ARCHETYPE Prosedyrerapport (openEHR-EHR-COMPOSITION.report-procedure.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-COMPOSITION.report-procedure.v1
ConceptProsedyrerapport
DescriptionDokument for å kommunisere informasjon om enkeltstående prosedyrer eller operasjoner som er utført.
UseEn generisk container-arketype for å lagre informasjon om enkeltstående prosedyrer eller operasjoner som er gjennomført. Det forventes at hver enkelt COMPOSTION.report_procedure inneholder minst en ACTION.procedure (eller beslektet arketype), men den kan også inneholde en stor variasjon av andre arketyper avhengig av kompleksiteten av prosedyren som er gjennomført. For eksempel: arketyper som omhandler aktiviteter knyttet til anestesi eller radiologi gjennomført under prosedyren. Vanlige bruksområder: - Rapport etter prosedyrer som utføres som selvstendige aktiviteter, og som ikke inngår i en ordinær konsultasjon. - Alt fra en endoskopirapport til en komplett operasjonsbekrivelse for en laparatomi eller utskifting av et hofteledd. Innholdet i arketypen er bevisst ubegrenset, slik at alle SECTION- og/eller ENTRY-arketyper som er nødvendig/hensiktsmessig i den aktuelle kliniske konteksten kan brukes i templaten.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere rapporter som ikke er relatert til en prosedyre. Bruk den generiske COMPOSTION.report eller en spesfikk COMPOSITON-arketype for dette formålet. Brukes ikke for prosedyrer som er dokumentert som del av et konsultasjonsnotat. For eksempel fjerning av en hudlesjon under en konsultasjon i primærhelsetjenesten. Bruk arketypen ACTION.procedure i arketypen COMPOSITION.encouter for dette formålet. Brukes ikke for å registrere prosedyrer som er en del av et sykepleienotat, for eksempel innleggelse av urinkateter. Bruk ACTION.procedure i arketypen COMPOSTION.progess_note for dette formålet.
PurposeEn generisk COMPOSITION-arketype for å lagre informasjon om enkeltstående prosedyrer eller operasjoner som er gjennomført.
ReferencesAvgrenet fra: Procedure report, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1322
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-12-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-12-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: Procedure report, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-11]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1322, current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=D831E6F008D61BBAEEEA0970D8CFBB46, build_uid=dcc9f73b-c53d-4a2d-8bff-6fa920e98857, revision=1.0.1}
Keywordsrapport, prosedyre, operasjon, anestesirapport, operasjonsbeskrivelse, operasjonsprotokoll, prosedyrebeskrivelse
Lifecyclepublished
UID128eff7a-e791-40dc-8989-488645a16e62
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.41
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Dokument for å kommunisere informasjon om enkeltstående prosedyrer eller operasjoner som er utført., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nasrin Amele Jamedari, DIPS ASA, Norway
Vebjoern Arntzen, Oslo university hospital, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sistine Barretto-Daniels, Ocean Informatics, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Heath Frankel, Ocean Informatics, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, Norway
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Ivar Mehlum, Nasjonal IKT HF, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
 • Finnish:
 • Swedish: Sofia Janstad, Åsa Skagerhult, SLL, Region Östergötland, sofia.lang-janstad@sll.se, asa.skagerhult@regionostergotland.se
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen; John Tore Valand, Oslo univeristetsykehus HF; Helse Bergen HF
 • Spanish (Argentina): Alan March, Hospital Universitario Austral - Buenos Aires - Argentina, alandmarch@gmail.com, physician
 • Korean: Seung-Jong Yu, InfoClinic Co.,Ltd., seungjong.yu@gmail.com, Certified Board of Family Medicine in South Korea
 • Portuguese (Brazil): Osmeire Chamelette Sanzovo, Hospital Sírio Libanês - SP, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
 • Slovenian: ?
 • Arabic (Syria): Mona Saleh
 • Italian: Francesca Frexia, CRS4 - Center for advanced studies, research and development in Sardinia, Pula (Cagliari), Italy, francesca.frexia@crs4.it
 • Dutch: Pieter Bos, Jelte Zeilstra, Nedap Healthcare
 • Chinese: Yexuan Cheng, 浙江大学, 3160100913@zju.edu.cn
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, level=0, text=Category, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=UNSUPPORTEDTOPLEVELATTRIBUTE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/category, code=null, itemType=DV_CODED_TEXT, level=1, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • event
, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rapport ID, description=Informasjon som identifiserer rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Status for hele rapporten. Merk: Dette er ikke statusen for noen av enkeltkomponentene i rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={context=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/context, code=null, itemType=EVENT_CONTEXT, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT_CONTEXT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=context, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Rapport ID, description=Informasjon som identifiserer rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Status for hele rapporten. Merk: Dette er ikke statusen for noen av enkeltkomponentene i rapporten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/context/other_context[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]