ARCHETYPE Informasjon om vedtak (openEHR-EHR-ACTION.informert_om_vedtak.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.informert_om_vedtak.v0
ConceptInformasjon om vedtak
DescriptionDokumentasjon av informering av pasient og pårørende.
UseBrukes til registrering av vedtak om tvungen urinprøve.
MisuseAlt annet.
PurposeFor registrering av vedtak om tvungen urinprøve.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-07
Other Details LanguageForfatternavn: Arne Løberg Sæter
Organisasjon: DIPS ASA
E-post: asa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=400E7ECEE4C0D9FE1C478E3B71703FB6, build_uid=cd7b5f5a-0270-49f4-b73f-8bf4f01b88bb, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID7ca2d050-377e-45aa-b5cc-7ecc618b77a5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.411
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokumentasjon av informering av pasient og pårørende., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0008]_532_at0008, code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Informert, description=, , comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasienten er informert om sin klageadgang, description=Dokumentasjon av pasientinformasjon om klageadgang., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Om informasjon til nærmeste pårørende, description=Dokumentasjon om informasjon til pårørende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nærmeste pårørende informeres om Nærmeste pårørende informeres om vedtaket og sin klageadgang. []
1: Nærmeste pårørende informeres ikke da pasienten motsetter seg dette. []
2: Nærmeste pårørende informeres ikke da denne ikke har kjent adresse og ettersporing vil kreve urimelig mye tid eller arbeid. []
3: Nærmeste pårørende informeres ikke da denne ved tidligere anledning har gitt uttrykk for ikke å ønske informasjon om hvert enkelt vedtak av den aktuelle typen. []
, extendedValues=null]], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0008], code=at0008, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null], description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=description, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasienten er informert om sin klageadgang, description=Dokumentasjon av pasientinformasjon om klageadgang., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Om informasjon til nærmeste pårørende, description=Dokumentasjon om informasjon til pårørende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nærmeste pårørende informeres om Nærmeste pårørende informeres om vedtaket og sin klageadgang. []
1: Nærmeste pårørende informeres ikke da pasienten motsetter seg dette. []
2: Nærmeste pårørende informeres ikke da denne ikke har kjent adresse og ettersporing vil kreve urimelig mye tid eller arbeid. []
3: Nærmeste pårørende informeres ikke da denne ved tidligere anledning har gitt uttrykk for ikke å ønske informasjon om hvert enkelt vedtak av den aktuelle typen. []
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]