ARCHETYPE Behandlingsplan (openEHR-EHR-COMPOSITION.care_plan.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.care_plan.v0
ConceptBehandlingsplan
DescriptionEt rammeverk for støtte registrering av alle aspekter av en behandlingsplan.
UseBrukes for å gi et rammeverk til støtte for registrering av alle aspekter av en behandlingsplan som skal gjennomføres over en periode. Denne arketypen kan inneholde kombinasjoner av planlagte aktiviteter, aktiviteter som er i gang eller som er utført, mål og anbefalinger.
PurposeFor å gi et rammeverk som støtter registrering av samtlige aspekter av en behandlingsplan. Dette inkluderer: - INSTRUCTION-arketypen for behandlingsplanen (som en samling av en eller flere aktiviteter) og den korresponderende ACTION-arketypen som registrerer statusen til behandlingsplanen som en helhet. - INSTRUCTION-arketypen for hver foreslått aktivitet - korresponderende ACTION-arketyper for aktivitetene som registrerer statusen til hver enkelt tilhørende INSTRUCTION-arketype.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sistine Barretto-Daniels
Organisasjon: Ocean Informatics
Opprinnelig skrevet dato: 2010-04-30
Other Details LanguageForfatternavn: Sistine Barretto-Daniels
Organisasjon: Ocean Informatics
Opprinnelig skrevet dato: 2010-04-30
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=794A25CA5161BA06FB4ABE0CCA10C965, build_uid=d176ada5-0a5a-4977-948d-242af672706d, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbehandlingsplan, plan, pleieplan, administrasjonsplan
Lifecyclein_development
UID2e96ce59-1a1f-4d34-b510-f68464c18487
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.629
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for støtte registrering av alle aspekter av en behandlingsplan., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør, Nasjonal IKT oversettelsesredaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen Norway, MD, DEAA, MBA, spec in tropical med.
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • persistent
, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Behandlingsplan, description=SLOT for INSTRUCTION- og ACTION-arketypen for den overordnede behandlingsplanen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Mål, description=SLOT for alle EVALUATION-arketypene som kreves for å registrere behandlingsplanens mål., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Foreslåtte aktiviteter, description=SLOT for alle INSTRUCTION-arketypene som kreves for å gjennomføre hver av pleieplanens foreslåtte aktiviteter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INSTRUCTION, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Aktiviteter, description=SLOT for alle ACTION-arketypene som kreves for å registrere status for hver INSTRUCTION-arketype knyttet til hver enkel aktivitet i behandlingsplanen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=1, text=Annet, description=SLOT for andre valgfrie og uspesifiserte arketyper som kan være nødvendige i et gitt klinisk scenario., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={content=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/content[at0014], code=at0014, itemType=ENTRY, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=content, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Behandlingsplan, description=SLOT for INSTRUCTION- og ACTION-arketypen for den overordnede behandlingsplanen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Mål, description=SLOT for alle EVALUATION-arketypene som kreves for å registrere behandlingsplanens mål., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVALUATION, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Foreslåtte aktiviteter, description=SLOT for alle INSTRUCTION-arketypene som kreves for å gjennomføre hver av pleieplanens foreslåtte aktiviteter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INSTRUCTION, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Aktiviteter, description=SLOT for alle ACTION-arketypene som kreves for å registrere status for hver INSTRUCTION-arketype knyttet til hver enkel aktivitet i behandlingsplanen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ACTION, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=1, text=Annet, description=SLOT for andre valgfrie og uspesifiserte arketyper som kan være nødvendige i et gitt klinisk scenario., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]