ARCHETYPE Skade produktskade (openEHR-EHR-CLUSTER.skade_produktskade.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.skade_produktskade.v1
ConceptSkade produktskade
DescriptionUtvidelse av felles minimum datasett for produktskade
PurposeUtvidelse av felles minimum datasett for produktskade
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2013-08-08
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2013-08-08
Keywords
Lifecycle0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.569
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Utvidelse av felles minimum datasett for produktskade, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type lekeplass, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Lekeplass tilknyttet barnehage [*]
 • 2 - Privat lekeplass [*]
 • 3 - Kommunal lekeplass (utenom barnehage) [*]
 • 4 - Legeplass i tilknytning til skole eller skolefritidsordning [*]
 • 9 - Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=CLUSTER, level=1, text=Produktgruppe/produkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Produkt navn, alder, kjøpested, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Produktfeil, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kodeverdier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • - 1- Sped- og småbarnsutstyr [*]
 • 101 Stellebord [*]
 • 102 Barnestol [*]
 • 103 Barneseng, lekegrind og lignende [*]
 • 104 Barnevogn [*]
 • 105 Gåstol [*]
 • 106 Smokk [*]
 • 107 Bæremeis, bærebag o.l [*]
 • 198 Annet sped- og småbarnsutstyr [*]
 • - 2 - Leketøy [*]
 • 201 Vannleketøy [*]
 • 202 Prosjekttilleketøy [*]
 • 203 Dukker og leketøy med mykt fyll [*]
 • 204 Utkledningsutstyr [*]
 • 298 Annet leketøy [*]
 • 3 - Lekeplassutstyr [*]
 • 301 Huskestativ [*]
 • 302 Sklie [*]
 • 303 Klatrestativ, klatrevegg, o.l [*]
 • 304 Vippe og lignende [*]
 • 398 Annet lekeplassutstyr [*]
 • 4- Tennkilder [*]
 • 401 Levende lys [*]
 • 402 Lighter [*]
 • 403 Fyrstikker [*]
 • 498 Andre tennkilder [*]
 • - 5 - Stiger (bærbare) [*]
 • 501 Gardintrapp [*]
 • 502 Stige [*]
 • 598 Annen stige [*]
 • - 6 - Lek- og sportutstyr [*]
 • 601 Trampoline [*]
 • 602 Sykkel [*]
 • 603 Sparkesykkel [*]
 • 604 Rulleskøyter [*]
 • 605 Baller/ballspill [*]
 • 606 Akebrett [*]
 • 607 Snowboard [*]
 • 608 Alpinski [*]
 • 609 Langrennsski [*]
 • 610 Skøyter [*]
 • 698 Annet lek- og sportsutstyr [*]
 • - 7 - Klær og møbler [*]
 • 701 Klesplagg [*]
 • 702 Møbel (sofa, ,seng, bord o.l) [*]
 • 798 Andre tekstiler og møbler [*]
 • - 8 - Verktøy/maskiner [*]
 • 801 Motorgressklipper [*]
 • 802 Motorsag eller sag [*]
 • 803 Vinkelsliper [*]
 • 804 Øks [*]
 • 805 Kniv [*]
 • 806 Manuelt husholdningsutstyr [*]
 • 898 Annet verktøy/maskiner [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=1, text=Skadested på kropp, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 Hode, nakke, hals [*]
 • 2 Rygg, skulder [*]
 • 3 Mage, bryst [*]
 • 4 Arm, hånd [*]
 • 5 Legg, lår, fot [*]
 • 9 Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=1, text=Verne og sikkerhetsutstyr, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 Hjelm [*]
 • 2 Briller, hansker, vernesko [*]
 • 3 Albue-, håndledd-, kne-, leggbeskytter [*]
 • 4 Sikkerhetsnett (trampoline) [*]
 • 5 Støtsand/puter [*]
 • 6 Annet verneutstyr [*]
 • 7 Ikke benyttet verneutstyr [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fritekst, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type lekeplass, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 - Lekeplass tilknyttet barnehage [*]
 • 2 - Privat lekeplass [*]
 • 3 - Kommunal lekeplass (utenom barnehage) [*]
 • 4 - Legeplass i tilknytning til skole eller skolefritidsordning [*]
 • 9 - Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=CLUSTER, level=1, text=Produktgruppe/produkt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Produkt navn, alder, kjøpested, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Produktfeil, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kodeverdier, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • - 1- Sped- og småbarnsutstyr [*]
 • 101 Stellebord [*]
 • 102 Barnestol [*]
 • 103 Barneseng, lekegrind og lignende [*]
 • 104 Barnevogn [*]
 • 105 Gåstol [*]
 • 106 Smokk [*]
 • 107 Bæremeis, bærebag o.l [*]
 • 198 Annet sped- og småbarnsutstyr [*]
 • - 2 - Leketøy [*]
 • 201 Vannleketøy [*]
 • 202 Prosjekttilleketøy [*]
 • 203 Dukker og leketøy med mykt fyll [*]
 • 204 Utkledningsutstyr [*]
 • 298 Annet leketøy [*]
 • 3 - Lekeplassutstyr [*]
 • 301 Huskestativ [*]
 • 302 Sklie [*]
 • 303 Klatrestativ, klatrevegg, o.l [*]
 • 304 Vippe og lignende [*]
 • 398 Annet lekeplassutstyr [*]
 • 4- Tennkilder [*]
 • 401 Levende lys [*]
 • 402 Lighter [*]
 • 403 Fyrstikker [*]
 • 498 Andre tennkilder [*]
 • - 5 - Stiger (bærbare) [*]
 • 501 Gardintrapp [*]
 • 502 Stige [*]
 • 598 Annen stige [*]
 • - 6 - Lek- og sportutstyr [*]
 • 601 Trampoline [*]
 • 602 Sykkel [*]
 • 603 Sparkesykkel [*]
 • 604 Rulleskøyter [*]
 • 605 Baller/ballspill [*]
 • 606 Akebrett [*]
 • 607 Snowboard [*]
 • 608 Alpinski [*]
 • 609 Langrennsski [*]
 • 610 Skøyter [*]
 • 698 Annet lek- og sportsutstyr [*]
 • - 7 - Klær og møbler [*]
 • 701 Klesplagg [*]
 • 702 Møbel (sofa, ,seng, bord o.l) [*]
 • 798 Andre tekstiler og møbler [*]
 • - 8 - Verktøy/maskiner [*]
 • 801 Motorgressklipper [*]
 • 802 Motorsag eller sag [*]
 • 803 Vinkelsliper [*]
 • 804 Øks [*]
 • 805 Kniv [*]
 • 806 Manuelt husholdningsutstyr [*]
 • 898 Annet verktøy/maskiner [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=1, text=Skadested på kropp, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 Hode, nakke, hals [*]
 • 2 Rygg, skulder [*]
 • 3 Mage, bryst [*]
 • 4 Arm, hånd [*]
 • 5 Legg, lår, fot [*]
 • 9 Ukjent [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=1, text=Verne og sikkerhetsutstyr, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • 1 Hjelm [*]
 • 2 Briller, hansker, vernesko [*]
 • 3 Albue-, håndledd-, kne-, leggbeskytter [*]
 • 4 Sikkerhetsnett (trampoline) [*]
 • 5 Støtsand/puter [*]
 • 6 Annet verneutstyr [*]
 • 7 Ikke benyttet verneutstyr [*]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fritekst, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]