ARCHETYPE Vedta us av rom og eiendeler (openEHR-EHR-ACTION.vedta_us_av_rom_og_eiendeler.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.vedta_us_av_rom_og_eiendeler.v0
ConceptVedta us av rom og eiendeler
Descriptionunknown
UseBrukes til registrering av vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon.
MisuseAlt annet.
PurposeFor registrering av vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-07
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=112300BD48C08BDC0F00F5E4AA208B8F, build_uid=1d8d6548-d3df-48ea-be15-85a37f15f54e, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID89343265-22fb-4318-a6a5-2c549b0a1eef
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.428
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_245_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Pågående, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0001]_532_at0001, code=at0001, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Opphørt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description, code=null, itemType=SLOT, level=1, text=Ikke navngitt SLOT, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_us_av_rom_og_eiendeler.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description, code=null, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0002], code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=description, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description, code=null, itemType=SLOT, level=1, text=Ikke navngitt SLOT, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_us_av_rom_og_eiendeler.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]