ARCHETYPE Profesjonsrolle (openEHR-EHR-CLUSTER.professional_role.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.professional_role.v0
ConceptProfesjonsrolle
DescriptionRollen til en person yter helsehjelp til et individ
UseBrukes til å registrere detaljer om rollen til en person som yter helsehjelp som en tjeneste.
MisuseBrukes ikke til å registrere rollebasert tilgangskontroll
PurposeÅ registrere rollen til en person som yter helsehjelp
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 12/11/2007
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 12/11/2007
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=58BCF2A2BC93CB9F61F681A9ABE837CC, build_uid=deb00ed2-ec78-4a83-8bce-73b8622d8e34, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsrolle, behandler, kliniker, profesjon, yrkesgruppe, spesialist
Lifecyclein_development
UID93f5ac96-9241-4056-a9d7-bd53859d03f7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.520
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Rollen til en person yter helsehjelp til et individ, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • German: Hans Demski, Helmholtz Zentrum München, demski@helmholtz-muenchen.de
  • Norwegian Bokmål: Hallvard Lærum, NIKT Nasjonal Redaksjonsutvalg for Arketyper, Hallvard Lærum, Hallar@Ous-Hf.No: hallar@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fritekst rolleangivelse, description=Fritekst navn og beskrivelse av rollen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert rolleangivelse, description=Rollen beskrevet på en strukturert form (skal utvides etter hvert som RBACS-standarder blir tilgjengelig), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fritekst rolleangivelse, description=Fritekst navn og beskrivelse av rollen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert rolleangivelse, description=Rollen beskrevet på en strukturert form (skal utvides etter hvert som RBACS-standarder blir tilgjengelig), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]