ARCHETYPE Adresse (openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.address.v0
ConceptAdresse
DescriptionEn fysisk adresse eller postadresse for bruk i en pasientjournal.
UseBrukes for å registrere detaljer om en fysisk adresse eller postadresse i en pasientjournal. For eksempel: - Adressen til hjemmetjeneste eller en annen helsetjenesteyter. - Adressen til en person eller organisasjon som oppbevarer fremtidige behandlingsvalg. - Adressen til hendelsestedet til en ulykke eller et fall. Målet for denne arketypen er å dekke de vanligste komponentene for en enkel adresse. Mer detaljerte adressekomponenter finnes i arketypen CLUSTER.structured_address, som er laget for bruk i SLOTet "Strukturert adresse" i denne arketypen. I de mest vanlige brukscasene der navn skal registreres i pasientjournalen, vil fritekstregistrering i ett eller flere "Ustrukturert adresse" elementer være tilstrekkelig. I tilfeller der man har behov for detaljer om en eller flere adressekomponenter, bruk arketypen CLUSTER.structured_address i SLOTet "Strukturert adresse". I tilfeller der arketypen CLUSTER.structured_address er lagt i SLOTet "Strukturert adresse", kan noen eller alle de strukturerte navnelementene slås sammen og vises i dataelementet "Adresse". Denne arketypen kan også brukes som en midlertidig erstatning for formelle demografiske data når man gjennomgår et templat med domeneeksperter - for eksempel en vurdering der man i templatet forventer å se detaljer om en adresse i eller på toppen av et vurderingsskjema.
MisuseBrukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske opplysninger for formell identitetsforvaltning eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk formelle pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en fysisk adresse eller postadresse i en pasientjournal.
ReferencesHealth Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html.

HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html. HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A2AD542452DCBF7F44C62F014F6BC2DC, build_uid=cbddc739-4e19-4ca6-be47-9355e77cb8ca, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsadresse, postadresse, hjem, arbeid, fysisk, oppmøtested
Lifecyclein_development
UIDe4bdeef7-e9e1-40f6-bbc5-b7042afdb551
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.516
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En fysisk adresse eller postadresse for bruk i en pasientjournal., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips ASA, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Adressetypen., comment=For eksempel: Fysisk adresse eller postadresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fysisk [Adressen til en fysisk lokalisering.]
 • Postadresse [Adresse for korrespondanse, pakker eller brev.]
 • Begge [Adresse både for en fysisk lokalisering og for korrespondanse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruksområde, description=Primærformål for bruk av adressen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Firma [Adressen til den fysiske plasseringen av en bedrift eller et kontor.]
  • Bosted [Adressen hvor en person bor.]
  • Midlertidig bosted [Adressen hvor en person bor på midlertidig basis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adresse, description=En ustrukturert adresse eller en sammenkobling av en eller flere komponenter fra CLUSTER.structured_adress., comment=Denne adresselinjen representerer en detaljert geografisk eller fysisk beskrivelse av et sted. Sammen med de mindre detaljerte adressekomponentene som "By", "Postnummer" og "Land/territorie/provins" utgjør denne en komplett geografisk eller fysisk adresse. Dette dataelementet kan også brukes til å representere et landemerke, for eksempel "Det andre huset til høyre etter butikken" eller "på hjørnet mellom Storgaten og Lillegaten". I tilfeller der arketypen CLUSTER.structured_address er lagt i SLOTet "Strukturert adresse", kan noen eller alle de strukturerte navnelementene slås sammen og vises i dette dataelementet. For eksempel vil tre adresselinjer kunne representere: Leilighet 7A Eksempelveien 64 0300 OSLO., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert adresse detaljer, description=Ytterligere detaljerte geografiske/fysiske detaljer om et sted som kan slås sammen til en eller flere instanser av dataelementet "Adresse"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_address.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=By, description=Navn på forstad, landsby, by, tettsted eller den laveste grad av lokalisering for en adresse., comment=Koding med ekstern terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel: Fitzroy, Calgary, Bergen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Distrikt/fylke, description=Navnet på et politisk eller geografisk distrikt, eller område i en stat, territorium eller fylke, som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stat/territorie/provins, description=Navnet på en politisk eller geografisk inndeling av et land som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: Victoria, Alberta., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postnummer, description=Koden for et postleveringsområde som er en del av adressen, og som er definert av den relevante postleveringstjenesten., comment=I andre land kalles dette også ZIP kode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Land, description=Navnet på landet som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: Australia, Canada., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postutleveringssted, description=Et unikt nummer tildelt et postutleveringssted utstedt av den aktuelle postleveringstjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om adressen., comment=For eksempel: geolokasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om adressen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], data=[], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Adressetypen., comment=For eksempel: Fysisk adresse eller postadresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Fysisk [Adressen til en fysisk lokalisering.]
 • Postadresse [Adresse for korrespondanse, pakker eller brev.]
 • Begge [Adresse både for en fysisk lokalisering og for korrespondanse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruksområde, description=Primærformål for bruk av adressen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Firma [Adressen til den fysiske plasseringen av en bedrift eller et kontor.]
  • Bosted [Adressen hvor en person bor.]
  • Midlertidig bosted [Adressen hvor en person bor på midlertidig basis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adresse, description=En ustrukturert adresse eller en sammenkobling av en eller flere komponenter fra CLUSTER.structured_adress., comment=Denne adresselinjen representerer en detaljert geografisk eller fysisk beskrivelse av et sted. Sammen med de mindre detaljerte adressekomponentene som "By", "Postnummer" og "Land/territorie/provins" utgjør denne en komplett geografisk eller fysisk adresse. Dette dataelementet kan også brukes til å representere et landemerke, for eksempel "Det andre huset til høyre etter butikken" eller "på hjørnet mellom Storgaten og Lillegaten". I tilfeller der arketypen CLUSTER.structured_address er lagt i SLOTet "Strukturert adresse", kan noen eller alle de strukturerte navnelementene slås sammen og vises i dette dataelementet. For eksempel vil tre adresselinjer kunne representere: Leilighet 7A Eksempelveien 64 0300 OSLO., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert adresse detaljer, description=Ytterligere detaljerte geografiske/fysiske detaljer om et sted som kan slås sammen til en eller flere instanser av dataelementet "Adresse"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_address.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_address.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=By, description=Navn på forstad, landsby, by, tettsted eller den laveste grad av lokalisering for en adresse., comment=Koding med ekstern terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel: Fitzroy, Calgary, Bergen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Distrikt/fylke, description=Navnet på et politisk eller geografisk distrikt, eller område i en stat, territorium eller fylke, som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stat/territorie/provins, description=Navnet på en politisk eller geografisk inndeling av et land som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: Victoria, Alberta., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postnummer, description=Koden for et postleveringsområde som er en del av adressen, og som er definert av den relevante postleveringstjenesten., comment=I andre land kalles dette også ZIP kode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Land, description=Navnet på landet som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: Australia, Canada., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postutleveringssted, description=Et unikt nummer tildelt et postutleveringssted utstedt av den aktuelle postleveringstjenesten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om adressen., comment=For eksempel: geolokasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om adressen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]