ARCHETYPE Tvangsform og institusjon (openEHR-EHR-ITEM_TREE.tvangsform_institusjon.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ITEM_TREE.tvangsform_institusjon.v0
ConceptTvangsform og institusjon
Descriptionunknown
Purpose
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn:
Other Details LanguageForfatternavn:
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=43BCB12E1D12685540B4B9023C48CA25, build_uid=0eae35c0-0c6f-4ad7-bdf1-d0380bffd699, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID979e5c0c-3bf2-4047-aacf-101c498dd221
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.401
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=1, text=Vedtakstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052], code=at0052, itemType=CLUSTER, level=1, text=Forrige tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.hjemmel.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=1, text=Tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.hjemmel.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato for tvangsinnleggelsen, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utløpstidspunkt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=1, text=Overføring til annen tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ny tvangsform er et bedre alternativ for pasienten., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ved overføring fra "med døgnopphold" til "uten døgnopphold" er det tatt tilbørlig hensyn til pårørende som pasienten bor sammen med. , description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=En overføring fra "uten døgnopphold" til "med døgnopphold" er et bedre alternativ for pasienten., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=1, text=Overføring til annen institusjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakende enhet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Institusjonen som pasienten skal overføres til er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til psykisk helsevernloven paragraf 3-5., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vilkår, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hovedvilkår, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Frivillig psykisk helsevern er blitt forsøkt uten at dette har ført frem
  • Det er åpenbart formålsløst å forsøke frivillig psykisk helsevern
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jfr paragraf 3-1, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0050], code=at0050, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vilkår ved TPH, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0050]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten har en alvorlig sinnslidelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vilkår ved tvungen observasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=3, text=Det anses som overveiende sannsynlig at pasienten fyller hovedvilkåret om alvorlig sinnslidelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=3, text=Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter paragraf 3-3, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tvungen observasjon fremtrer etter en helhetsvurdering som den klart beste løsningen for pasienten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041], code=at0041, itemType=CLUSTER, level=2, text=Etablering av psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=3, text=Får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=3, text=Med stor sannsynlighet i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv og helse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv og helse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=Begrunnelse foreligger i journalnotat av dato, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Om iverksettelse av vedtaket, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Vedtak om overføring settes ikke i verk før klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort.
  • Umiddelbar overføring er strengt nødvendig, og iverksettes.
  • Det er klart at vedtaket ikke vil bli påklaget og overføringen.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=SLOT, level=1, text=Uttalerett og klageadgang, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.uttalerett_og_klageadgang.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=SLOT, level=1, text=Vedtakstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052], code=at0052, itemType=CLUSTER, level=1, text=Forrige tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.hjemmel.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=1, text=Tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.hjemmel.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Startdato for tvangsinnleggelsen, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Utløpstidspunkt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=Full dato, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=1, text=Overføring til annen tvangsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ny tvangsform er et bedre alternativ for pasienten., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Ved overføring fra "med døgnopphold" til "uten døgnopphold" er det tatt tilbørlig hensyn til pårørende som pasienten bor sammen med. , description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=2, text=En overføring fra "uten døgnopphold" til "med døgnopphold" er et bedre alternativ for pasienten., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=1, text=Overføring til annen institusjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Mottakende enhet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Institusjonen som pasienten skal overføres til er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til psykisk helsevernloven paragraf 3-5., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vilkår, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Hovedvilkår, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Frivillig psykisk helsevern er blitt forsøkt uten at dette har ført frem
  • Det er åpenbart formålsløst å forsøke frivillig psykisk helsevern
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jfr paragraf 3-1, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0050], code=at0050, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vilkår ved TPH, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0050]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten har en alvorlig sinnslidelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=CLUSTER, level=2, text=Vilkår ved tvungen observasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=3, text=Det anses som overveiende sannsynlig at pasienten fyller hovedvilkåret om alvorlig sinnslidelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=3, text=Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter paragraf 3-3, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0036]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=3, text=Tvungen observasjon fremtrer etter en helhetsvurdering som den klart beste løsningen for pasienten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041], code=at0041, itemType=CLUSTER, level=2, text=Etablering av psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=3, text=Får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=3, text=Med stor sannsynlighet i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv og helse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0041]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=3, text=Utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv og helse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=Begrunnelse foreligger i journalnotat av dato, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Om iverksettelse av vedtaket, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Vedtak om overføring settes ikke i verk før klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort.
  • Umiddelbar overføring er strengt nødvendig, og iverksettes.
  • Det er klart at vedtaket ikke vil bli påklaget og overføringen.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=SLOT, level=1, text=Uttalerett og klageadgang, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.uttalerett_og_klageadgang.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]