ARCHETYPE Anatomisk lokalisering (openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1
ConceptAnatomisk lokalisering
DescriptionEt fysisk sted på eller inne i menneskekroppen.
UseBrukes for å dokumentere strukturerte og ensartede detaljer om et enkelt identifisert fysisk sted på eller i menneskekroppen. Denne arketypen er spesifikt designet for bruk i ENTRY og CLUSTER-arketyper som gir konteksten for den anatomiske lokaliseringen. Som en grunnleggende del av klinisk praksis kan klinikere beskrive anatomiske lokaliseringer på et utall forskjellige måter. Noen arketyper inneholder et enkelt dataelement for enkel beskrivelse av en kroppslig lokalisering - for eksempel OBSERVATION.blood_pressure, og CLUSTER.symptom når man beskriver øresmerter. I denne situasjonen, hvor verdisettet er forutsigbart og enkelt å definere, er dette enkle dataelementet en meget nøyaktig og praktisk måte for å registrere et anatomisk sted på eller i kroppen og søke på det på et senere tidspunkt. Når den anatomiske lokaliseringen derimot ikke er veldefinert eller må defineres fortløpende, kan det være mer fleksibelt å bruke denne strukturerte arketypen. For eksempel i en situasjon hvor et hvilket som helst symptom kan bli registrert uten noen forkunnskaper om hvilke typer symptomer det kan være, så vil muligheten for å bruke denne arketypen være nyttig. I dette tilfellet har CLUSTER.symptom-arketypen et SLOT for "Strukturert anatomisk lokalisering" som kan inneholde denne arketypen for å støtte maksimal fleksibilitet i registrering av data om den anatomiske lokaliseringen. Arketypen støtter registrering av komplekse strukturerte anatomiske steder. For eksempel finnes hjertespisstøt typisk i femte venstre intercostalrom i midtclaviculære linjen, ømhet ved McBurney's punkt på abdomen eller laserasjon på den palmare siden av den proksimale høyre tommelen. En kombinasjon av dataelementer i denne arketypen kan brukes for individuell registrering av hver komponent av et postkoordinert terminologiuttrykk for anatomisk sted. Arketypen inneholder et "Alternativ struktur" SLOT som tillater inklusjon av ytterligere arketyper som gir en alternativ struktur for beskrivelse av det samme kroppssted, som CLUSTER.anatomical_location_relative eller CLUSTER.anatomical_location_clock om dette er nødvendig. I en situasjon hvor denne arketypen bare brukes til å navngi en større og/eller ikke-spesifikk kroppsdel, kan ytterligere bruk av CLUSTER.anatomical_location_relative-arketypen understøtte registrering av en mer presis lokasjon - for eksempel 2 cm anteriort for venstre arms cubitalfossa eller 4 cm under høyre costamargin på brystveggen i midtclaviculærlinjen. Hvis denne arketypen brukes i andre arketyper hvor pasienten/klienten ikke er den som dokumentasjonen omhandler, for eksempel foetus-in-utero, så vil den anatomiske lokaliseringen bli identifisert som en lokalisering på eller i kroppen til fosteret.
MisuseBrukes ikke for spesifisering av unilateral/bilateral forekomst av et anatomisk kjennetegn.
PurposeFor registering av strukturerte detaljer om én enkelt makroskopisk fysisk lokalisering på eller i menneskekroppen.
ReferencesAnatomy Mapper website [Internet]. Matt Molenda, [cited 2015 Apr 27]. Available from: http://www.anatomymapper.com/.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-11-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-11-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Anatomy Mapper website [Internet]. Matt Molenda, [cited 2015 Apr 27]. Available from: http://www.anatomymapper.com/., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=62823A86BC1C2B02574125E21F5DECCB, build_uid=39b42c46-c024-49ed-867e-d55c6f274f20, revision=1.1.0}
Keywordssted, lokalisering, lokalisasjon, anatomisk, kroppssted, anatomisk region, topografisk anatomi, makroskopisk, anatomi, kroppsdel, dermatom, legemsdel
Lifecyclepublished
UID2fe9e9f8-adfd-4406-878a-82b38ef498a9
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.51
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et fysisk sted på eller inne i menneskekroppen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Aitor Eguzkitza, UPNA (Public University of Navarre) - CHN (Complejo Hospitalario de Navarra), Spain
Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Australia
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, NTNU, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Dunmail Hodkinson, Black Pear Software Ltd, UK
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Vesna Levasic, Orthopaedic Hospital Valdoltra, Slovenia
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Erik Nissen, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Maria Beate Nupen, Oslo Universitetssykehus, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Dmitri Wall, Irish Skin Foundation, Ireland, originalLanguage=en, translators=
 • German: Sarah Ballout, ballout.sarah@mh-hannover.de
 • Swedish: Åsa Skagerhult, Linda Aulin, Region Östergötland, Region Stockholm, asa.skagerhult@regionostergotland.se, linda.aulin@sll.se
 • Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital of Bergen, Norway, MD, DEAA, MBA, spec in anesthesia, spec in tropical medicine.
 • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Slovenian: Biljana Princic
 • Dutch: Michiel Klitsie, Nedap Healthcare, michiel.klitsie@nedap.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på kroppssted, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikt sted, description=Ytterligere detaljer gitt ved hjelp av en spesifikk region eller et punkt på eller i det spesifiserte kroppsstedet., comment=Brukes til å øke presisjonen ved spesifisering av kroppsstedet, dersom påkrevd. For eksempel den øvre høyre kvadranten eller McBurneys punkt på bukveggen, eller interfalangealleddet på stortåen. Dersom dataelementet "Navn på kroppssted" er registrert ved hjelp av prekoordinerte termer som omfatter det spesifikke stedet er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppsside, description=Den identifiserte kroppssiden., comment=Hvis den identifiserte kroppssiden ikke har noen lateralitet, bør dette datalementet stå tomt. Hvis dataelementet "Navn på kroppsted" bruker prekoordinerte termer som inkluderer lateralitet, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::272741003 | Laterality], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=1, text=Aspekt, description=Spesifiserende detaljer om mer spesifikke aspekter ved det aktuelle kroppsstedet., comment=Brukes til å øke presisjonen ved spesifisering av kroppsstedet, ved behov. Vanlige aspekter er blitt inkludert som et verdisett som kan utvides over tid, i tillegg til mulighet for å bruke fritekst. Elementet har som antagelse at kroppen blir beskrevet i den anatomiske posisjon. F.eks. proksimal uretra, plantart aspekt av venstre tommel. Flere aspekter kan også beskrives om det er nødvendig ved å åpne for opptil 2 forekomster. F.eks. venstre anterior/laterale (anteriolaterale) brystvegg. Hvis dataelementet "Navn på kroppsted" bruker prekoordinerte termer som inkluderer lateralitet, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Medial [Mot midtlinjen av kroppen.]
  • Lateral [Mot utsiden eller kanten av kroppen.]
  • Superior [Over kroppssted, ofte menes mot hodet. Synonymt med "kranial".]
  • Inferior [Under kroppssted, ofte menes mot føttene. Synonymt med "kaudal".]
  • Anterior [Mot fronten eller ventrale overflaten av kroppsstedet.]
  • Posterior [Mot bakside eller mot den dorsale overflaten av kroppsstedet.]
  • Proksimal [Mer sentralt eller tettere til festepunktet, beskriver vanligvis en del av et lem, finger eller vedheng.]
  • Distal [Mer perifert eller lengre vekke fra festepunktet, beskriver vanligvis av en del av et lem, finger eller vedheng.]
  • Dyp [Bort fra overflaten av kroppsstedet.]
  • Overfladisk [Mot overflaten av kroppsstedet.]
  • Palmar [Mot håndflaten.]
  • Plantar [Mot fotsålen.]
  • Dorsal [Mot håndbaken eller toppen av foten. Brukes som motsetning til palmar og plantar, ikke som synonym for posterior.]
  • Mid [I midten av kroppsstedet.]
  • Oral [Mot munnen. Brukes som regel til å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
  • Anal [Mot anus. Brukes som regel til å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk linje, description=Detaljer om det anatomiske stedet beskrevet med teoretiske linjer tegnet gjennom anatomiske strukturer til bruk som et konsistent referansepunkt., comment=Vanlige anatomiske linjer er inkludert som verdisett som kan utvides over tid, i tillegg gis mulighet for å bruke fritekst. Ytterligere bruk av dette dataelementet tillater registrering av typiske steder for hjertetspisstøt ved 5. intercostalrom på venstre side i midtclaviculærlinjen. Hvis dataelementet "Navn på kroppsted" bruker prekoordinerte termer som inkluderer lateralitet, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Midtlinjen [En linje som løper vertikalt og deler kroppen i en venstre og en høyre del, passerer gjennom hodet, spinal medulla og umbilicus. Alternativt kan det brukes som en delelinje av en kroppsdel, for eksempel en inndeling av en finger.]
  • Midtaksillærlinjen [Linje som løper vertikalt ned langs overflaten av kroppen gjennom apex i aksillen.]
  • Fremre aksillærlinje [En linje som løper vertikalt ned langs kroppsoverflaten, og passerer gjennom fremre aksillære hudfold.]
  • Bakre aksillærlinje [En linje som løper vertikalt ned langs kroppsoverflaten, og passerer gjennom bakre aksillære hudfold.]
  • Midtclaviculærlinjen [En linje som løper vertikalt ned langs kroppsoverflaten parallelt med midtlinjen og passerer gjennom clavicelens midtpunkt.]
  • Midtpupillinjen [En linje som løper vertikalt ned ansiktet gjennom midtpunktet av pupillen når man ser rett framover.]
  • Midtskapulærlinjen [En linje som løper vertikalt ned langs ryggens overflate, parallelt med midtlinjen og passerer gjennom det inferiore punkt av skapula.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse som kan brukes for å ytterligere presisere og støtte "Navn på kroppsted"., comment=For eksempel: Tilgrensende til leppens overgang fra slimhinne til hud; en tatovering dekker nedre halvdel av dette området., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=1, text=Alternativ struktur, description=Tilleggsinformasjon om det anatomiske stedet ved bruk av alternativ tilnærming for å beskrive det samme kroppsstedet., comment=For eksempel relativ lokalisering eller presis lokalisering ved bruk av koordinater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Bilde eller annet medium brukt for å understøtte identifikasjonen av kroppsstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på kroppssted, description=Navngiving av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=Dette dataelementet er det eneste obligatoriske dataelementet i arketypen og bør brukes som det primære dataelementet for registrering av en anatomisk lokalisering. Det er sterkt anbefalt at "Navn på kroppssted" registreres så anatomisk spesifikt som mulig. For eksempel; registrer "øvre øyelokk" heller enn "øyelokk" med "øvre" som kvalifikator; "femte ribben" heller enn "ribben" med en numerisk kvalifikator. Bruk de andre dataelementene for lateralitet, aspekt, region og anatomisk linje for å gi mer detaljer. Dette dataelementet bør kodes med en terminologi som kan assistere beslutningsstøtte når mulig - en passende terminologi for bruk her kunne omfatte individuelle konsepter eller lister av prekoordinerte termer. Fritekst bør kun brukes hvis det ikke finnes en passende terminologi. Dersom navn på kroppssted er oppgitt i foreldrearketypen kan dette dataelementet være redundant. Imidlertid er det identifisert bruksområder der dataverdien kan kopieres inn i dette elementet for å understøtte semantiske spørringer basert på denne arketypen heller enn på foreldrearketypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikt sted, description=Ytterligere detaljer gitt ved hjelp av en spesifikk region eller et punkt på eller i det spesifiserte kroppsstedet., comment=Brukes til å øke presisjonen ved spesifisering av kroppsstedet, dersom påkrevd. For eksempel den øvre høyre kvadranten eller McBurneys punkt på bukveggen, eller interfalangealleddet på stortåen. Dersom dataelementet "Navn på kroppssted" er registrert ved hjelp av prekoordinerte termer som omfatter det spesifikke stedet er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppsside, description=Den identifiserte kroppssiden., comment=Hvis den identifiserte kroppssiden ikke har noen lateralitet, bør dette datalementet stå tomt. Hvis dataelementet "Navn på kroppsted" bruker prekoordinerte termer som inkluderer lateralitet, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::272741003 | Laterality], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=1, text=Aspekt, description=Spesifiserende detaljer om mer spesifikke aspekter ved det aktuelle kroppsstedet., comment=Brukes til å øke presisjonen ved spesifisering av kroppsstedet, ved behov. Vanlige aspekter er blitt inkludert som et verdisett som kan utvides over tid, i tillegg til mulighet for å bruke fritekst. Elementet har som antagelse at kroppen blir beskrevet i den anatomiske posisjon. F.eks. proksimal uretra, plantart aspekt av venstre tommel. Flere aspekter kan også beskrives om det er nødvendig ved å åpne for opptil 2 forekomster. F.eks. venstre anterior/laterale (anteriolaterale) brystvegg. Hvis dataelementet "Navn på kroppsted" bruker prekoordinerte termer som inkluderer lateralitet, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Medial [Mot midtlinjen av kroppen.]
  • Lateral [Mot utsiden eller kanten av kroppen.]
  • Superior [Over kroppssted, ofte menes mot hodet. Synonymt med "kranial".]
  • Inferior [Under kroppssted, ofte menes mot føttene. Synonymt med "kaudal".]
  • Anterior [Mot fronten eller ventrale overflaten av kroppsstedet.]
  • Posterior [Mot bakside eller mot den dorsale overflaten av kroppsstedet.]
  • Proksimal [Mer sentralt eller tettere til festepunktet, beskriver vanligvis en del av et lem, finger eller vedheng.]
  • Distal [Mer perifert eller lengre vekke fra festepunktet, beskriver vanligvis av en del av et lem, finger eller vedheng.]
  • Dyp [Bort fra overflaten av kroppsstedet.]
  • Overfladisk [Mot overflaten av kroppsstedet.]
  • Palmar [Mot håndflaten.]
  • Plantar [Mot fotsålen.]
  • Dorsal [Mot håndbaken eller toppen av foten. Brukes som motsetning til palmar og plantar, ikke som synonym for posterior.]
  • Mid [I midten av kroppsstedet.]
  • Oral [Mot munnen. Brukes som regel til å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
  • Anal [Mot anus. Brukes som regel til å beskrive lokaliseringer i fordøyelsessystemet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk linje, description=Detaljer om det anatomiske stedet beskrevet med teoretiske linjer tegnet gjennom anatomiske strukturer til bruk som et konsistent referansepunkt., comment=Vanlige anatomiske linjer er inkludert som verdisett som kan utvides over tid, i tillegg gis mulighet for å bruke fritekst. Ytterligere bruk av dette dataelementet tillater registrering av typiske steder for hjertetspisstøt ved 5. intercostalrom på venstre side i midtclaviculærlinjen. Hvis dataelementet "Navn på kroppsted" bruker prekoordinerte termer som inkluderer lateralitet, er dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Midtlinjen [En linje som løper vertikalt og deler kroppen i en venstre og en høyre del, passerer gjennom hodet, spinal medulla og umbilicus. Alternativt kan det brukes som en delelinje av en kroppsdel, for eksempel en inndeling av en finger.]
  • Midtaksillærlinjen [Linje som løper vertikalt ned langs overflaten av kroppen gjennom apex i aksillen.]
  • Fremre aksillærlinje [En linje som løper vertikalt ned langs kroppsoverflaten, og passerer gjennom fremre aksillære hudfold.]
  • Bakre aksillærlinje [En linje som løper vertikalt ned langs kroppsoverflaten, og passerer gjennom bakre aksillære hudfold.]
  • Midtclaviculærlinjen [En linje som løper vertikalt ned langs kroppsoverflaten parallelt med midtlinjen og passerer gjennom clavicelens midtpunkt.]
  • Midtpupillinjen [En linje som løper vertikalt ned ansiktet gjennom midtpunktet av pupillen når man ser rett framover.]
  • Midtskapulærlinjen [En linje som løper vertikalt ned langs ryggens overflate, parallelt med midtlinjen og passerer gjennom det inferiore punkt av skapula.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse som kan brukes for å ytterligere presisere og støtte "Navn på kroppsted"., comment=For eksempel: Tilgrensende til leppens overgang fra slimhinne til hud; en tatovering dekker nedre halvdel av dette området., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=1, text=Alternativ struktur, description=Tilleggsinformasjon om det anatomiske stedet ved bruk av alternativ tilnærming for å beskrive det samme kroppsstedet., comment=For eksempel relativ lokalisering eller presis lokalisering ved bruk av koordinater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Bilde eller annet medium brukt for å understøtte identifikasjonen av kroppsstedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]