ARCHETYPE Person navn (openEHR-EHR-CLUSTER.person_name.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.person_name.v0
ConceptPerson navn
DescriptionDetaljer om navnet til et individ, tjenesteyter eller tredje part.
UseAnvendes for registrering av navne detaljer om et individ.
MisuseBrukes ikke til den primære registrering av pasient navn. Brukes ikke for at identifisere individer som entydig refereres til i registre med demografiske detaljer fx. innen EPJ, pasient indekser mv.
PurposeFor registrering av pasient navnet, slektning, helsetjeneste eller tredje part.
ReferencesFrom NHS Scotland SCI-XML messaging standards http://www.isdscotland.org/isd/files/general-v2-7.xsd NHS Scotland Interoperability Working Group http://www.isdscotland.org/isd/5194.htm originally based on: Personal name of the person. ENV 13606 - 4:2000 7.11.12

Aligned with openEHR-DEMOGRAPHICS-person_name.v1 http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.477_9

ISO/TS 22220:2008(E) - Identification of Subject of Care - Technical Specification- International Organization for Standardization.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2011-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=From NHS Scotland SCI-XML messaging standards http://www.isdscotland.org/isd/files/general-v2-7.xsd NHS Scotland Interoperability Working Group http://www.isdscotland.org/isd/5194.htm originally based on: Personal name of the person. ENV 13606 - 4:2000 7.11.12 Aligned with openEHR-DEMOGRAPHICS-person_name.v1 http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.477_9 ISO/TS 22220:2008(E) - Identification of Subject of Care - Technical Specification- International Organization for Standardization., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E313595B5669CACCC52A5C15D2AFDDD3, build_uid=1d1a8ab9-46a7-42a3-8817-53c588e2aa62, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsetternavn, fornavn, familie navn
Lifecyclein_development
UID29025d3e-5a02-4699-84ba-3e9b48c5ea29
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.517
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om navnet til et individ, tjenesteyter eller tredje part., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Rigoleta Dutra, Ministry of Defense, Brazil (Editor)
Sergio Freire, State University of Rio de Janeiro, Brazil (Editor)
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor), originalLanguage=en, translators=German: Hans Demski, Helmholtz Zentrum München, demski@helmholtz-muenchen.de
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navne type, description=Type navn som beskrives., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Registrert navn [Det offisielle navn.]
 • Tidligere navn [Det navn som tidligere ble anvendt av personen.]
 • Føde navn [Navnet som ble gitt til personen ved fødsel.]
 • AKA (also called as) [Personen er også kjent som.]
 • Alias [Annet navn som brukes av denne person.]
 • Pike navn [Navnet som ble brukt innen giftermål.]
 • Profesjonell navn [Navnet som brukes av personen for næringsvirksomhet eller profesjonelle årsaker.]
 • Bruker navn [Personens navn når det brukes for rapportering, når det anvendes med en spesifikk identifikator.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Foretruken navn, description=Indikerer at dette er det navn som personen velger som identitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ustrukturert navn, description=Navnet i fri tekst i ustrukturert format., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Strukturert navn, description=Navnet i strukturert format., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=2..*, cardinalityText=Minimum 2 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Titel, description=Prefiks eller titel som personen bruker, comment=fx 'Hr,' 'Fr,' 'Fru,' *Dr,', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fornavn, description=Fornavn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mellom navn, description=Mellom navn/e, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Etternavn, description=Etternavn eller familienavnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Suffiks, description=Ytterligere vending som vanligvis følger et person navn., comment=fx *Snr,' (senior), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gyldighets periode, description=Perioden for navnets gyldighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navne type, description=Type navn som beskrives., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Registrert navn [Det offisielle navn.]
 • Tidligere navn [Det navn som tidligere ble anvendt av personen.]
 • Føde navn [Navnet som ble gitt til personen ved fødsel.]
 • AKA (also called as) [Personen er også kjent som.]
 • Alias [Annet navn som brukes av denne person.]
 • Pike navn [Navnet som ble brukt innen giftermål.]
 • Profesjonell navn [Navnet som brukes av personen for næringsvirksomhet eller profesjonelle årsaker.]
 • Bruker navn [Personens navn når det brukes for rapportering, når det anvendes med en spesifikk identifikator.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=1, text=Foretruken navn, description=Indikerer at dette er det navn som personen velger som identitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ustrukturert navn, description=Navnet i fri tekst i ustrukturert format., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Strukturert navn, description=Navnet i strukturert format., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=2..*, cardinalityText=Minimum 2 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Titel, description=Prefiks eller titel som personen bruker, comment=fx 'Hr,' 'Fr,' 'Fru,' *Dr,', uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Fornavn, description=Fornavn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mellom navn, description=Mellom navn/e, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Etternavn, description=Etternavn eller familienavnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Suffiks, description=Ytterligere vending som vanligvis følger et person navn., comment=fx *Snr,' (senior), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gyldighets periode, description=Perioden for navnets gyldighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_INTERVAL, bindings=null, values=
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]