ARCHETYPE Sosialanamnese (openEHR-EHR-COMPOSITION.social_status.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.social_status.v0
ConceptSosialanamnese
DescriptionBrukes for å dokumentere sosialanamnese
UseBruk til å registrere opplysninger som inngår i sosialanamnese. Kan tilpasses på templatenivå for å være relevant for ulike pasientgrupper.
PurposeBenyttes til å registrere sosialanamnese for en pasient. Inneholder slots for informasjon om kommunale tjenester, familieforhold (sivilstatus, barn, foreldre, søsken), yrkesstatus og boligforhold med dertil egnede arketyper. Utviklet i forbindelse med interregionalt prosjekt for innkomstjournal.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-10-11
Other Details LanguageForfatternavn: Tomas Nordheim Alme
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: tna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-10-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, current_contact=Tomas Nordheim Alme, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=9E35739F3E8EAB1F2AD0D2DC3039C719, build_uid=8a64f670-2bbe-4567-a4dd-9fcacf35a2c7, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfamilie, sosialt, arbeid, yrke, barn, foreldre, søsken, kommunale tjenester
Lifecyclein_development
UID2d4d33da-b6bf-4c1b-b993-d6735404cdf8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.544
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Brukes for å dokumentere sosialanamnese, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Interregional project for admission note, Norway 2014, originalLanguage=nb, translators=
 • English: ?

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Kommunaletjenester, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.home_and_institutional_care.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Familie, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.marietal_status.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-OBSERVATION.children.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-OBSERVATION.parents.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Arbeid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.occupation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Bolig, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.housing.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • persistent
  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={content=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/content[at0001], code=at0001, itemType=OBSERVATION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=content, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0001], code=at0001, itemType=SLOT, level=1, text=Kommunaletjenester, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.home_and_institutional_care.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Familie, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.marietal_status.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-OBSERVATION.children.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-OBSERVATION.parents.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Arbeid, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.occupation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/content[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Bolig, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.housing.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]