ARCHETYPE Puls/Hjertefrekvens (openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v1
ConceptPuls/Hjertefrekvens
DescriptionMåling av puls/hjertefrekvens, eller eksplisitt puls eller hjertefrekvens, og beskrivelse av tilhørende egenskaper.
UseBrukes til å registrere tilstedeværelse eller fravær av puls eller hjerteslag. Brukes til å registrere en måling av pulsfrekvensen eller hjertefrekvensen, med tilhørende observasjoner rundt rytmen. Målinger som makspuls over et tidsintervall kan registreres ved å bruke en intervallhendelse med en "maksimum"-funksjon. Andre tidspunkts- eller intervallhendelser kan spesifiseres i en template eller i applikasjonen. I praksis brukes begrepene hjertefrekvens og pulsfrekvens mye om hverandre. Denne arketypen tillater uspesifikke registreringer når målestedet ikke er oppgitt, for å best mulig kunne tilpasses klinikernes preferanser. I noen situasjoner er det imidlertid viktig å skille mellom en pulsfrekvens målt ved en perifer arterie som f.eks. arteria radialis, og den sentralt målte hjertefrekvensen. Denne arketypen tillater svært spesifikke data, inkludert en strukturert differensiering mellom sentral hjertefrekvens og perifer pulsfrekvens. Ved å bruke to separate instanser kan arketypen benyttes til å registrere målingene av hjertefrekvens og pulsfrekvens som ligger til grunn for en registrering av pulsdefisitt. Selve registreringen av pulsdefisitt gjøres imidlertid i en egen OBSERVATION-arketype.
MisuseBrukes ikke til å registrere R-R-frekvens i sammenheng med en EKG-rapport, til dette brukes "OBSERVATION.ecg"-arketypen. Skal ikke brukes til å registrere andre deler av en full kardiovaskulær undersøkelse eller vurdering. Til dette brukes spesifikke CLUSTER-arketyper for å registrere andre egenskaper som hjertespisstøt, bilyder og auskultatoriske funn. Arketypen er ikke ment til å registrere vurderingen av perifer karsykdom der det er nødvendig å dokumentere tilstedeværelsen og styrken av hver enkelt perifere puls. Til dette brukes en spesifikk CLUSTER-arketype. Skal ikke brukes til å registrere hjertefrekvensen til et foster, dette gjøres ved hjelp av arketypen "OBSERVATION.fetal_heart". Hjertefrekvens som et mål for behandling registreres i egne EVALUATION-arketyper relatert til mål og vurdering av trening.
PurposeMåling av puls/hjertefrekvens, eller eksplisitt puls eller hjertefrekvens, og beskrivelse av tilhørende egenskaper.
ReferencesDirect communication with clinicians.

Pulse (renamed from Heart Rate), draft archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. Authored: 26 Mar 2006. Major update: 20 Feb 2013. Available at: http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showarchetype_1013.1.170_5 (accessed 20 Feb 2013).
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-26
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Direct communication with clinicians. Pulse (renamed from Heart Rate), draft archetype, openEHR Clinical Knowledge Manager [Internet]. London: openEHR Foundation. Authored: 26 Mar 2006. Major update: 20 Feb 2013. Available at: http://www.openehr.org/knowledge/OKM.html#showarchetype_1013.1.170_5 (accessed 20 Feb 2013)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=08A5F3E1525CBD2128B97AF1ACCC28ED, build_uid=166280a4-e33d-4593-9e5e-2f3fa8a81a5c, revision=1.0.1}
Keywordsfrekvens, rytme, slag, puls, hjerte, pulsslag, hjerteslag, hjertefrekvens
Lifecyclepublished
UID535656a1-60f0-4807-a3c0-c0acdd3f4898
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.57
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av puls/hjertefrekvens, eller eksplisitt puls eller hjertefrekvens, og beskrivelse av tilhørende egenskaper., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Magnus Alvestad, Helse Bergen HF, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Sandra Bertram, Ascribe, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Pål Brekke, OUS Rikshospitalet, Norway
Einar Bugge, UNN HF, Fag- og forskningssenteret, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, NEHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Angela de Zwart, Orion Health, New Zealand
Graham Denyer, Australian Antarctic Division, Australia
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Christian Ghan, The Chris O'Brien Lifehouse at RPA, Australia
Bjørn Grøva, Helsedirektoratet, Norway
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Oliver Hosking, Remote Health NT, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Eugene Igras, IRIS Systems, Inc., Canada
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Athanasios Kleontas, Ergobyte Informatics, Greece
Shinji Kobayashi, Ehime University, Japan
Robert Legan, NEHTA, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Rohan Martin, Ambulance Victoria, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics UK, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Monica Merchat, Hospital Cardiac Electrophysiology, MS Health Informatics Student, former ICU nurse, former Anesthesia Technician, United States
Arturo Romero, SESCAM, Spain
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Fabian Schwarz, NT Health, Australia
Gary Sinclair, NT DoH, Australia
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Thor-Einar Stemland, Helse Bergen, FOU Seksjon for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Central Queensland University
Russian: Vyacheslav Mavrin, JSC Comsoft
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, RN
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1019], code=at1019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=For eksempel palpasjon, auskultasjon eller elektronisk monitorering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Palpasjon [Funnene observeres ved at observatøren med fingertuppene kjenner på pulsen eller hjerteslagene til individet.]
 • Auskultasjon [Funnene er observert ved hjelp av et hjelpemiddel som f.eks. et stetoskop.]
 • Automatisk, non-invasivt [Funnene er observert non-invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et pulsoksimeter eller et skop.]
 • Automatisk, invasivt [Funnene er observert invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et arteriekateter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1037], code=at1037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor pulsen eller hjerteslagene ble observert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Brachialisarterien, venstre [Den venstre brachialisarterien.]
  • Brachialisarterien, høyre [Den høyre brachialisarterien.]
  • Carotisarterien, venstre [Den venstre carotisarterien.]
  • Carotisarterien, høyre [Den høyre carotisarterien.]
  • Femoralisarterien, venstre [Den venstre femoralisarterien.]
  • Femoralisarterien, høyre [Den høyre femoralisarterien.]
  • Finger [En uspesifisert finger.]
  • Hjertet [Hjerteregionen.]
  • Radialisarterien, venstre [Den venstre radialisarterien.]
  • Radialisarterien, høyre [Den høyre radialisarterien.]
  • [En uspesifisert tå.]
  • Øreflipp [Øreflippen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1013], code=at1013, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1005], code=at1005, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Tilstedeværelse), description=Tilstedeværelse av puls eller hjerteslag., comment=Det er spesifisert begrensninger i navn for å gjøre det lettere å eksplisitt merke dette elementet som tilstedeværelse av Puls eller Hjertefrekvens ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tilstede [Puls eller hjerteslag finnes.]
 • Fraværende [Puls eller hjerteslag kan ikke finnes.]

Runtime name constraint:
 • Puls [Tilstedeværelse av puls.]
 • Hjerteslag [Tilstedeværelse av hjerteslag.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Frekvens), description=Puls- eller hjertefrekvens, målt i støt/slag per minutt., comment=Det er spesifisert begrensninger i navn for å gjøre det lettere å eksplisitt merke dette elementet som Pulsfrekvens eller Hjertefrekvens ved behov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Frequency
Enheter:
 • 0.0..1000.0 /min
  Begrens antall desimaler: 0

Runtime name constraint:
 • Pulsfrekvens [Pulsfrekvensen, målt i slag per minutt.]
 • Hjertefrekvens [Hjertefrekvensen, målt i slag per minutt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rytme, description=Observert regularitet av puls- eller hjerteslag., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Regelmessig [Rytmen er regelmessig.]
 • Regelmessig uregelmessig [Rytmen er uregelmessig på en regelmessig måte.]
 • Uregelmessig [Rytmen er uregelmessig.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1030], code=at1030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Karakter, description=Tekstlig beskrivelse av pulsens eller hjerteslagenes karakter., comment=Koding med en terminologi er en fordel der det er mulig. Flere svar skal kunne registreres. Eksempler: Tydelig, svak, overfladisk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1022], code=at1022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk beskrivelse, description=Tekstlig beskrivelse av funnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at1023], code=at1023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=Kort beskrivelse av den kliniske betydningen av funnene., comment=Koding med en terminologi er en fordel, hvis mulig. Eksempel: Bradykardi, ekstrasystoler, sinusrytme. Flere svar skal kunne registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Stilling, description=Individets stilling ved tidspunktet for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Stående [Stående ved tidspunktet for målingen.]
 • Sittende [Sittende (for eksempel på en stol eller på en seng med føttene på gulvet) ved tidspunktet for målingen.]
 • Tilbakelent [Sittende tilbakelent ca 45º og med beina hevet til samme høyde som hoften ved tidspunkt for målingen.]
 • Liggende [Liggende flatt ved tidspunkt for målingen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at1018], code=at1018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Tekstlig beskrivelse av eventuelle andre faktorer som kan påvirke tolkningen av funnene., comment=Eksempel: pacemaker, nervøsitet, smerte, feber, gråt og annen uro, sedativa eller andre medikamenter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012]/items[at1017], code=at1017, itemType=SLOT, level=4, text=Fysisk anstrengelse, description=Detaljer om fysisk aktivitet på tidspunkt for målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.level_of_exertion.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at1036], code=at1036, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Maksimum, description=Maksimumsfrekvens observert i løpet av et intervall med anstrengelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Maximum
, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1019], code=at1019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Metode brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=For eksempel palpasjon, auskultasjon eller elektronisk monitorering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Palpasjon [Funnene observeres ved at observatøren med fingertuppene kjenner på pulsen eller hjerteslagene til individet.]
 • Auskultasjon [Funnene er observert ved hjelp av et hjelpemiddel som f.eks. et stetoskop.]
 • Automatisk, non-invasivt [Funnene er observert non-invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et pulsoksimeter eller et skop.]
 • Automatisk, invasivt [Funnene er observert invasivt ved hjelp av en maskin, som f.eks. et arteriekateter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1037], code=at1037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor pulsen eller hjerteslagene ble observert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Brachialisarterien, venstre [Den venstre brachialisarterien.]
  • Brachialisarterien, høyre [Den høyre brachialisarterien.]
  • Carotisarterien, venstre [Den venstre carotisarterien.]
  • Carotisarterien, høyre [Den høyre carotisarterien.]
  • Femoralisarterien, venstre [Den venstre femoralisarterien.]
  • Femoralisarterien, høyre [Den høyre femoralisarterien.]
  • Finger [En uspesifisert finger.]
  • Hjertet [Hjerteregionen.]
  • Radialisarterien, venstre [Den venstre radialisarterien.]
  • Radialisarterien, høyre [Den høyre radialisarterien.]
  • [En uspesifisert tå.]
  • Øreflipp [Øreflippen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at1013], code=at1013, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt for å observere pulsen eller hjerteslagene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer
Ekskluder:
Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]