ARCHETYPE Organisasjon (openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1
ConceptOrganisasjon
DescriptionEn entitet som består av ett eller flere mennesker med et bestemt formål.
UseBrukes for å registrere detaljer om en organisasjon, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet, ofte ad hoc eller i de tilfeller når det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks. For eksempel: - kopiinnhaver av av et fremtidig behandlingsvalg ved å bruke "Kopiholder"-SLOTet i arketypen "EVALUATION.advance_care_directive" (Fremtidig behandlingsvalg). - navn og kontaktdetaljer for en organisasjon som yter hjemmehjelp til en enkeltperson. Denne arketypen er utformet for å registrere detaljer om formelt anerkjente enheter, for eksempel en registrert virksomhet, et sykehus og dets "underorganisasjoner", en operativt separat eller spesialisert satellittklinikk eller hjemmetjeneste. Den kan også brukes til å registrere kontaktinformasjon om mer uformelle nettverk eller grupper, for eksempel en lokal støttegruppe. Denne arketypen kan også brukes som en midlertidig erstatning for formelle demografiske data når man gjennomgår et templat med domeneeksperter - for eksempel en vurdering der man i templatet forventer å se detaljer om en organisasjon i et vurderingsskjema.
MisuseBrukes ikke til å representere, erstatte eller vedlikeholde formelle demografiske opplysninger. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke for å representere behandlingssted eller lignende dataelementer, som skal representeres formelt i pasientjournalen. Bruk attributter fra Referansemodellen for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en organisasjon, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet.
ReferencesHealth Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=308B41E032E39BC7F1A94452A050D8DD, build_uid=1ceeb290-8e4d-4ca5-a748-0510e224eace, revision=1.0.0}
Keywordsorganisasjon, leverandør, omsorgsperson, nettverk, gruppe
Lifecyclepublished
UID2f2f7418-e4ad-4ecf-b9ca-411839053e68
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.518
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En entitet som består av ett eller flere mennesker med et bestemt formål., archetypeConceptComment=For eksempel: Et firma, institusjon, selskap, forening, nettverk, avdeling, gruppe i nærmiljøet, forsikringsselskap, behandlingsteam eller en gruppe av naboer som opptrer som støtte., otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Shinji Kobayashi, National Institute of Public Health, Japan
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Sidharth Ramesh, Kasturba Medical College, India
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Erik Skjemstad, Helse Nord RHF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Erik Sundvall, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, Sweden
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Sarah Ballout, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
  • Swedish: Therese Lindberg, Erik Sundvall, Cambio CDS, Karolinska Institutet + Karolinska University Hospital, Region Stockholm + Linköping University, therese.lindberg@cambio.se, erik.sundvall@regionstockholm.se
  • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Kanika Kuwelker, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, Helse Vest IKT, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn for organisasjonen., comment=For eksempel: "Haukeland Sykehus", "Årstad hjemmesykepleie", "YNWA Oslo" eller "JB Smith advokater"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for organisasjonen., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* for å tillate at mer enn én identifikator kan registreres. Merk at ID-datatypen inneholder flere underkomponenter for registrering av ID-verdi, type, utsteder og tilordnet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Forholdet eller rollen organisasjonen har til individet som pasientjournalen omhandler., comment=For eksempel: onkolog; palliativ hjemmetjeneste; eller uformelt støttenettverk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om organisasjonens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om én eller flere former for elektronisk kommunikasjon med organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Kontaktperson, description=Detaljer om én eller flere personer i organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Overordnet organisasjon, description=En større organisasjon som denne organisasjonen er en del av., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om organisasjonen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn for organisasjonen., comment=For eksempel: "Haukeland Sykehus", "Årstad hjemmesykepleie", "YNWA Oslo" eller "JB Smith advokater"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for organisasjonen., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* for å tillate at mer enn én identifikator kan registreres. Merk at ID-datatypen inneholder flere underkomponenter for registrering av ID-verdi, type, utsteder og tilordnet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Forholdet eller rollen organisasjonen har til individet som pasientjournalen omhandler., comment=For eksempel: onkolog; palliativ hjemmetjeneste; eller uformelt støttenettverk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om organisasjonens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om én eller flere former for elektronisk kommunikasjon med organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Kontaktperson, description=Detaljer om én eller flere personer i organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Overordnet organisasjon, description=En større organisasjon som denne organisasjonen er en del av., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om organisasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om organisasjonen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]