ARCHETYPE Organisasjon (openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0
ConceptOrganisasjon
DescriptionEn identifisert formell entitet eller en uformell gruppering av mennesker.
UseBrukes for å registrere detaljer om en organisasjon i en pasientjournal, når det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks. For eksempel: - navn og kontaktdetaljer for en organisasjon som har en kopi av et fremtidig behandlingsvalg. - navn, rolle og kontaktdetaljer til et medlem av et omsorgsteam. - et uformelt støttenettverk. I denne konteksten kan registreringen av en organisasjons kontaktdetaljer, eller person i organisasjonen, være uformell og fleksibel så lenge det tjener formålet. For eksempel: - et sykehus - en spesialavdeling i et sykehus eller et tilknyttet hjemmesykehus eller hjemmetjeneste. Denne arketypen kan også brukes som en midlertidig erstatning for formelle demografiske data når man gjennomgår et templat med domeneeksperter - for eksempel en vurdering der man i templatet forventer å se detaljer om et individ på toppen av vurderingsskjema.
MisuseBrukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske opplysningene for formell identitetsforvaltning eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk formelle pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en organisasjon i en pasientjournal.
ReferencesHealth Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0BBF36D04E87EF3DC98710E4B4BE49A8, build_uid=616f6c65-0961-4116-9a3f-5f8e0821d637, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID5bb1f5b8-775f-42f0-a3c1-369c9fe8a75c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.518
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En identifisert formell entitet eller en uformell gruppering av mennesker., archetypeConceptComment=For eksempel: Et firma, institusjon, selskap, avdeling, gruppe i nærmiljøet, forsikringsselskap, behandlingsteam eller en gruppe av naboer som opptrer som støtte., otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erik Skjemstad, Helse Nord RHF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Sarah Ballout, MHH-Hanover, ballout.sarah@mh-hannover.de
Swedish: Therese Lindberg, Cambio CDS, therese.lindberg@cambio.se
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn for organisasjonen., comment=For eksempel: "Haukeland Sykehus", "Årstad hjemmesykepleie", "KFUK-KFUM Oslo" elelr "JB Smith advokater"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Forholdet eller rollen organisasjonen har til pasienten., comment=For eksempel: Advokat, forsikringsselskap, skole, klinikk, sykehus eller uformelt støttenettverk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om organisasjonens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Kontaktperson, description=Detaljer om en kontaktperson, eller gruppe personer, i en organisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Overordnet organisasjon, description=En større organisasjon som denne organisasjonen er en del av., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om type elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel, men er ikke begrenset til: Telefon, mobiltelefon, epost, personsøker, faks, videokonferanseløsning eller sosiale media., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
  • Faks
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=Den unike kombinasjonen av alfanumeriske tegn, som gir mening for den identifiserte typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel fasttelefonnummer, landskode og mobiltelefonnummer, epostadresse eller kontaktnavn på Skype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om elektronisk kommunikasjon som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om personen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], events=[], protocol=[], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn for organisasjonen., comment=For eksempel: "Haukeland Sykehus", "Årstad hjemmesykepleie", "KFUK-KFUM Oslo" elelr "JB Smith advokater"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Forholdet eller rollen organisasjonen har til pasienten., comment=For eksempel: Advokat, forsikringsselskap, skole, klinikk, sykehus eller uformelt støttenettverk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om organisasjonens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Kontaktperson, description=Detaljer om en kontaktperson, eller gruppe personer, i en organisasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Overordnet organisasjon, description=En større organisasjon som denne organisasjonen er en del av., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om type elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel, men er ikke begrenset til: Telefon, mobiltelefon, epost, personsøker, faks, videokonferanseløsning eller sosiale media., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
  • Faks
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=Den unike kombinasjonen av alfanumeriske tegn, som gir mening for den identifiserte typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel fasttelefonnummer, landskode og mobiltelefonnummer, epostadresse eller kontaktnavn på Skype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om elektronisk kommunikasjon som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om personen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]