ARCHETYPE Adresse (openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.address.v1
ConceptAdresse
DescriptionInformasjon om lokalisasjonen til en person, en fysisk bygning eller et landemerke.
UseBrukes for å registrere detaljer om lokaliseringen til en person, en fysisk bygning eller et landemerke, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet. Brukes ofte ad hoc eller i de tilfeller der det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks. For eksempel: - Adressen til hjemmetjeneste eller en annen helsetjenesteyter. - Adressen til en person eller organisasjon som oppbevarer fremtidige behandlingsvalg i arketypen EVALUATION.advance_care_directive (Fremtidig behandlingsvalg). - Adressen til hendelsestedet til en ulykke eller et fall. Omfanget av denne arketypen har blitt begrenset til å dekke de vanligste komponentene i en enkel adresse. I denne sammenhengen kan en fullstendig adresse beskrives ved å bruke: - Ett eller flere "Adresselinje"-dataelementer for å representere det store utvalget av måter "gatenivå" kan registreres på. - "By" for å representere en forstad, by eller landsby. - "Distrikt/fylke" for å representere et lokalt myndighetsdistrikt. - "Stat/territorium/provins" for å representere et større myndighetsdistrikt. - "Postnummer". - "Land". Denne CLUSTER-arketypen kan også brukes istedenfor formelle demografiske adressedata ved gjennomgang av et templat med klinikere – for eksempel en vurdering der brukeren/klinikeren forventer å se personens fullstendige kontaktinformasjon øverst i vurderingsskjemaet.
MisuseBrukes ikke til å representere en fullstendig strukturert adresse, som beskrevet i ISO-standarder eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk en adresseoppslagstjeneste, et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke til å representere digitale adresser for bruk i elektronisk kommunikasjon. Bruk CLUSTER.electronic_communication (Elektronisk kommunikasjon) for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om bolig eller hjemløshet, Bruk arketypen EVALUATION.housing_summary (Boligsammendrag) for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om lokaliseringen til en person, en fysisk bygning eller et landemerke, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet.
ReferencesHealth Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html.

HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html

Avledet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.273
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html. HL7 FHIR Resource - Organization v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/organization.html Avledet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.273, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=94460997230DCB260749434E70ECA671, build_uid=a97d1ab7-28f4-4f6b-8160-f986a9165003, revision=1.0.1}
Keywordsadresse, postadresse, hjem, arbeid, fysisk, oppmøtested
Lifecyclepublished
UID156dc120-e2af-426e-8014-b20a050c0b56
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.516
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Informasjon om lokalisasjonen til en person, en fysisk bygning eller et landemerke., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Ludvig Eek Hofmann, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Martin Grundberg, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Rebecka Hansson, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Shinji Kobayashi, National Institute of Public Health, Japan
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Erik Skjemstad, Helse Nord RHF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Kanika Kuwelker, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, Helse Vest IKT, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adresselinje, description=En ustrukturert adresselinje som representerer alle gatenivå- eller postboksdetaljer som kan støtte identifikasjon av en lokalisering., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* for å tillate registrering av flere fritekst-"Adresselinje"-dataelementer for å representerer alle ulike måter man har behov for å uttrykke en «adresse» i kontekst av dataelementet «By». Flere adresselinjer kan representeres i et templat, omdøpt til 'Adresselinje 1', 'Adresselinje 2' osv. For eksempel: "7A/52 Davis Street" eller "Leilighet 7A" som adresselinje 1 og "52 Davis Street" som adresselinje 2; en postboksplassering langs veien, for eksempel "RMB 725, Princes Highway"; eller et beskrivende landemerke, for eksempel "På hjørnet mellom Storgaten og Lillegaten" eller "Det andre huset til høyre etter butikken med rød dør"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=By, description=Navnet på forstaden, byen, landsbyen eller det laveste nivå som inneholder adressen., comment=Koding med med ekstern terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel: "Fitzroy", "Manchester", "Kingston" eller "Bergen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Distrikt/fylke, description=Navnet på et politisk eller geografisk område som inneholder adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: 'Surf Coast' og 'Yarra' lokale myndigheter i Victoria, Australia;og sognene 'Saint Andrew' og 'Kingston' på Jamaica., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stat/territorium/provins, description=Navnet på en politisk eller geografisk inndeling av et land som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: 'New South Wales og Queensland i Australia, 'Britisk Columbia' og 'Nova Scotia' i Canada; og fylkene 'Cornwall' og 'Middlesex' & 'Surrey' på Jamaica., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postnummer, description=Koden for et postleveringsområde som er en del av adressen, og som er definert av den relevante postleveringstjenesten., comment=I andre land kalles dette også ZIP kode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Land, description=Navnet på landet som en del av adressen., comment=For eksempel: Australia, Canada, Jamaica eller Norge. Koding med ekstern terminologi, som for eksempel EN ISO 3166-1 Alpha 2 landskode, er foretrukket om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Breddegrad, description=Horisontal (y) koordinat for en geolokalisering for adressen., comment=Breddegrad er representert med positive verdier nord for ekvator og negative verdier sør for ekvator. For eksempel er breddegraden til Eiffeltårnet 48.858093., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -90.0..90.0 °
Begrens antall desimaler: 6, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lengdegrad, description=Horisontal (x) koordinat for en geolokalisering for adressen., comment=Lengdegrad er representert med negative verdier vest for nullmeridianen og positive verdier øst for nullmeridianen. For eksempel er lengdegraden til Eiffeltårnet 2.294694., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -180.0..180.0 °
Begrens antall desimaler: 6, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Høyde, description=Den vertikale koordinaten til en geolokasjon som representerer høyden eller dybden til adressen., comment=For eksempel er høyden på toppen av Eiffeltårnet +324m., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: m
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kart URL, description=Lenke til en lokalisering på et online kart., comment=For eksempel: en lokalisering i et Google eller iOS kart., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Adressetypen., comment=For eksempel: Fysisk adresse eller postadresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Fysisk [Adressen til en fysisk lokalisering.]
  • Postadresse [Adresse for korrespondanse, pakker eller brev.]
  • Begge [Adresse både for en fysisk lokalisering og for korrespondanse.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruksområde, description=Primærformål for bruk av adressen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Firma [Adressen til den fysiske plasseringen av en bedrift eller et kontor.]
  • Bosted [Adressen hvor en person bor.]
  • Midlertidig bosted [Adressen hvor en person bor på midlertidig basis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om adressen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Adresselinje, description=En ustrukturert adresselinje som representerer alle gatenivå- eller postboksdetaljer som kan støtte identifikasjon av en lokalisering., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* for å tillate registrering av flere fritekst-"Adresselinje"-dataelementer for å representerer alle ulike måter man har behov for å uttrykke en «adresse» i kontekst av dataelementet «By». Flere adresselinjer kan representeres i et templat, omdøpt til 'Adresselinje 1', 'Adresselinje 2' osv. For eksempel: "7A/52 Davis Street" eller "Leilighet 7A" som adresselinje 1 og "52 Davis Street" som adresselinje 2; en postboksplassering langs veien, for eksempel "RMB 725, Princes Highway"; eller et beskrivende landemerke, for eksempel "På hjørnet mellom Storgaten og Lillegaten" eller "Det andre huset til høyre etter butikken med rød dør"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=By, description=Navnet på forstaden, byen, landsbyen eller det laveste nivå som inneholder adressen., comment=Koding med med ekstern terminologi er ønskelig om mulig. For eksempel: "Fitzroy", "Manchester", "Kingston" eller "Bergen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Distrikt/fylke, description=Navnet på et politisk eller geografisk område som inneholder adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: 'Surf Coast' og 'Yarra' lokale myndigheter i Victoria, Australia;og sognene 'Saint Andrew' og 'Kingston' på Jamaica., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Stat/territorium/provins, description=Navnet på en politisk eller geografisk inndeling av et land som en del av adressen., comment=Koding med ekstern terminologi er foretrukket om mulig. For eksempel: 'New South Wales og Queensland i Australia, 'Britisk Columbia' og 'Nova Scotia' i Canada; og fylkene 'Cornwall' og 'Middlesex' & 'Surrey' på Jamaica., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postnummer, description=Koden for et postleveringsområde som er en del av adressen, og som er definert av den relevante postleveringstjenesten., comment=I andre land kalles dette også ZIP kode., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Land, description=Navnet på landet som en del av adressen., comment=For eksempel: Australia, Canada, Jamaica eller Norge. Koding med ekstern terminologi, som for eksempel EN ISO 3166-1 Alpha 2 landskode, er foretrukket om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Breddegrad, description=Horisontal (y) koordinat for en geolokalisering for adressen., comment=Breddegrad er representert med positive verdier nord for ekvator og negative verdier sør for ekvator. For eksempel er breddegraden til Eiffeltårnet 48.858093., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -90.0..90.0 °
Begrens antall desimaler: 6, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lengdegrad, description=Horisontal (x) koordinat for en geolokalisering for adressen., comment=Lengdegrad er representert med negative verdier vest for nullmeridianen og positive verdier øst for nullmeridianen. For eksempel er lengdegraden til Eiffeltårnet 2.294694., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane
Enheter: -180.0..180.0 °
Begrens antall desimaler: 6, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Høyde, description=Den vertikale koordinaten til en geolokasjon som representerer høyden eller dybden til adressen., comment=For eksempel er høyden på toppen av Eiffeltårnet +324m., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: m
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kart URL, description=Lenke til en lokalisering på et online kart., comment=For eksempel: en lokalisering i et Google eller iOS kart., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type, description=Adressetypen., comment=For eksempel: Fysisk adresse eller postadresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Fysisk [Adressen til en fysisk lokalisering.]
  • Postadresse [Adresse for korrespondanse, pakker eller brev.]
  • Begge [Adresse både for en fysisk lokalisering og for korrespondanse.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bruksområde, description=Primærformål for bruk av adressen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Firma [Adressen til den fysiske plasseringen av en bedrift eller et kontor.]
  • Bosted [Adressen hvor en person bor.]
  • Midlertidig bosted [Adressen hvor en person bor på midlertidig basis.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om adressen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]