ARCHETYPE Veitrafikkskade (openEHR-EHR-CLUSTER.skade_veitrafikk.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.skade_veitrafikk.v1
ConceptVeitrafikkskade
DescriptionDokumenterer ekstra informasjon dersom skaden er knyttet til veitrafikk
PurposeDokumenterer ekstra informasjon dersom skaden er knyttet til veitrafikk En veitrafikkskade er en personskade som har skjedd på offentlig eller privat veg, gate eller plass åpen for alminnelig ferdsel og som involverer minst ett kjøretøy i bevegelse. Inkluderer også sykkelvelt. Kommentar: At et kjøretøy må være i bevegelse inkluderer også tilfeller hvor intensjonen for kjøretøyet er å være i bevegelse, eksempelvis rutegående buss som stopper på bussholdeplass.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2013-08-08
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2013-08-08
Keywords
Lifecycle0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.571
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokumenterer ekstra informasjon dersom skaden er knyttet til veitrafikk, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fører, description=Benyttes for å angi om den skadede var fører eller ikke dersom fremkomstmiddel i FMDS er registrert som person-/vare-/lastebil, motorsykkel eller sykkel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskyttelse, description=Benyttes for å angi om den skadede brukte beskyttelse dersom fremkomstmiddel i FMDS er registrert som sykkel (sykkelhjelm), personbil, lastebil, buss (bilbelte), moped, motorsykkel (MC-hjelm)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Motpart i trafikkulykke, description=Benyttes for å registrere trafikal motpart., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • I Ingen motpart [*]
 • F Fotgjenger [*]
 • S Sykkel [*]
 • M Moped [*]
 • O Motorsykkel [*]
 • P Personbil/varebil [*]
 • L Lastebil [*]
 • B Buss [*]
 • T Trikk/tog/bane [*]
 • A Annet spesifisert [*]
 • U Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Trafikksituasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 Motpart i samme kjøreretning [*]
 • 2 Motpart i motsatt kjøreretning [*]
 • 3 Motpart i kryssende kjøreretning [*]
 • 4 Fotgjenger og kjøretøty [*]
 • 5 Eneulykke, ingen motpart inkl. sykkelvelt [*]
 • 8 Annen trafikksituasjon [*]
 • 9 Ukjent trafikksituasjon [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=En beskrivelse av hendelsen. Man bør eventuelt supplere med fritekst som beskriver hendelsen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fører, description=Benyttes for å angi om den skadede var fører eller ikke dersom fremkomstmiddel i FMDS er registrert som person-/vare-/lastebil, motorsykkel eller sykkel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskyttelse, description=Benyttes for å angi om den skadede brukte beskyttelse dersom fremkomstmiddel i FMDS er registrert som sykkel (sykkelhjelm), personbil, lastebil, buss (bilbelte), moped, motorsykkel (MC-hjelm)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Motpart i trafikkulykke, description=Benyttes for å registrere trafikal motpart., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • I Ingen motpart [*]
 • F Fotgjenger [*]
 • S Sykkel [*]
 • M Moped [*]
 • O Motorsykkel [*]
 • P Personbil/varebil [*]
 • L Lastebil [*]
 • B Buss [*]
 • T Trikk/tog/bane [*]
 • A Annet spesifisert [*]
 • U Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Trafikksituasjon, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 Motpart i samme kjøreretning [*]
 • 2 Motpart i motsatt kjøreretning [*]
 • 3 Motpart i kryssende kjøreretning [*]
 • 4 Fotgjenger og kjøretøty [*]
 • 5 Eneulykke, ingen motpart inkl. sykkelvelt [*]
 • 8 Annen trafikksituasjon [*]
 • 9 Ukjent trafikksituasjon [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=En beskrivelse av hendelsen. Man bør eventuelt supplere med fritekst som beskriver hendelsen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]