ARCHETYPE Uttalerett (openEHR-EHR-ACTION.uttalerett_tvang.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.uttalerett_tvang.v0
ConceptUttalerett
Descriptionunknown
UseTil bruk ved registrering av vedtak i TPH
MisuseAlle andre
PurposeBenyttes i samband med dokumentasjon av tvunget psykisk helsevern for å dokumentere at informasjon knyttet til klagerett er gitt
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn:
Other Details LanguageForfatternavn:
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=042C3C87CB58FAB2E5D3646B9666A9E2, build_uid=7f7eb225-6f42-4d1a-9b4f-865616f2d6a2, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDb4ed4194-084c-448c-85ce-9ff30ee83a4f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.420
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], relationships=[], protocol=[], credentials=[], context=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_532_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Uttale dokumentert, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], state=[], target=[], identities=[], provider=[], source=[], events=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Uttalerett, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Den som har fremsatt begjæring etter psykisk helsevernloven paragraf 3-6 er gitt anledning til å uttale seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasientens nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null]], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], data=[], items=[], details=[], contacts=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0008], code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=description, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Uttalerett, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Den som har fremsatt begjæring etter psykisk helsevernloven paragraf 3-6 er gitt anledning til å uttale seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasientens nærmeste pårørende er gitt anledning til å uttale seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]