelt. En registrert respons på Ø, V og M er obligatorisk. I tilfeller der en respons ikke kan testes, skal null-verdien "Not applicable" registreres. Bruk ikke ordinalverdien "Ingen" for å registrere en manglende komponent. Detaljer om hvorfor en ikke var i stand til å utføre en eller flere av testene kan registreres i dataelementet "Konfunderende faktorer". "Totalskår" beregnes som en sum av verdiene registrert i datelementene for "Åpning av øynene", "Verbal respons" og "Motorisk respons". En skal ikke rapportere "Totalskår" hvis en eller flere komponenter ikke lar seg teste, fordi skåringen da vil bli kunstig lav - i slike situasjoner benyttes ØVM-profilen i stedet. De tre responsverdiene vurderes separat og som en totalskår. "ØVM-profilen" kan utledes som en sammensetning av hver enkelt av de registrerte skåringene for "Åpning av øynene", "Verbal respons" og "Motorisk respons". For eksempel vil Ø3 V4 M2 representere bevissthetstilstanden til et individ som åpner øyne ved tiltale, har en usammehengende tale, og reagerer med ekstensjon ved smertestimulering. En totalskår kan som et minimum ha verdien 3 (Tilsvarer Ø1, V1, M1) og en maksimumsverdi på 15 (Ø4, V5, M6). I praksis registreres Glasgow coma scale som en del av klinisk monitorering, målingene utføres sekvensielt og som gjentagende tidspunktmålinger. Dato og tid bør registreres for hver enkelt måling, på samme måte som faktorer som kan påvirke tolkning av målingen. Endringer i "Totalskår" eller verdiene Ø, V eller M har vanligvis en like stor klinisk betydning som verdien som først ble registrert.
MisuseBrukes ikke for å vurdere spedbarn og små barn - en vil da måtte bruke en arketype for Paediatric Glasgow Coma Scale for å sikre at valgene knyttet til øyne, motorikk og verbal respons valg er best tilpasset barnets alder og evner.
PurposeFor å registrere klinisk respons på spesifikk stimuli, som en objektiv vurdering av bevissthetsnivået til en pasient.
ReferencesTeasdale G. Glasgow Coma Scale: The Glasgow structured approach to Assessment of the Glasgow Coma Scale [Internet]. Sir Graham Teasdale; 2014 {cited 2015 Apr 20]. Available from: http://www.glasgowcomascale.org/ and http://www.glasgowcomascale.org/downloads/GCS-Assessment-Aid.pdf.

Glasgow Coma Scale, draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. Australia: National eHealth Transition Authority. Authored: 2007 Mar 13. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1160 (accessed 2015 Mar 05).

Crippen DW. Head Trauma - Presentation: Medscape Reference: Drugs, Diseases & Procedures [Internet]. WebMD LLC: c1994-2013; [updated 2012 Jun 21; accessed 2015 Mar 05]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/433855-overview#a0112.

Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974,2:81-84.

Teasdale GM, Murray L. Revisiting the Glasgow Coma Scale and Coma Score. Intensive Care Medicine. 2000; 26: 153-154.

V3 DCModels R1 I1 2010 Sep - Glasgow Coma Scale v0.75 [Internet]. Health Level Seven International. Published Jan 2014. Available at: https://github.com/DetailedClinicalModels/Detailed-Clinical-Models/blob/master/Glasgow%20Coma%20Scale%20(GCS)/org.hl7.GlasgowComaScale(15pointversion)English-v0.75.pdf (accessed 22 Mar 2015)

Young, G. B., Aminoff, M. J., Hockberger, R. S., & Wilterdink, J. L. (May 27, 2015). Stupor and coma in adults. UpToDate [Internett]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/stupor-and-coma-in-adults [Accessed 2017 Mar 20].

NEL - Nevrologiske prosedyrer (30.07.15) Overvåkning og Glasgow Coma Scale. Hentet 21.03.17 fra http://nevro.legehandboka.no/handboken/nel/skjemakalkulatorer/skjema/akutt/gcs-og-overvakningsskjema/
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-03-13
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2007-03-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Teasdale G. Glasgow Coma Scale: The Glasgow structured approach to Assessment of the Glasgow Coma Scale [Internet]. Sir Graham Teasdale; 2014 {cited 2015 Apr 20]. Available from: http://www.glasgowcomascale.org/ and http://www.glasgowcomascale.org/downloads/GCS-Assessment-Aid.pdf. Glasgow Coma Scale, draft archetype, NEHTA Clinical Knowledge Manager [Internet]. Australia: National eHealth Transition Authority. Authored: 2007 Mar 13. Available at: http://dcm.nehta.org.au/ckm/#showArchetype_1013.1.1160 (accessed 2015 Mar 05). Crippen DW. Head Trauma - Presentation: Medscape Reference: Drugs, Diseases & Procedures [Internet]. WebMD LLC: c1994-2013; [updated 2012 Jun 21; accessed 2015 Mar 05]. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/433855-overview#a0112. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974,2:81-84. Teasdale GM, Murray L. Revisiting the Glasgow Coma Scale and Coma Score. Intensive Care Medicine. 2000; 26: 153-154. V3 DCModels R1 I1 2010 Sep - Glasgow Coma Scale v0.75 [Internet]. Health Level Seven International. Published Jan 2014. Available at: https://github.com/DetailedClinicalModels/Detailed-Clinical-Models/blob/master/Glasgow%20Coma%20Scale%20(GCS)/org.hl7.GlasgowComaScale(15pointversion)English-v0.75.pdf (accessed 22 Mar 2015) Young, G. B., Aminoff, M. J., Hockberger, R. S., & Wilterdink, J. L. (May 27, 2015). Stupor and coma in adults. UpToDate [Internett]. Available at: https://www.uptodate.com/contents/stupor-and-coma-in-adults [Accessed 2017 Mar 20]. NEL - Nevrologiske prosedyrer (30.07.15) Overvåkning og Glasgow Coma Scale. Hentet 21.03.17 fra http://nevro.legehandboka.no/handboken/nel/skjemakalkulatorer/skjema/akutt/gcs-og-overvakningsskjema/, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5C65ACE91DFA61E185F8A858A1F6C1B1, build_uid=ec1d038d-812a-4069-aef5-41ac72b3b810, revision=1.0.0}
Keywordsrespons, motorikk, verbal, øye, stimuli, koma, skala, nevrologisk, responsitivitet, ØVM, ØMV, Bevisst, GCS, traume, sentralnervesystemet, bevisstløs, CNS, bevissthet
Lifecyclepublished
UID9b384e82-6010-4d44-9bb1-9000ac3362d9
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.632
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En femtenpoengs skala som brukes for å anslå bevissthetsnivå ut fra et definert stimuli., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Kristian Berg, Universitetssykehuset Nord Norge, Norway
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Ole Andreas Bjordal, Webmed, Norway
Martin Boeker, Medical Center - University of Freiburg, Germany
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar/ Code24, Netherlands
Margaret Campbell, Queensland Health, Australia
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Tamsin Cockayne, Australia
Marc Cotran, identity vision systems, Canada
Tom Dahlberg, Helgelandssykehuset HF, Fagstab, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Angela de Zwart, Orion Health, New Zealand
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Christian Ghan, The Chris O'Brien Lifehouse at RPA, Australia
Soon Ghee Yap, Singapore General Hospital, Singapore
William Goossen, Results 4 Care, Netherlands
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Birger Haarbrandt, Hannover Medical School, Germany
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Oliver Hosking, Remote Health NT, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Sergey Kovalenko, Chelyabinsk Regional Children Hospital, Russia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (Editor)
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Michael Reynolds, Great Lakes Pediatric Associates, PLLC, United States
Hossein Riazi, Iran
Arturo Romero, SESCAM, Spain
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Tony Shannon, NHS, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Tim Sturgill, United States
Roy Støle, OUS, Norway
Terje Sundstrøm, Helse Bergen HF, Norway
Øystein Tveiten, Helse-Bergen, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand/Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF/Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Åpning av øynene (Ø), description=Beste øyerespons ved stimuli., comment=Vanligvis vil skår for øyerespons velges fra en av ordinalverdiene, men i tilfeller hvor øyerespons ikke kan testes, for eksempel om pasienten ikke fysisk kan åpne øynene grunnet skade, skal null-verdien "Not Applicable" registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ingen reaksjon [Øynene åpnes ikke, ingen forstyrrende faktorer som for eksempel lukkede øyne på grunn av lokal hevelse.]
2: Ved smertestimulering [Åpner øynene på smerte. For eksempel ved supraorbitalt trykk.]
3: Ved tiltale [Øynene åpnes ved tiltale eller ved roping. Må ikke forveksles med vekking av en sovende person.]
4: Spontant [Åpner øynene av seg selv uten stimuli.]


Mulige begrunnelser for null-verdi:
  • not applicable
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Verbal respons (V), description=Beste verbal respons på stimuli., comment=Vanligvis vil skår for verbalrespons velges fra en av ordinalverdiene, men i tilfeller hvor verbalrespons ikke kan testes, for eksempel om pasienten er intubert, skal null-verdien "Not Applicable" registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ingen reaksjon [Ingen hørbar respons og ingen forstyrrende faktorer, som for eksempel intubasjon eller døvhet.]
2: Uforståelige lyder [Bare stønning/jamring.]
3: Usammenhengende tale [Forståelige enkeltord.]
4: Forvirret, desorientert [Ikke orientert, men kommuniserer sammenhengende.]
5: Orientert [Oppgir riktig navn, sted og dato.]


Mulige begrunnelser for null-verdi:
  • not applicable
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Motorisk respons (M), description=Beste motoriske respons på stimuli., comment=Vanligvis vil skår for motorisk respons velges fra en av ordinalverdiene, men i tilfeller hvor en respons ikke kan testes, for eksempel om pasienten ikke kan bevege lemmene som følge av skade eller lammelse, skal null-verdien "Not Applicable" registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Ingen reaksjon [Ingen bevegelse i armer/bein, ingen forstyrrende faktorer, som for eksempel lammelser.]
2: Ekstensjon ved smerte [Decerebrert ekstensjon av armer og/eller bein som respons på stimuli. For eksempel kan armen ekstenderes ved albuen.]
3: Fleksjon ved smerte [Abnorm/ unormal fleksjon. Sakte, decortikert fleksjon av armer og/eller bein. For eksempel kan armen bøyes ved albuen, men trekkene er hovedsakelig abnormale.]
4: Avverger smerte [Avvergereaksjon. Hurtig fleksjon som respons på stimuli, men trekkene er hovedsakelig normale. For eksempel kan håndleddet bøyes eller trekkes til seg når det utføres supraorbitalt trykk.]
5: Lokaliserer smerte [Målrettet fleksjon mot smertestimuli. For eksempel kan hånden løftes til over kragebeinet når det utføres supraorbitalt trykk.]
6: Følger oppfordringer [Følger oppfordring for bevegelse.]


Mulige begrunnelser for null-verdi:
  • not applicable
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Sum av verdiene som er registrert for hver enkelt av de tre undersøkelsesdelene., comment=Totalskåren kan regnes ut ved å summere de tre undersøkelsesdelene. Totalskår skal ikke regnes ut når en eller flere undersøkelsesdeler ikke er mulig å gjennomføre, fordi skåren da vil bli kunstig lav. I disse situasjonene skal ØVM-profilen registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=3; max: <=15

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=ØVM-profil, description=Alternativ til Totalskår der responsen til Øye, Verbal og Motorisk er uttrykt som tre separate verdier., comment=ØVM-profilen kan genereres automatisk ved å sette sammen de tre undersøkelsesdelene. Hvis dette gjøres, bør resultatet sammenlignes mellom det som det kliniske informasjonssystemet presenterer og det som klinikere har registrert for å utelukke konflikter eller inkonsistens. Nullverdien "Not applicable" registreres som "IT", for "ikke testet", som beskrevet på http://www.glasgowcomascale.org/., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om målingen som ikke er fanget i andre felt., comment=Hvis hele eller deler av testen ikke var gjennomførbar, skal årsak til dette registreres i dataelementet "Konfunderende faktorer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0038]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer. , comment=For eksempel: lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0038]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestimuli, description=Beskrivelse av type smertestimuli., comment=For eksempel: "Supraorbitalt trykk" for sentral smertestimulering eller "Trykk på negleroten" for perifer smertestimulering. Trakealsuging og forflytning av pasient er andre eksempler på stimuli., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=Spesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0040]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekst om faktorer som kan ha bidratt til GCS-skåringene., comment=For eksempel: Døvhet, afasi, språkproblemer, bruk av beroligende medisin, hypotermi eller paralyser, alvorlige hevelser i ansikt/øyn, alkoholpåvirkning eller trakeal intubasjon som årsaker til at en ikke kunne registrere en eller flere av ordinalene i Ø-, V- eller M-vurderingene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=3..*, subCardinalityText=Minimum 3 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0038], code=at0038, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0040], code=at0040, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0038]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer. , comment=For eksempel: lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR eller CIMI ekvivalenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0038]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestimuli, description=Beskrivelse av type smertestimuli., comment=For eksempel: "Supraorbitalt trykk" for sentral smertestimulering eller "Trykk på negleroten" for perifer smertestimulering. Trakealsuging og forflytning av pasient er andre eksempler på stimuli., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]