ARCHETYPE Braden-skala (openEHR-EHR-OBSERVATION.braden_scale.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.braden_scale.v1
ConceptBraden-skala
DescriptionBraden-skala for vurdering av trykksår er et verktøy som brukes for å vurdere risiko for trykksårutvikling hos voksne og hos barn som er eldre enn fem år gamle.
UseBrukes for å vurdere risiko for utvikling av trykksår hos voksne eller hos barn som er 5 år eller eldre både i spesialist- og i primærhelsetjenesten. Den publiserte skalaen har to varianter, en for sykehus og en for bruk i hjemmet. Disse har kun små forskjeller i beskrivelsen i dataelementet "Fuktighet" hvor foreslått frekvens av sengetøyskift er satt til "tre ganger per 24 timer" for hjemmebruk og "en gang per vakt" for sykehusbruk. Da de to beskrivelsene har samme meningsinnhold, baseres denne arketypen på varianten for hjemmebruk da denne har den mest generiske ordlyden. openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Braden-skala-arketypen er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Erklæring om opphavsrett: Barbara Braden and Nancy Bergstrom, 1988 All rights reserved. Informasjon om opphavsretten: http://bradenscale.com/copyright.htm.
MisuseBraden-skala skal ikke brukes med mindre opphavsrettsbetingelsene er oppfylt - for detaljer se: http://bradenscale.com/copyright.htm. Braden-skala skal ikke benyttes for barn som er mellom 21 dager og 5 år gamle. Bruk egen arketype for Pediatrisk Braden-skala for dette formålet. Braden-skala skal ikke benyttes for barn som er yngre enn 21 dager gamle - Bruk egen arketype for Neonatal Braden-skala for dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om risikofaktorer for utvikling av trykksår, samt utregning av totalskår.
ReferencesBergstrom, N., Braden, B., Laguzza, A. & Holman, A. (1987). The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research. 36(4), 205-210.

Braden, B. J. & Blanchard, S. (2007). Risk assessment in pressure ulcer prevention. In D. L. Krasner, G. T. Rodeheaver, & R. G. Sibbald (Eds.), Chronic Wound Care: A Clinical Source Book for Healthcare Professionals (4th ed.). Wayne PA: HMP Communications

Ayello, E.A. & Braden, B. (2002) How and why to do pressure ulcer risk assessment. Advances in Wound Care, 15 (3), 125-131.

Prevention Plus - Home of the Braden Scale [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://bradenscale.com/index.htm

Braden Scale for Predicting Pressure Score Risk [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://bradenscale.com/images/bradenscale.pdf

Braden Scale for Predicting Pressure Score Risk in Home Care [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://bradenscale.com/images/bschome.pdf

Norwegian translation by Bjøro (1998), from Metode for å redusere forekomst av trykksår ved norske sykehjem, Sintef (2007). https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/levekar-og-tjenester/forebygging-av-trykksar-i-sykehjem.pdf
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-08-01
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-08-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Bergstrom, N., Braden, B., Laguzza, A. & Holman, A. (1987). The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research. 36(4), 205-210. Braden, B. J. & Blanchard, S. (2007). Risk assessment in pressure ulcer prevention. In D. L. Krasner, G. T. Rodeheaver, & R. G. Sibbald (Eds.), Chronic Wound Care: A Clinical Source Book for Healthcare Professionals (4th ed.). Wayne PA: HMP Communications Ayello, E.A. & Braden, B. (2002) How and why to do pressure ulcer risk assessment. Advances in Wound Care, 15 (3), 125-131. Prevention Plus - Home of the Braden Scale [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://bradenscale.com/index.htm Braden Scale for Predicting Pressure Score Risk [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://bradenscale.com/images/bradenscale.pdf Braden Scale for Predicting Pressure Score Risk in Home Care [Internet]. [date unknown];[cited 2011 Aug 1] Available from: http://bradenscale.com/images/bschome.pdf Norwegian translation by Bjøro (1998), from Metode for å redusere forekomst av trykksår ved norske sykehjem, Sintef (2007). https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/levekar-og-tjenester/forebygging-av-trykksar-i-sykehjem.pdf, current_contact=Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK, ian.mcnicoll@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6897593902B0B4A7E9433CBF2348807F, build_uid=89002cd1-8202-435a-ba6c-33cf1231e54d, revision=1.1.0}
Keywordstrykk, sår, braden, skår, score, vurdering, decubitus, dekubitus, dekutbitalsår, ernæring, mobilitet, hud, forflytning, forebygging, risikofaktorer, liggesår
Lifecyclepublished
UIDae55194e-88ce-4976-96c5-169ebd7a91c3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.565
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::413139004 | Braden assessment scale], archetypeConceptDescription=Braden-skala for vurdering av trykksår er et verktøy som brukes for å vurdere risiko for trykksårutvikling hos voksne og hos barn som er eldre enn fem år gamle., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, National ICT Norway, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Karen Bjøro, Norsk Sykepleierforbund, Norway
Rui Coutinho, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Knut Nesheim, Helse Bergen, Norway
Mona Oppedal, Helse Bergen, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina., alandmarch@gmail.com
Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen og Nasjonal IKT
Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Evnen til å oppfatte og reagere på stimuli, description=Evnen til å reagere hensiktsmessig ved ubehag som er trykkrelatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38222-6 | Sensory perception Braden scale], values=1: Totalt redusert [Reagerer ikke på smertestimuli på grunn av redusert bevissthetsnivå eller sedasjon, (stønner ikke, avverger ikke) eller har redusert evne til å kjenne smerte over mesteparten av kroppens overflate.]
[LOINC::LA9603-7]

2: Meget redusert [Reagerer kun på smertestimuli. Kommuniserer ikke ubehag unntatt ved stønn eller rastløshet eller har redusert evne til å oppfatte sansestimuli med begrenset evne til å kjenne smerte eller ubehag over halvparten av kroppens overflate.]
[LOINC::LA9605-4]

3: Noe redusert [Reagerer på verbale stimuli men klarer ikke alltid å formidle ubehag eller behov for å bli snudd eller har noe redusert evne til å oppfatte sansestimuli med begrenset evne til å kjenne smerte eller behag i en eller to ekstremiteter.]
[LOINC::LA9605-2]

4: Ikke redusert [Reagerer på muntlige beskjeder. Har ingen svikt i sanseapparat med begrensning av evnen til å kjenne eller gi uttrykk for smerte eller ubehag.]
[LOINC::LA9606-0]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fuktighet, description=I hvor stor grad er huden utsatt for fuktighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38229-1 | Moisture exposure Braden scale], values=1: Fuktig mesteparten av tiden [Huden er fuktig store deler av tiden på grunn av svette, urin o.l. Fuktighet kjennes hver gang pasienten skal flyttes eller snus.]
[LOINC::LA9607-8]

2: Fuktig [Huden er ofte fuktig, men ikke alltid. Sengetøyskift er nødvendig minst 3 ganger per 24 timer.]
[LOINC::LA9608-6]

3: Fuktig av og til [Huden er fuktig av og til, sengetøyskift er nødvendig omtrent en gang pr. dag.]
[LOINC::LA9609-4]

4: Sjelden fuktig [Huden er vanligvis tørr, sengetøyet skiftes kun til fastsatte tidspunkter.]
[LOINC::LA9610-2]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Aktivitet, description=Grad av fysisk aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38223-4 | Physical activity Braden scale], values=1: Sengeliggende [Er ikke ute av sengen. Eventuelt løftes ut av sengen og løftes tilbake igjen etter meget kort tid.]
[LOINC::LA6742-6]

2: Stolbundet [Evnen til å gå er svært begrenset eller mangler helt. Kan ikke bære egen kroppsvekt og/eller må ha hjelp til å komme seg over i stol eller rullestol.]
[LOINC::LA9611-0]

3: Går av og til [Går av og til I løpet av dagen men kun korte avstander, med eller uten hjelp. Tilbringer mesteparten av hver vakt i seng eller stol.]
[LOINC::LA9612-8]

4: Går ofte [Går utenfor rommet minst to ganger daglig og I rommet minst en gang annen hver time om dagen.]
[LOINC::LA9613-6]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mobilitet, description=Evne til å styre kroppen og skifte stilling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38224-2 | Physical mobility Braden scale], values=1: Fullstendig immobil [Gjør ingen endringer i kroppens stilling eller endring av ekstremiteters stilling uten hjelp.]
[LOINC::LA9614-4]

2: Meget begrenset [Gjør av og til mindre endringer i kroppens eller ekstremitetenes stilling, men er ikke i stand til å gjøre hyppige eller større endringer uten hjelp.]
3: Noe begrenset [Gjør hyppige eller mindre endringer i kroppens eller ekstremitetenes stilling selv.]
4: Ingen begrensninger [Gjør store og hyppige endringer i stilling uten hjelp.]
[LOINC::LA120-8]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ernæring, description=Vanlig mønster for fødeinntak/ ernæring ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38225-9 | Nutrition intake pattern Braden scale], values=1: Svært dårlig [Spiser aldri et fullstendig måltid. Spiser sjelden mer enn en tredjedel av maten som tilbys. Spiser to porsjoner eller mindre av proteiner (kjøtt eller melkeprodukter) pr. dag. Tar ikke drikke med ernæringstilskudd, eller Er null pr. os og/eller får kun klar væske eller intravenøst i mer enn 5 døgn.]
[LOINC::LA9615-1]

2: Sannsynligvis utilstrekkelig [Spiser sjelden et fullstendig måltid og spiser kun omtrent halvparten av maten som tilbys. Proteininntak omfatter kun tre porsjoner kjøtt eller melkeprodukter pr. dag. Får ernæringstilskudd av og til, eller får mindre enn optimal mengde flytende kost eller sondenæring.]
[LOINC::LA9616-9]

3: Tilstrekkelig [Spiser mer enn halvparten av de fleste måltider. Spiser totalt fire porsjoner protein (kjøtt eller melkeprodukter) pr. dag. Avviser av og til et måltid, men tar vanligvis tilskudd hvis tilbudt. eller Får sondeernæring eller totalparenteral ernæring, som sannsynligvis tilfredsstiller ernæringsbehovet.]
[LOINC::LA8913-1]

4: Meget bra [Spiser mesteparten av hvert måltid. Avviser aldri et måltid. Spiser vanligvis fire eller flere porsjoner med kjøtt og melkeprodukter. Spiser av og til mellom måltider. Har ikke behov for ernæringstilskudd.]
[LOINC::LA9206-9]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Friksjon og skyveeffekt, description=Friksjon oppstår når hud beveges mot overflater. Skyveeffekt oppstår når hud og underliggende bein beveges over hverandre., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38226-7 | Friction and shear Braden scale], values=1: Problem [Trenger moderat til maksimalt hjelp ved forflytning. Løfting uten gnidning mot sengetøy er ikke mulig. Glir ofte ned i sengen eller stolen. Trenger hyppig stillingsendring med maksimal assistanse. Muskelspasmer, kontrakturer eller agitasjon medfører friksjon nesten hele tiden.]
[LOINC::LA9617-7]

2: Potensielt problem [Er svak og skral eller trenger noe hjelp til å bevege seg. Under forflytning glir huden til en viss grad mot laken, stol eller hjelpemidler. Opprettholder bra stilling i stol eller seng mesteparten av tiden, men glir ned av og til.]
[LOINC::LA9618-5]

3: Ikke noe øyensynlig problem [Forflytter seg i seng og i stol uten hjelp og har tilstrekkelig muskelstyrke til å løfte seg helt fra underlaget ved forflytning. Opprettholder god stilling i seng eller stol til enhver tid.]
[LOINC::LA9619-3]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar om bruk av Braden-skalaen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Braden totalskår, description=Totalskår basert på summering av alle underskår som fastslår pasientens risiko for å utvikle trykksår., comment=Risiko beregnes ut fra totalskår: Ingen risiko: >= 19, Lav risiko: 15-18, medium risiko: 13-14, høy risiko: 10-12, svært høy risiko: <= 9., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=[LOINC::38227-5 | Braden scale total score]
[SNOMED-CT::443428004 | Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk score], values=min: >=6; max: <=23

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Evnen til å oppfatte og reagere på stimuli, description=Evnen til å reagere hensiktsmessig ved ubehag som er trykkrelatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38222-6 | Sensory perception Braden scale], values=1: Totalt redusert [Reagerer ikke på smertestimuli på grunn av redusert bevissthetsnivå eller sedasjon, (stønner ikke, avverger ikke) eller har redusert evne til å kjenne smerte over mesteparten av kroppens overflate.]
[LOINC::LA9603-7]

2: Meget redusert [Reagerer kun på smertestimuli. Kommuniserer ikke ubehag unntatt ved stønn eller rastløshet eller har redusert evne til å oppfatte sansestimuli med begrenset evne til å kjenne smerte eller ubehag over halvparten av kroppens overflate.]
[LOINC::LA9605-4]

3: Noe redusert [Reagerer på verbale stimuli men klarer ikke alltid å formidle ubehag eller behov for å bli snudd eller har noe redusert evne til å oppfatte sansestimuli med begrenset evne til å kjenne smerte eller behag i en eller to ekstremiteter.]
[LOINC::LA9605-2]

4: Ikke redusert [Reagerer på muntlige beskjeder. Har ingen svikt i sanseapparat med begrensning av evnen til å kjenne eller gi uttrykk for smerte eller ubehag.]
[LOINC::LA9606-0]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fuktighet, description=I hvor stor grad er huden utsatt for fuktighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38229-1 | Moisture exposure Braden scale], values=1: Fuktig mesteparten av tiden [Huden er fuktig store deler av tiden på grunn av svette, urin o.l. Fuktighet kjennes hver gang pasienten skal flyttes eller snus.]
[LOINC::LA9607-8]

2: Fuktig [Huden er ofte fuktig, men ikke alltid. Sengetøyskift er nødvendig minst 3 ganger per 24 timer.]
[LOINC::LA9608-6]

3: Fuktig av og til [Huden er fuktig av og til, sengetøyskift er nødvendig omtrent en gang pr. dag.]
[LOINC::LA9609-4]

4: Sjelden fuktig [Huden er vanligvis tørr, sengetøyet skiftes kun til fastsatte tidspunkter.]
[LOINC::LA9610-2]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Aktivitet, description=Grad av fysisk aktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38223-4 | Physical activity Braden scale], values=1: Sengeliggende [Er ikke ute av sengen. Eventuelt løftes ut av sengen og løftes tilbake igjen etter meget kort tid.]
[LOINC::LA6742-6]

2: Stolbundet [Evnen til å gå er svært begrenset eller mangler helt. Kan ikke bære egen kroppsvekt og/eller må ha hjelp til å komme seg over i stol eller rullestol.]
[LOINC::LA9611-0]

3: Går av og til [Går av og til I løpet av dagen men kun korte avstander, med eller uten hjelp. Tilbringer mesteparten av hver vakt i seng eller stol.]
[LOINC::LA9612-8]

4: Går ofte [Går utenfor rommet minst to ganger daglig og I rommet minst en gang annen hver time om dagen.]
[LOINC::LA9613-6]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Mobilitet, description=Evne til å styre kroppen og skifte stilling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38224-2 | Physical mobility Braden scale], values=1: Fullstendig immobil [Gjør ingen endringer i kroppens stilling eller endring av ekstremiteters stilling uten hjelp.]
[LOINC::LA9614-4]

2: Meget begrenset [Gjør av og til mindre endringer i kroppens eller ekstremitetenes stilling, men er ikke i stand til å gjøre hyppige eller større endringer uten hjelp.]
3: Noe begrenset [Gjør hyppige eller mindre endringer i kroppens eller ekstremitetenes stilling selv.]
4: Ingen begrensninger [Gjør store og hyppige endringer i stilling uten hjelp.]
[LOINC::LA120-8]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ernæring, description=Vanlig mønster for fødeinntak/ ernæring ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38225-9 | Nutrition intake pattern Braden scale], values=1: Svært dårlig [Spiser aldri et fullstendig måltid. Spiser sjelden mer enn en tredjedel av maten som tilbys. Spiser to porsjoner eller mindre av proteiner (kjøtt eller melkeprodukter) pr. dag. Tar ikke drikke med ernæringstilskudd, eller Er null pr. os og/eller får kun klar væske eller intravenøst i mer enn 5 døgn.]
[LOINC::LA9615-1]

2: Sannsynligvis utilstrekkelig [Spiser sjelden et fullstendig måltid og spiser kun omtrent halvparten av maten som tilbys. Proteininntak omfatter kun tre porsjoner kjøtt eller melkeprodukter pr. dag. Får ernæringstilskudd av og til, eller får mindre enn optimal mengde flytende kost eller sondenæring.]
[LOINC::LA9616-9]

3: Tilstrekkelig [Spiser mer enn halvparten av de fleste måltider. Spiser totalt fire porsjoner protein (kjøtt eller melkeprodukter) pr. dag. Avviser av og til et måltid, men tar vanligvis tilskudd hvis tilbudt. eller Får sondeernæring eller totalparenteral ernæring, som sannsynligvis tilfredsstiller ernæringsbehovet.]
[LOINC::LA8913-1]

4: Meget bra [Spiser mesteparten av hvert måltid. Avviser aldri et måltid. Spiser vanligvis fire eller flere porsjoner med kjøtt og melkeprodukter. Spiser av og til mellom måltider. Har ikke behov for ernæringstilskudd.]
[LOINC::LA9206-9]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Friksjon og skyveeffekt, description=Friksjon oppstår når hud beveges mot overflater. Skyveeffekt oppstår når hud og underliggende bein beveges over hverandre., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[LOINC::38226-7 | Friction and shear Braden scale], values=1: Problem [Trenger moderat til maksimalt hjelp ved forflytning. Løfting uten gnidning mot sengetøy er ikke mulig. Glir ofte ned i sengen eller stolen. Trenger hyppig stillingsendring med maksimal assistanse. Muskelspasmer, kontrakturer eller agitasjon medfører friksjon nesten hele tiden.]
[LOINC::LA9617-7]

2: Potensielt problem [Er svak og skral eller trenger noe hjelp til å bevege seg. Under forflytning glir huden til en viss grad mot laken, stol eller hjelpemidler. Opprettholder bra stilling i stol eller seng mesteparten av tiden, men glir ned av og til.]
[LOINC::LA9618-5]

3: Ikke noe øyensynlig problem [Forflytter seg i seng og i stol uten hjelp og har tilstrekkelig muskelstyrke til å løfte seg helt fra underlaget ved forflytning. Opprettholder god stilling i seng eller stol til enhver tid.]
[LOINC::LA9619-3]

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar om bruk av Braden-skalaen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Braden totalskår, description=Totalskår basert på summering av alle underskår som fastslår pasientens risiko for å utvikle trykksår., comment=Risiko beregnes ut fra totalskår: Ingen risiko: >= 19, Lav risiko: 15-18, medium risiko: 13-14, høy risiko: 10-12, svært høy risiko: <= 9., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=[LOINC::38227-5 | Braden scale total score]
[SNOMED-CT::443428004 | Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk score], values=min: >=6; max: <=23

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]