ARCHETYPE Diagnostic criteria (openEHR-EHR-CLUSTER.diagnostic_criteria.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.diagnostic_criteria.v0
ConceptDiagnostic criteria
DescriptionKriteriene og definisjonen en diagnose er basert på.
UseBrukes til å oppgi definisjon og diagnostiske kriterier for en diagnose. Dette vil ofte være forhåndsutfylte datafelt, som dokumenterer definisjonen og kriteriene brukt i timelig og lokal kontekst. Forhåndsutfylte datafelt vil samtidig gi helsepersonell informasjonsstøtte i en diagnostisk situasjon. Inneholder en erklæring, om kriteriene er oppfylt. Kan også brukes til å angi foreldede definisjoner eller diagnostiske kriterier, som ikke skal brukes eller er brukt i den diagnostiske situasjonen.
MisuseSkal ikke brukes til å nedtegne observerte data. Til dette brukes relevante OBSERVATION-arketyper.
PurposeÅ dokumentere definisjonen og kriteriene brukt til å lage diagnosen.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sabine Leh
Organisasjon: Haukeland University Hospital
E-post: sabine.leh@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-10-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sabine Leh
Organisasjon: Haukeland University Hospital
E-post: sabine.leh@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-10-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Sabine Leh, Haukeland University Hospital, sabine.leh@helse-bergen.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=AE78DB8DE1696C3DA1899DE030E16112, build_uid=06052ca2-5520-4937-8a12-57ea0e90d67d, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsDiagnose
Lifecyclein_development
UIDcc7b15fb-b705-4a8e-b063-d6cb55b94f61
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.546
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Kriteriene og definisjonen en diagnose er basert på., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway (Editor)
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, FreshEHR, UK
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway (Editor), originalLanguage=nb, translators=
 • English (Great Britain): Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=*New element(nb), description=**(nb), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kriterier, description=Den spesifikke kombinasjonen av tegn, symptomer eller testresultater, som er brukt for å stille diagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=1, text=*Cluster(nb), description=**(nb), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fullstendighet, description=En uttalelse om kriteriene er oppfylt. Dataelementet skal bare brukes om aktivitetsstatus er satt til "aktiv"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • *Partially Met(nb) [**(nb)]
  • *Fully Met(nb) [**(nb)]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Definisjon, description=Sykdomsdefinisjon for tiden brukt av deltakende helseinstitusjon eller av deltakende helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kilder til definisjonen, description=Kilder for aktuell definisjon. Dette kan for eksempel være referanser til en lærebok, til en artikkel med retningslinjer, til en "consensus" artikkel eller til et møteprotokoll., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=En kommentar om utvalg, status eller fullstendighet av kriteriene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=*New element(nb), description=**(nb), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=*New element(nb), description=**(nb), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kriterier, description=Den spesifikke kombinasjonen av tegn, symptomer eller testresultater, som er brukt for å stille diagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=1, text=*Cluster(nb), description=**(nb), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fullstendighet, description=En uttalelse om kriteriene er oppfylt. Dataelementet skal bare brukes om aktivitetsstatus er satt til "aktiv"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • *Partially Met(nb) [**(nb)]
  • *Fully Met(nb) [**(nb)]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Definisjon, description=Sykdomsdefinisjon for tiden brukt av deltakende helseinstitusjon eller av deltakende helsepersonell., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kilder til definisjonen, description=Kilder for aktuell definisjon. Dette kan for eksempel være referanser til en lærebok, til en artikkel med retningslinjer, til en "consensus" artikkel eller til et møteprotokoll., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=En kommentar om utvalg, status eller fullstendighet av kriteriene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=*New element(nb), description=**(nb), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]