ARCHETYPE Arbeidsforhold/rolle (openEHR-EHR-CLUSTER.occupation_record.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.occupation_record.v1
ConceptArbeidsforhold/rolle
DescriptionEn jobb eller rolle individet har, eller har hatt i en spesifisert tidsperiode.
UseBrukes for å registrere detaljert informasjon om en jobb eller rolle individet har, eller har hatt i en spesifisert tidsperiode. Arketypen omfatter alle typer arbeid eller aktiviteter individet har eller har hatt. For eksempel: En/et betalt eller ubetalt jobb/arbeid/verv, samt ulike roller som for eksempel pensjonist, hjemmeværende eller student. Ved å benytte denne arketypen til gjentatte registreringer, vil en få fram en historisk oversikt over nåværende og tidligere arbeidsforhold /roller et individ har eller har hatt. Et aktivt, nåværende arbeidsforhold/roller kan bli utledet fra "Dato for oppstart" hvis det ikke er registrert noe i "Dato for opphør". Et individ kan ha mange samtidige arbeidsforhold/rolle, og de kan hver for seg være betalt eller ubetalt. Hvert slik arbeidsforhold registreres i egne instanser av denne arketypen. Hvis detaljer om et arbeidsforhold/rolle endrer seg vesentlig, som forandring av tittel eller stillingsprosent, registreres dette i egne instanser av denne arketypen. Arketypen er laget for å benyttes i SLOTet "Arbeidsepisode" i arketypen EVALUATION.occupation_summary (Arbeidssammendrag), men kan også brukes innen andre ENTRY- eller CLUSTER-arketyper der det er klinisk relevant. Det kan fremstå som å være overlapp, reell eller tilsynelatende, mellom dataelementene i denne arketypen og demografiske opplysninger om sysselsetting/arbeidsforhold andre steder i kliniske systemer. Dataelementene i denne arketypen er laget spesifikt for å støtte kliniske bruksområder, inkludert sykemeldinger eller legeerklæringer.
MisuseBrukes ikke for å registrere midlertidige endringer eller episoder innen en enkelt arbeidsepisode, som å være i permisjon. Dette er ikke innenfor anvendelsesområdet for denne arketypen, og skal registreres i et personal- eller HR-system. Brukes ikke for å beskrive helserisikoer eller eksponering for farlige substanser i arbeidssituasjonen. Til dette brukes henholdsvis arketypene EVALUATION.health_risk (Helserisiko) eller EVALUATION.exposure. Brukes ikke for å registrere informasjon om individets inntektskilder eller detaljer om inntekt. Bruk arketypen EVALUATION.income_summary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om arbeid /rolle for et individ på en bestemt dato (for eksempel 16. juni 2014) eller i løpet av en relativ tidsperiode, som for eksempel "siste 30 dager". Dette kan utledes fra "Dato for oppstart" hvis det ikke er registrert noe i "Dato for opphør", og må registreres i en egen OBSERVATION-arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljert informasjon om en jobb eller rolle individet har, eller har hatt i en spesifisert tidsperiode.
ReferencesDerived from: Employment Summary, Draft Archetype [Internet]. NEHTA, Australia, NEHTA Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-01-11]. No longer available.
Copyright© 2010 NEHTA, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-17
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2010-12-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Employment Summary, Draft Archetype [Internet]. NEHTA, Australia, NEHTA Clinical Knowledge Manager [cited: 2016-01-11]. No longer available., current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=E0FE0A5AE67CB794C2445D6A7628F8F4, build_uid=825d7b03-0142-496a-b846-5b67b4a6d7c1, revision=1.0.0}
Keywordsarbeid, arbeidstaker, arbeidsgiver, arbeidsforhold, arbeidshistorikk, jobb, ansatt, yrke, arbeidsløs, studerer, student, elev, trygdet, ufør, arbeidssituasjon, erverv, yrkestilknytning, pensjon, pensjonist, attføring, bransje, arbeidsledig, hjemmeværende, stilling, profesjon, frivillig, vernepliktig, sektor, næring, verv
Lifecyclepublished
UIDca39dbe1-20f7-4052-aed0-8209353da2ff
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.543
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En jobb eller rolle individet har, eller har hatt i en spesifisert tidsperiode., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Diakonhjemmet Sykehus, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
Anita Bjørnnes, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Angela Crovetti, CDC/NIOSH, United States
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Jayne Donaldson, University of Stirling, United Kingdom
Rose Mari Eikås, Helse Bergen, Norway
Samuel Frade, Marand, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sergio Freire, State University of Rio de Janeiro, Brazil
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Tom K. Grimsrud, Kreftregisteret, Norway
Anne Gunn Haugland, Helse Bergen HF, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Teresa Highway, Alberta Health Services, Canada
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Bjørg Eli Hollund, helse-bergen, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kaja Irgens-Hansen, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Norway
Susanna Jönsson, Landstinget i Värmland, Sweden
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Tone Klund, DIPS AS, Norway
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Ron Krawec, Alberta Health Services, Canada
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Pedro Leuschner, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
John Meredith, NHS Wales Informatics Service, United Kingdom
Erik Nissen, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Georg Reinhardt, Helse Fonna, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Niclas Skyttberg, Karolinska Institutet, Sweden
Andreas Sundstrom, Capio S:t Gorans Hospital, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Tesfay Teame, Folkehelseinstittutet, Norway
Susanne Trønnes, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jørn Henrik Vold, Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke and Vebjørn Arntzen, Nasjonal IKT HF, silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no / varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tittel/rolle, description=Stillingstittel eller betegnelse for dette arbeidsforholdet/rollen/vervet., comment=For eksempel: Administrerende direktør, hjemmeværende eller student. Hver av disse stillingstitlene eller rollene kan omfatte flere arbeidsoppgaver., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Detaljer om arbeidsgiver eller institusjon/organisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av arbeidsforholdet/rollen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for oppstart, description=Datoen arbeidsforholdet/rollen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Status lønnet arbeid, description=Om individet har lønnet eller ulønnet arbeid., comment=For eksempel: "Ulønnet", "Lønnet", "Selvstendig næringsdrivende" eller "Frivillig arbeid". Koding av denne statusen med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Heltidsekvivalent, description=Arbeidsforholdet/rollens andel eller prosent av en heltidsstilling., comment=Definisjonen av "heltid" kan variere mellom ulike yrker. For eksempel "0,5", 50 %" eller "deltid". I noen situasjoner kan det være passende å registrere faktisk antall arbeidstimer i elementet "Antall arbeidstimer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Proporsjon
  • Fraksjon
  • Prosent
  Teller: >=0.0
 •  Kodet tekst
  • Heltid [Individet bruker lik eller lengre tid på jobben/rollen enn definisjonen av full stilling i lov- eller avtaleverk (tariffavtale).]
  • Deltid [Individet bruker kortere tid på jobben/rollen enn definisjonen av full stilling i lov- eller avtaleverk (tariffavtale).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Avsatt tid, description=Den avtalte tiden som er satt av til å utføre jobben eller rollen per tidsperiode for dette arbeidsforholdet., comment=For eksempel: "3 dager per uke", "10 dager per måned" eller "2 timer per dag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
 • >=0.0 h/d
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 h/wk
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 h/mo
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 h/a
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 d/wk
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 d/mo
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 wk/mo
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 d/a
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 wk/a
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 mo/a
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bransje, description=Klassifisering av bransje eller sektor der individet har arbeidsforholdet/rollen., comment=For eksempel: "Jordbruk, skogbruk og fiske", "Varehandel", "Bygg- og anleggsvirksomhet". Koding av "Bransje" med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Yrke, description=Klassifisering av yrket individet har., comment=Koding med en terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel kategorisering i henhold til STYRK-08. For eksempel: "Salgssjef" eller "Programvareutvikler"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om arbeidsforholdet/rollen., comment=For eksempel: Forhold på arbeidsplassen eller erfaring fra krigssoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for opphør, description=Datoen arbeidsforholdet/rollen opphørte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar om arbeidsforholdet/rollen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tittel/rolle, description=Stillingstittel eller betegnelse for dette arbeidsforholdet/rollen/vervet., comment=For eksempel: Administrerende direktør, hjemmeværende eller student. Hver av disse stillingstitlene eller rollene kan omfatte flere arbeidsoppgaver., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjonsdetaljer, description=Detaljer om arbeidsgiver eller institusjon/organisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av arbeidsforholdet/rollen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for oppstart, description=Datoen arbeidsforholdet/rollen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Status lønnet arbeid, description=Om individet har lønnet eller ulønnet arbeid., comment=For eksempel: "Ulønnet", "Lønnet", "Selvstendig næringsdrivende" eller "Frivillig arbeid". Koding av denne statusen med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Heltidsekvivalent, description=Arbeidsforholdet/rollens andel eller prosent av en heltidsstilling., comment=Definisjonen av "heltid" kan variere mellom ulike yrker. For eksempel "0,5", 50 %" eller "deltid". I noen situasjoner kan det være passende å registrere faktisk antall arbeidstimer i elementet "Antall arbeidstimer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Proporsjon
  • Fraksjon
  • Prosent
  Teller: >=0.0
 •  Kodet tekst
  • Heltid [Individet bruker lik eller lengre tid på jobben/rollen enn definisjonen av full stilling i lov- eller avtaleverk (tariffavtale).]
  • Deltid [Individet bruker kortere tid på jobben/rollen enn definisjonen av full stilling i lov- eller avtaleverk (tariffavtale).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Avsatt tid, description=Den avtalte tiden som er satt av til å utføre jobben eller rollen per tidsperiode for dette arbeidsforholdet., comment=For eksempel: "3 dager per uke", "10 dager per måned" eller "2 timer per dag"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Enheter:
 • >=0.0 h/d
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 h/wk
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 h/mo
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 h/a
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 d/wk
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 d/mo
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 wk/mo
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 d/a
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 wk/a
  Begrens antall desimaler: 2
 • >=0.0 mo/a
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bransje, description=Klassifisering av bransje eller sektor der individet har arbeidsforholdet/rollen., comment=For eksempel: "Jordbruk, skogbruk og fiske", "Varehandel", "Bygg- og anleggsvirksomhet". Koding av "Bransje" med en terminologi er anbefalt, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Yrke, description=Klassifisering av yrket individet har., comment=Koding med en terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel kategorisering i henhold til STYRK-08. For eksempel: "Salgssjef" eller "Programvareutvikler"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om arbeidsforholdet/rollen., comment=For eksempel: Forhold på arbeidsplassen eller erfaring fra krigssoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for opphør, description=Datoen arbeidsforholdet/rollen opphørte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar om arbeidsforholdet/rollen som ikke passer i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]