ARCHETYPE Demonstrasjon (openEHR-EHR-OBSERVATION.demo.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.demo.v1
ConceptDemonstrasjon
DescriptionDemonstrasjonsarketype med beskrivelser og forklaringer.
UseFor å gi en visuell oversikt over datatyper og komponenter i arketyper til nåværende og fremtidige deltakere i vurdering av arketyper.
MisuseSkal ikke brukes til reelle kliniske data.
PurposeFor å gi en oversikt over visningen av de forskjellige datatypene som er tilgjengelige i en openEHR-arketype. Gir også oversikt over Data, State, Event og Protocol-modellene i forbindelse med HTML-visning og tilknyttet ADL.
ReferencesopenEHR website: http://www.openehr.org/home.html
CKM: http://www.openehr.org/knowledge/
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-12-23
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-12-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=openEHR website: http://www.openehr.org/home.html CKM: http://www.openehr.org/knowledge/, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=44E350A26FDDA0C9E6E98F4BD527CE70, build_uid=b115156b-c2a5-46ab-ad0c-d0d99c0f979d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsdemonstrasjon, test, prototype, datatyper, state, status, protocol, protokoll, event, hendelse, data
Lifecyclepublished
UID489ceb2a-8336-406c-9fa5-e01b44643a47
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.6
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Demonstrasjonsarketype med beskrivelser og forklaringer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Individual A, Argentina
Individual B, Belgium
Individual C, Canada (Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Bergen Hospital Trust
 • Portuguese (Brazil): Jussara Rötzsch, openEHR Foundation, jussara.macedo@gmail.com, MD. MSc., Pschyatrist, Clinical Modeller, Coordinator of Standards and Semantic Interoperability of Brazil e-Health Initiative
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0030]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=State-definision, description=Alle arketyper av OBSERVATION-klassen kan inneholde en STATE-modell som inneholder informasjon om subjektet for datainnsamlingen på tidspunktet informasjonen ble innhentet, og denne informasjonen er nødvendig for trygg klinisk tolkning av kjerneinformasjonen. Et eksempel er stillingen pasienten befinner seg i under en blodtrykksmåling. Mulige datatyper er de samme som i DATA-modellen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Data - definisjon, description=Alle arketyper i OBSERVATION-klassen inneholder en DATA-modell som inneholder kjerneinformasjonen, f.eks. systolisk og diastolisk trykk for en blodtrykksmåling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=Overskrift1, description=Dette er et symbol for et "cluster" som kan inneholde andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Fri eller kodet tekst, description=Tekstdatatype som kan inneholde fritekst eller kodet tekst. Kodingen kan legges inn enten i template eller i applikasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tekst med interne koder, description=Tekstdatatype som bruker et internt vokabular. Hver av disse "interne kodene" kan bindes til en terminologikode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Liggende [Pasienten ligger på ryggen.]
 • Tilbakelent [Pasienten ligger tilbakelent, støttet av en mellomstor pute.]
 • Sittende [Pasienten sitter i en stol.]
 • Stående [Pasienten står oppreist.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tekst hentet fra en ekstern terminologi, description=Tekstdata som bruker koder fra en ekstern terminologikilde, f.eks. SNOMED CT, LOINC eller ICD., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=Begrensning:
Subsett A
[Terminologi-subsett fra XXX]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kvantitet, description=En kvantitetsdatatype som brukes til å registrere målinger tilknyttet passende enheter. Disse hentes fra ISO-standarder, og referansemodellen tillater konvertering mellom enhetene. Eksempelet vist er her lengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • 0.0..100.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • mm
 • [in_i]
 • [ft_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kvantitetsintervall, description=Kvantitetsintervaller tillater registreing av et intervall av målinger tilknyttet aktuelle enheter, f.eks. 1-2cm (foreskrevet mengde krem mot et utslett)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=Nedre: Egenskap: Length
Enheter:
 • cm
 • m
 • [in_i]
 • [ft_i]

Øvre: Egenskap: Length
Enheter:
 • cm
 • m
 • [in_i]
 • [ft_i]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antall, description=Antall-datatypen består av et heltall uten enheter, f.eks. for å registrere antall barn. I dette eksempelet er minimum satt til 0 og maksimum er uspesifisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=5, text=Antallsintervall, description=Antallsintervall-datatypen brukes for å registrere et intervall av antall, f.eks. 1-2 tabletter foreskrevet. Maksimums- og minimumsverdier kan settes for laveste og høyeste antall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forhold, description=Forholdsdatatyper brukes til proporsjoner, prosent og brøker., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
 • Tallforhold
 • Prosent
 • Brøk
 • Heltall og brøk
Integral
Antatt verdi: false
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dato/tid, description=Dato/tidsdatatypen brukes til å registrere en dato og/eller tid, inklusiv deldatoer som f.eks. kun år eller kun måned og år. Standardverdi er at alle former er tillatt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Datointervall, description=Datointervall-datatypen brukes til å registrere et intervall av datoer, f.eks. mellom 1. september 2008 og 8. september 2008., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Varighet, description=Varighet-datatypen brukes til å registrere varigheten til kliniske konsepter. "Tillat alle tidsenheter" er standardverdi, selv om spesifikke tidsenheter kan modelleres eksplisitt. Maksimums- og minimumsverdier kan settes for hver tidsenhet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ordinal, description=Ordinaldatatyper setter sammen et tall og en tekststreng. Dette gjør det mulig å regne ut scoringer, eller vurdere progresjon dersom den brukes f.eks. i en smerteskala., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen smerte [Overhodet ingen smerte.]
1: Svak smerte [Smertenivå vurdert som 1 av maksimalt 10.]
2: Mild smerte [Smertenivå vurdert som 2 av maksimalt 10.]
5: Moderat smerte [Smertenivå vurdert som 5 av maksimalt 10.]
9: Sterk smerte [Smertenivå vurdert som 9 av maksimalt 10.]
10: Sterkeste mulige smerte [Smertenivå vurdert som 10 av maksimalt 10.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Boolsk verdi, description=Boolsk verdi-datatypen brukes for å registrere verdier som sann/usann., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=

Mulige begrunnelser for null-verdi:
 • no information
 • masked
 • not applicable
 • unknown
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Hvilken som helst, description=Datatypen "hvilken som helst" kan spesifiseres eller begrenses i template eller i applikasjonen, men modelleres ikke eksplisitt i arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Valg, description=Valg-datatypen tillater at man gir flere valgmuligheter for hvilken datatype et element kan tilhøre. Dette kan velges eller begrenses i template eller i applikasjonen. I dette eksempelet er valget mellom en tekstdatatype satt til fri eller kodet tekst, eller en som er begrenset til å bruke kodeverdier fra en terminologi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Mass
  Enheter:
  • g
  • [foz_us]
 •  Kodet tekst
  Begrensning:
  Subsett B
  [XYZ koder fra Terminologi 123]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=5, text=Multimedia, description=Multimedia-datatyper brukes for å registrere en av flere mulige typer multimediafiler. I dette eksempelet er alle mulige typer eksplisitt valgte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=audio/DVI4, audio/G722, audio/G723, audio/G726-16, audio/G726-24, audio/G726-32, audio/G726-40, audio/G728, audio/L8, audio/L16, audio/LPC, audio/G729, audio/G729D, audio/G729E, audio/mpeg, audio/mpeg4-generic, audio/L20, audio/L24, audio/telephone-event, image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, text/calendar, text/directory, text/html, text/plain, text/rtf, text/sgml, text/tab-separated-values, text/uri-list, text/xml, text/xml-external-parsed-entity, video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, application/msword, application/pdf, application/rtf, application/dicom, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=URI-ressursidentifikator, description=URI-datatyper tillater registrering av sammenhenger mellom disse dataene og data som er registrert andre steder. Lenkene kan være innenfor samme system, eller eksterne f.eks. en URL., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=Identifikator, description=Identifikator-datatyper tillater registrering av formelle dataidentifikatorer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=CLUSTER, level=4, text=Overskrift 2, description=Dette er et symbol for et "cluster" med andre elementer inni seg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=5, text=Utvidelsesspor som kan inneholde andre Cluster-arketyper, description=Listen over CLUSTER-arketyper som kan inkluderes eller ekskluderes i denne OBSERVATION-arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=5, text=Utvidelsesspor som kan inneholde andre Element-arketyper, description=Liste over ELEMENT-arketyper som kan inkluderes eller ekskluderes i denne OBSERVATION-arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ELEMENT, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-ELEMENT.ctg_codes.v1
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidfestet hendelse, description=Alle arketyper av OBSERVATION-klassen inneholder en HISTORY eller EVENT-modell som inneholder informasjon om tidfesting av observasjonen og "bredden" av informasjonen, enten et tidspunkt eller et intervall. Standardverdi er "Tidfestet hendelse", og det er ikke spesifisert om dette er et tidspunkt eller et intervall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0033], code=at0033, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Navngitt tidspunkt, description=En hendelse som er både navngitt (f.eks. fødsel) og begrenset til et tidspunkt, og brukes til å registrere dataelementer i sammenheng med et spesifikt tidspunkt, f.eks. fødselsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0034], code=at0034, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Navngitt intervall, description=En hendelse som er både navngitt og begrenset til et intervall, og brukes til å registrere dataelementer i forbindelse med et tidsintervall, f.eks. vekttap over tid. Intervallet kan være fastsatt eller uspesifisert. I tillegg kan det spesifiseres matematiske funksjoner for å håndtere konsepter som endring, minking, økning, maksimum, minimum, gjennomsnitt, etc., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Change
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0035], code=at0035, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Forskjøvet tidspunkt, description=Forskjøvet tidspunkt brukes til å registrere data på et tidspunkt med en fastsatt forskyvning fra en annen spesifisert hendelse, f.eks. 2-minutters Apgar-score ved 2 minutter forskyvning fra fødselen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=Offset: 5 minutter
, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Protocol-definisjon, description=Alle arketyper av OBSERVATION-klassen kan inneholde en PROTOCOL-modell som registrerer informasjon om hvordan informasjonen ble samlet eller målt, og eventuell annen informasjon som ikke er nødvendig for trygg klinisk tolkning av kjernedataene. Datatypene er de samme som for DATA-modellen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=2, text=*Extension(en), description=*Additional information required to capture local context or to align with other reference models/formalisms.(en), comment=*For example: Local hospital departmental infomation or additional metadata to align with FHIR or CIMI equivalents.(en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0030], code=at0030, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0036], code=at0036, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Protocol-definisjon, description=Alle arketyper av OBSERVATION-klassen kan inneholde en PROTOCOL-modell som registrerer informasjon om hvordan informasjonen ble samlet eller målt, og eventuell annen informasjon som ikke er nødvendig for trygg klinisk tolkning av kjernedataene. Datatypene er de samme som for DATA-modellen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ANY, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=2, text=*Extension(en), description=*Additional information required to capture local context or to align with other reference models/formalisms.(en), comment=*For example: Local hospital departmental infomation or additional metadata to align with FHIR or CIMI equivalents.(en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]