ARCHETYPE Lokal aktivitet (openEHR-EHR-CLUSTER.skadelegevakt_skaderegistrering.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.skadelegevakt_skaderegistrering.v0
ConceptLokal aktivitet
DescriptionLokale felter for definisjon av skade ved Skadelegevakt på OUS
UseBenyttes for lokale registreringer (dybdestudie) ved Skadelegevakten på OUS
PurposeFor å kunne legge til felter mer dynamisk for Skadelegevakt ved OUS
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-01
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C3F3B5D2CA05BE3D3E6712EAE8386960, build_uid=88830546-10d1-4829-b717-9ea92aa0d923, revision=0.0.1-alpha}
Keywordspersonskade
Lifecyclein_development
UIDeffc611d-cd76-4e51-86c6-d85e48268e9b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.567
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Lokale felter for definisjon av skade ved Skadelegevakt på OUS , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lokal aktivitet ved skade, description=Lokal registrering av aktivitet ved skade. Kan knyttes til lokalt kodeverk i EPJ. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lokal aktivitet ved skade, description=Lokal registrering av aktivitet ved skade. Kan knyttes til lokalt kodeverk i EPJ. , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]