ARCHETYPE Åndedrett (openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v1
ConceptÅndedrett
DescriptionDe observerte egenskapene ved spontant åndedrett som hører til de vitale kroppsfunksjoner, og registreres rutinemessig.
UseBrukes til å registrere tilstedeværelse eller fravær av spontant åndedrett. Brukes til å registrere de observerte verdier knyttet til et individs spontane åndedrettsbevegelser.
MisuseIkke egnet til fullstendig undersøkelse av åndedrettssystem og dets funksjon. Andre spesifikke arketyper vil bli brukt til å registrere auskultatoriske funn etc. Skal ikke brukes til å registrere detaljer når det anvendes assistert ventilasjon.
PurposeFor å registrere de observerte kjennetegn ved spontant åndedrett.
ReferencesRespirations, published archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. Authored: 17 Jul 2009. Available at: http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showarchetype_1013.1.145 (accessed 21 Feb 2013).

Braun SR. Respiratory Rate and Pattern. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990. Chapter 43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK365/

Wikipedia contributors. Cheyne-Stokes respiration [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2013 Jan 20 [cited 2013 Feb 21 ]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Cheyne-Stokes_respiration.

Wikipedia contributors. Biot's respiration [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2012 Sep 07 [cited 2013 Feb 21]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Biot%27s_respiration.

Wikipedia contributors. Apneustic respirations [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2011 Oct 15 [cited 2013 Feb 21]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Apneustic_respirations.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-07-17
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, United Kingdom
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-07-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Respirations, published archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. Authored: 17 Jul 2009. Available at: http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showarchetype_1013.1.145 (accessed 21 Feb 2013). Braun SR. Respiratory Rate and Pattern. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990. Chapter 43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK365/ Wikipedia contributors. Cheyne-Stokes respiration [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2013 Jan 20 [cited 2013 Feb 21 ]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Cheyne-Stokes_respiration. Wikipedia contributors. Biot's respiration [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2012 Sep 07 [cited 2013 Feb 21]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Biot%27s_respiration. Wikipedia contributors. Apneustic respirations [Internet]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2011 Oct 15 [cited 2013 Feb 21]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Apneustic_respirations., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=FC5D615C439894E14B573323F0DDEAA4, build_uid=0dbef9dc-a254-4fc6-8db3-83c282f4b387, revision=1.0.1}
Keywordspusting, respirasjon, pust, respirasjoner, frekvens, rytme, vital, tegn, livsfunksjoner, åndedrett, åndedrag, ventilasjon, hyperventilering, hyperventilasjon, hypoventilering, hypoventilasjon, ånde, blåse
Lifecycledeprecated
UIDa0306d63-6d50-4308-81ab-914a329c984c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.58
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=De observerte egenskapene ved spontant åndedrett som hører til de vitale kroppsfunksjoner, og registreres rutinemessig., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Sandra Bertram, Ascribe, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Fredrik Borchsenius, Oslo universitetssykehus, Norway
Pål Brekke, OUS Rikshospitalet, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Gregory Caulton, PatientOS Inc., United States
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Christian Ghan, The Chris O'Brien Lifehouse at RPA, Australia
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Anne Harbison, CPCER, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Oliver Hosking, Remote Health NT, Australia
Omer Hotomargolu, Turkey
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Fabian Schwarz, NT Health, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor)
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Central Queensland University
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway., MD, DEAA, specialist in anesthesia and intensive care, specialist in tropical medicine.
Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
Arabic (Syria): ?
Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics
Dutch: Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, m.buur-krom@mca.nl
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], capabilities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan være eksplisitt definert i en mal eller ved måling/testing., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], other_participations=[], items=[], description=[], contacts=[], provider=[], source=[], protocol=[], ism_transition=[], target=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Beskrivelse av eventuelle faktorer som kan påvirke den kliniske fortolkning., comment=Anvendelse av standard terminologi for kompliserende faktorer er å foretrekke der det er mulig. F.eks. angst, smerte, mating av spedbarn eller trakeostomi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=4, text=Oksygentilførsel, description=Detaljer om mengden oksygen som gis pasienten ved observasjonstidspunktet. Hvis ikke oppgitt antas verdier på 21% oksygenkonsentrasjon, Fi02 på 0,21 og oksygenstrømningshastighet på 0,0 l/min., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.ambient_oxygen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk anstrengelse umiddelbart før eller under observasjonen., comment=Dette dataelementet er ment for å registrere anstrengelser bare hvis det kan påvirke tolkningen av de fysiske funn, og der det normalt ikke ville bli registrert som en del av generell klinisk observasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets stilling ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Stående [Stående ved tidspunktet for målingen.]
  • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) ved tidspunktet for målingen.]
  • Tilbakelent [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften ved tidspunkt for målingen.]
  • Liggende [Liggende flatt ved tidspunkt for målingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], context=[], relationships=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0058], code=at0058, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spontant åndedrett, description=Identifikasjon av observert spontant åndedrett., comment=Dette dataelementet kan være nyttig i ekstreme situasjoner hvor en formell måling av åndedrett ikke er mulig. For eksempel: en person er bevisstløs og fjernt fra observatøren, som f.eks. innesperret i en bil eller har falt ned en skrent. Tilstedeværelse av åndedrett kan være underforstått hvis frekvens > 0 åndedrag / min., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Spontant åndedrett kan observeres.]
 • Fraværende [Spontant åndedrett kan ikke observeres.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Frekvens, description=Åndedrettsfrekvensen målt som åndedrag per minutt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter:
 • 0.0..200.0 /min
  Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rytme, description=Åndedrettsrytmen., comment=Brukes til å registrere en enkel vurdering av regelmessighet som en indikasjon på unormalt åndedrett - vurdert for eksempel av en pasient eller helsearbeider på et avsidesliggende sted., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Regelmessig [Regelmessig åndedrett.]
 • Uregelmessig [Uregelmessig åndedrett]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Dybde, description=Åndedrettsdybden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Normal [Normal åndedrettsdybde.]
 • Overfladisk [Overfladisk åndedrett.]
 • Dyp [Dypt åndedrett.]
 • Varierende [Varierende åndedrettsdybde.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mønster, description=Identifisert åndedrettsmønster., comment=Anvendelse av standard terminologi for pustemønster er ønskelig, der det er mulig. For eksempel: Kussmaul respirasjon [Dype thorakale åndedrag med eller uten et synlig gisping], Cheyne-Stokes respirasjon [Perioder med hyperventilering alternerende med perioder med apné], ataksisk respirasjon [Innånding av varierende tidevolum og priser], Apneisk åndedrett [Dyp, gispende inspirasjon med en pause ved full inspirasjon etterfulgt av en kort, utilstrekkelig ekspirasjon. Cluster pusting [Klynger av uregelmessige åndedrag som veksler med perioder med apné. Betegnes også Biot pust], Apné [pusting har opphørt], Forlenget ekspirasjonsfase [Den respiratoriske ekspirasjonsfase er lengre enn normalt / vanlig.]. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Beskrivelse av åndedrettet., comment=Eksempler: tegn på åndenød, bruk av støttemuskulatur, normal spontan, unormal, rask, langsom, uregelmessig apné, grunn, dyp, rolig, bråkete, sukkende, hulkende, gryntende, stønnende, boblende, knitrende, inspiratorisk/ekspiratorisk stridor, anstrengt, lett, gispende, åndenød, fiskemunn, paradoksalt åndedrett, periodisk under søvn, nesevingespill, subcostale/intercostale/jugulære inndragninger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk fortolkning, description=Kort beskrivelse av den kliniske betydningen av funnene., comment=Bruk av standard terminologi er å foretrekke, der det er mulig. Flere begreper er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], credentials=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022], code=at0022, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=state, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Beskrivelse av eventuelle faktorer som kan påvirke den kliniske fortolkning., comment=Anvendelse av standard terminologi for kompliserende faktorer er å foretrekke der det er mulig. F.eks. angst, smerte, mating av spedbarn eller trakeostomi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=4, text=Oksygentilførsel, description=Detaljer om mengden oksygen som gis pasienten ved observasjonstidspunktet. Hvis ikke oppgitt antas verdier på 21% oksygenkonsentrasjon, Fi02 på 0,21 og oksygenstrømningshastighet på 0,0 l/min., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.ambient_oxygen.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk anstrengelse umiddelbart før eller under observasjonen., comment=Dette dataelementet er ment for å registrere anstrengelser bare hvis det kan påvirke tolkningen av de fysiske funn, og der det normalt ikke ville bli registrert som en del av generell klinisk observasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0062], code=at0062, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets stilling ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Stående [Stående ved tidspunktet for målingen.]
  • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) ved tidspunktet for målingen.]
  • Tilbakelent [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften ved tidspunkt for målingen.]
  • Liggende [Liggende flatt ved tidspunkt for målingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]