ARCHETYPE Måling av kroppssegment (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment.v0
ConceptMåling av kroppssegment
DescriptionBruk av en standard prosedyre for måling av lengden, omkretsen, arealet eller høyden av en definert kroppsdel.
UseBrukes for å registrere målinger av deler eller områder på menneskekroppen, inkludert hodet, ekstremiteter og torso. Brukes for å gi innsikt om formen og proporsjonene av et individs kropp, vanligvis for kliniske eller antropometriske vurderinger. Benevningene "Lengde", "Omkrets", "Areal" og "Høyde"har vært brukt for å lage begrensninger (run-time name constraints) på navnet til det spesifikke kroppssegmentet som måles, noe som tillater at et utvalg av navngitte kroppssegment spesifiseres i et templat eller i applikasjonen. Denne arketypen inneholder et ufullstending antall navngitte målevariabler modellert som begrensniger (run-time name constraints) i applikasjoner. Listen med målevariabler er forventet å øke over tid ettersom det identifiseres flere krav til målingene. Dataelementene for "Uspesifisert måling" og "Uspesifisert areal" er tatt med for å inkludere representasjon av alle mulige kroppssegmentsmålinger. Dette gjelder spesielt der den nødvendige målingen ikke er inkludert i navnebegrensingene (run-time name constraint) for "Lengde", "Omkrets", "Areal" og "Høydemålinger" over. I tillegg vil disse mindre spesifiserte dataelementene tillate ytterligere fleksibilitet ved å gjøre det mulig å endre navn på dataelementene i templater og i applikasjoner, eller gjennom knytninger til eksterne terminologier, der dette er foretrukket.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere allment utbredte kliniske målinger, disse har sine egne spesifikke arketyper: - bruk OBSERVATION.height for for å måle en persons totale høyde eller lengde. - bruk OBSERVATION.body_weight for å registrere kroppsvekt. - bruk OBSERVATION.head_circumference for å måle hodeomkrets. - bruk OBSERVATION.waist_circumference for å måle midjeomkrets. - bruk OBSERVATION.hip_circumference for å måle hofteomkrets. - bruk OBSERVATION.chest_circumference for å måle brystomkrets. Skal ikke brukes til å registrere vekten av hele eller en del av kroppen. Skal ikke brukes til å registrere dimensjonene på et indre organ eller en lesjon/skade. Skal ikke brukes til å registrere målinger av hudfolder - bruk arketyper spesifikke for dette formålet.
PurposeFor å registrere målinger av deler eller områder på menneskekroppen, inkludert hodet, ekstremiteter og torso.
ReferencesNational Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) Anthropometry Procedures Manual [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention; 2009 (cited 2014 Jul 30). Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_09_10/BodyMeasures_09.pdf.

Marfell-Jones, M. Kinanthropometric Assessement [Internet] (cited 2014 Jul 30). Available from: http://www.ljmu.ac.uk/ecl/ecl_docs/2.08_kinanthreometric_asses.pdf..

International Standards for Anthropometric Assessment [Internet]. International Society for the Advancement of Kinanthropometry; South Australia, 2001 (cited 2014 Jul 30). Available from: http://www.ceap.br/material/MAT17032011184632.pdf.

Man-Systems Integration Standards: Volume 1 - Standards; Section 3 - Anthropometry and Biomechanics [Internet]. National Aeronautics and Space Administration (cited 2014 Jul 30). Available from: http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-30
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-30
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) Anthropometry Procedures Manual [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention; 2009 (cited 2014 Jul 30). Available from: http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_09_10/BodyMeasures_09.pdf. Marfell-Jones, M. Kinanthropometric Assessement [Internet] (cited 2014 Jul 30). Available from: http://www.ljmu.ac.uk/ecl/ecl_docs/2.08_kinanthreometric_asses.pdf.. International Standards for Anthropometric Assessment [Internet]. International Society for the Advancement of Kinanthropometry; South Australia, 2001 (cited 2014 Jul 30). Available from: http://www.ceap.br/material/MAT17032011184632.pdf. Man-Systems Integration Standards: Volume 1 - Standards; Section 3 - Anthropometry and Biomechanics [Internet]. National Aeronautics and Space Administration (cited 2014 Jul 30). Available from: http://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=85A1C29A43AAAE7A0D3C29FD0C31401B, build_uid=f5c3ed9c-4727-465d-b8e4-6434cbd12066, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsantropometri, måling, estimering, lengde, høyde, område, omkrets, omfang
Lifecyclein_development
UID01de9d45-fbdb-4059-926c-375157a579f3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.441
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Bruk av en standard prosedyre for måling av lengden, omkretsen, arealet eller høyden av en definert kroppsdel., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Micaela Thierley, Gro-Hilde Ulriksen, Helse Bergen seksjon for e-helse, NSE, micaela.thierley@helse-bergen.no, MD, nephrologist
Portuguese (Brazil): Fernanda Maia; Debora Farage, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Lengde), description=Avstand mellom to spesifiserte anatomiske steder på en definert kroppsdel​​., comment=Begrepet "lengde" slik det benyttes i dette dataelementet, inkluderer også bredde og dybde. Navnet på den spesifikke målingen er spesifisert med navnebegrensninger ("run-time name constraints")., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1

Runtime name constraint:
 • Lengden av venstre overarm [Avstanden mellom venstre akromion (fremspring på skulderblad) til spissen av venstre olecranon (albuespiss), målt på baksiden av overarmen.]
 • Lengden av høyre overarm [Avstanden mellom høyre akromion (fremspring på skulderblad) til spissen av høyre olecranon (albuespiss), målt på baksiden av overarmen.]
 • Lengden av venstre lår [Avstanden fra venstre lyskefold til den proksimale kant av venstre kneskål, måles på forsiden av venstre lår, måling gjøres mens individet sitter.]
 • Lengden av høyre lår [Avstanden fra høyre lyskefold til den proksimale kant av høyre kneskål, måles på forsiden av høyre lår, måling gjøres mens individet sitter.]
 • Lengden av venstre ben [Avstanden mellom venstre fremre hoftespiss (spina iliaca anterior superior) og venstre mediale malleol.]
 • Lengden av høyre ben [Avstanden mellom høyre fremre hoftespiss (spina iliaca anterior superior) og høyre mediale malleol.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Omkrets), description=Omkrets rundt en bestemt kroppsdel på et spesifikt anatomisk sted., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1

Runtime name constraint:
 • Omkrets av venstre overarm [Måling av omkrets av venstre overarm ved midtpunktet mellom akromion (fremspring på skulderblad) skulderbladet og ned til olecranon (albuespissen). Benevnes også som midt overarmsomkrets (MUAC).]
 • Omkrets av høyre overarm [Måling av omkrets av høyre overarm ved midtpunktet mellom akromion (fremspring på skulderblad) og skulderbladet og ned til olecranon (albuespiss). Også referert til som midt overarmsomkrets (MUAC).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Område), description=Beregnet areal av et definert område eller kroppssegment., comment=Navnet på området er spesifisert med navnebegrensninger ("run-time name constraints")., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Area
Enheter:
 • >=0.0 cm2
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm2
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [sin_i]
  Begrens antall desimaler: 1

Runtime name constraint:
 • Venstre midt- overarmmuskelområde [Estimering av venstre overarmsområde, utledet fra måling av overarmens omkrets.]
 • Høyre midt- overarmmuskelområde [Estimering av venstre overarmsområde, utledet fra måling av overarmens omkrets.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=(Høyde), description=Høyde på en kroppsdel målt ​​fra et fast punkt., comment=For eksempel: gulvet eller stolsetet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1

Runtime name constraint:
 • Sittende høyde [Vertikal avstand mellom sitteflaten og toppen av hodet. Måling av overkroppens lengde mens en person sitter med rak rygg.]
 • Isse-sete lengde [Avstanden mellom toppen av hodet til den nederste delen av overkroppen, vanligvis perineum eller laveste del av rumpeballen. Isse-sete lengde måles vanligvis på spedbarn under 2 år, mens de ligger på rygg.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Uspesifisert måling, description=Astanden mellom to spesifiserte anatomiske steder (lengde), og anatomisk plassering i forhold til et fast objekt (høyde), eller omkrets av en kroppsdel., comment=Dataelementet kan være knyttet til en terminologi for å gi de riktige navnene for bruk i et templat eller i en applikasjon. Alternativt kan navnet begrenses i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 cm
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [in_i]
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Uspesifisert areal, description=Beregnet areal på et område av kroppen, comment=Dataelement kan knyttes til en terminologi for å gi de aktuelle navnene for bruk i et templat eller i en applikasjon. Alternativt kan navnet begrenses i et templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Area
Enheter:
 • >=0.0 cm2
  Begrens antall desimaler: 1
 • >=0.0 mm2
  Begrens antall desimaler: 0
 • >=0.0 [sin_i]
  Begrens antall desimaler: 2
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Tilleggsinformasjon om målingene som ikke fanges opp i dataelementene for måling, comment=For eksempel registrering på fravær av et lem etter amputasjon eller vansker med å få utført en måling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], relationships=[], description=[], contacts=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0023]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0023]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0011], code=at0011, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Gjennomsnittsmåling, description=Gjennomsnitt av alle registrerte målinger ved uspesifikke hendelser. Som regel gjøres det flere målinger under antropometriske vurderinger og gjennomsnittet registreres., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Mean
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0022], code=at0022, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Differanse, description=Registrering av differansen mellom to målinger. For eksempel avvik i lengde mellom høyre og venstre fot. Kan være et positivt eller negativt tall., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Matematisk funksjon: Change
, extendedValues=null]], context=[], credentials=[], provider=[], details=[], ism_transition=[], target=[], state=[], capabilities=[], content=[], source=[], activities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0023], code=at0023, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0023]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=2, text=Måleinstrument, description=Detaljer om måleinstrumentet som ble brukt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0023]/items[at0028], code=at0028, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]