ARCHETYPE Anamnese (openEHR-EHR-OBSERVATION.story.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.story.v1
ConceptAnamnese
DescriptionEt individs sykehistorie/anamnese, som fortalt til kliniker eller dokumentert direkte av individet.
UseBrukes for å registrere en beskrivelse av subjektive helserelaterte observasjoner eller inntrykk fra individets synsvinkel. Når anamnesen registreres av en kliniker i en konsultasjon kan arketypen brukes for å registrere den kliniske historikken til individet, rapportert av individet selv, en forelder, pårørende eller en annen involvert part. Dersom den registreres av individet selv, kan den brukes som en oversikt over symptom- og helseerfaringer, som kan deles med helsepersonell eller som dokumentasjon i deres eget helsearkiv. Brukes: - for å registrere en enkelt fritekst - som et rammeverk for å registrere en detaljert strukturert historikk ved å inkludere relevante CLUSTER-arketyper i SLOTet "Strukturerte detaljer". Eksempler kan være CLUSTER.symptom_sign eller CLUSTER.health_event. Brukes for å kunne gjenbruke anamnese i eksisterende systemer inn i et arketypeformat ved hjelp av 'Anamnese'-dataelementet.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere formelle vurderinger av klinikere. Disse registreres ved hjelp av forskjellige arketyper av klassen EVALUATION.
PurposeFor å registrere en fritekstbeskrivelse av individets sykehistorie/anamnese og som et rammeverk for å nøste detaljerte CLUSTER-arketyper som hver for seg kan detaljere ulike aspekter av sykehistorien, som symptomer, helserelaterte hendelser, og andre tilgrensende emner. Brukes for å registrere detaljer om sykehistorien slik den blir fortalt av et individ, pårørende, eller en annen part. Det kan registreres av en kliniker som del av opptak av sykehistorie, eller selvregistreres som del av et spørreskjema eller personlig helsearkiv.
ReferencesDirect communication with clinicians.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-05-15
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2008-05-15
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Direct communication with clinicians., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EE2F29EA85093BEE4C828861D12B5F1D, build_uid=9c24dc73-05af-4b83-8198-32b7eddc6743, revision=1.1.0}
Keywordsanamnese, sykehistorie, problem, helseplage, bekymring
Lifecyclepublished
UIDcdaed5ae-8651-4c00-97ab-95d117fd52e2
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.458
Revision Number1.1.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et individs sykehistorie/anamnese, som fortalt til kliniker eller dokumentert direkte av individet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Nadim Anani, Karolinska Institutet, Sweden
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Gustavo Bacelar-Silva, Healthcare Designs, Brazil (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Shinji Kobayashi, Kyoto University, Japan
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
  • Swedish: Emma Malm, Karolinska Universitetssjukhuset, emma.malm@cambio.se
  • Korean: Seung-Jong Yu, NOUSCO Co.,Ltd., seungjong.yu@gmail.com, Certified board of Family medicine
  • Spanish (Argentina): Guillermo Palli
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
  • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
  • Arabic (Syria): Mona Saleh
  • Italian: Francesca Frexia, CRS4 - Center for advanced studies, research and development in Sardinia, Pula (Cagliari), Italy, francesca.frexia@crs4.it
  • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Anamnese, description=Narrativ beskrivelse av sykehistorie/anamnese for et individ., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=4, text=Strukturerte detaljer, description=Ytterligere detaljer i strukturert form, knyttet til individets sykehistorie/anamnese., comment=Eksempel: et spesifikt symptom som kvalme eller smerte, en hendelse som en sykkelvelt, eller en problemstilling som et ønske om å slutte med tobakk., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.health_event.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.issue.v0 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]