ARCHETYPE Om tvangsbehandling (openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_vedtak_om_us_og_behandling_uten_samtykke.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ITEM_TREE.om_vedtak_om_us_og_behandling_uten_samtykke.v0
ConceptOm tvangsbehandling
Descriptionunknown
Purpose
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn:
Other Details LanguageForfatternavn:
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D6F5DD8BCB914A54DC7DFB59F9D4485D, build_uid=f58bd39e-4850-4f54-af7f-58e6a986ccb1, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID1e927a9f-77c1-474c-a5d8-32dd73cda309
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.400
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=1, text=Løpenummer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0051], code=at0051, itemType=SLOT, level=2, text=Vedtakstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Begrunnelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingen vil med stor sannsynlighet føre til helbredelse eller vesentlig bedring av pasientens tilstand., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingen vil med stor sannsynlighet føre til at pasienten unngår en vesentlig forverring av sykdommen., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingen kan ikke gjennomføres med pasientens samtykke fordi, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Det er forsøkt å oppnå samtykke til behandlingen uten at dette har lyktes.
1: Det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Om andre frivillige tiltak, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Det er åpenbart umulig å tilby andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling uten eget samtykke.
1: Andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling uten eget samtykke er blitt vurdert.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse av annen behandlingsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=3, text=Detaljert begrunnelse er gitt i journalnotat av dato, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=Varighet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Planlagt oppstartsdato, description=Merk: Behandlingen kan tidligst iverksettes 48 timer etter at pasienten er underrettet om vedtaket. Unntak fra dette kan bare skje hvis den faglig ansvarlige av tungtveiende behandlingsmessige grunner finner at behandlingen ikke kan utsettes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Maksimal varighet er 3 uker fra oppstartsdato, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten ble informert, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vedtaket fattet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Behandling med legemidler uten samtykke, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Om observasjon av pasienten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten er undersøkt og har videre vært under observasjon i minimum tre døgn før vedtak om tvangsbehandling ble fattet
1: Pasienten har vært under observasjon i mindre enn tre døgn men den faglig ansvarlige vurderer det slik at pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade
2: Pasienten har vært under observasjon i mindre enn tre døgn men pasienten er gjennom tidligere behandlingsopphold godt kjent av institusjonen som vedtar behandlingen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for journalnotat av faglig ansvarliges siste legeundersøkelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forutsetning for behandling, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten er informert. Med mindre pasienten inngir klage kan behandlingen starte etter 48 timer
1: Pasienten er informert. Den faglig ansvarlige har av tungtveiende behandlingsmessige grunner funnet at behandlingen ikke kan utsettes i 48 timer
2: Pasienten har inngitt klage med oppsettende virkning. Behandlingsstart utsettes inntil klagen er behandlet
3: Pasienten har inngitt klage men den faglig ansvarlige vurderer det slik at pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade slik at behandlingen likevel må starte før klagen er avgjort
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er vedtaket opphevet og erstattet av nytt vedtak?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=CLUSTER, level=1, text=Ernæring uten samtykke, description=Merk: Behandlingstiltak som det ikke er samtykket til, kan først benyttes etter at pasienten har vært tilstrekkelig undersøkt til å gi grunnlag for å bedømme tilstanden og behovet for behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forutsetning for behandling, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten er informert. Med mindre pasienten inngir klage kan behandlingen starte etter 48 timer
1: Pasienten er informert. Den faglig ansvarlige har av tungtveiende behandlingsmessige grunner funnet at behandlingen ikke kan utsettes i 48 timer.
2: Pasienten har inngitt klage men den faglig ansvarlige vurderer det slik at pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade slik at behandlingen likevel må starte før klagen er avgjort
3: Tilførsel av ernæring startes uten at pasienten er informert da dette anses som påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=CLUSTER, level=1, text=Faglig ansvarlig, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Faglig ansvarlig, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0050], code=at0050, itemType=SLOT, level=1, text=Informasjon om vedtaket, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.uttalerett_og_klageadgang.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=1, text=Løpenummer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0051], code=at0051, itemType=SLOT, level=2, text=Vedtakstype, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.vedtakstype.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Begrunnelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingen vil med stor sannsynlighet føre til helbredelse eller vesentlig bedring av pasientens tilstand., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingen vil med stor sannsynlighet føre til at pasienten unngår en vesentlig forverring av sykdommen., description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Behandlingen kan ikke gjennomføres med pasientens samtykke fordi, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Det er forsøkt å oppnå samtykke til behandlingen uten at dette har lyktes.
1: Det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Om andre frivillige tiltak, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Det er åpenbart umulig å tilby andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling uten eget samtykke.
1: Andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling uten eget samtykke er blitt vurdert.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse av annen behandlingsform, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=3, text=Detaljert begrunnelse er gitt i journalnotat av dato, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=2, text=Varighet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=3, text=Planlagt oppstartsdato, description=Merk: Behandlingen kan tidligst iverksettes 48 timer etter at pasienten er underrettet om vedtaket. Unntak fra dette kan bare skje hvis den faglig ansvarlige av tungtveiende behandlingsmessige grunner finner at behandlingen ikke kan utsettes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Maksimal varighet er 3 uker fra oppstartsdato, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=3, text=Pasienten ble informert, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=3, text=Vedtaket fattet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Behandling med legemidler uten samtykke, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=2, text=Om observasjon av pasienten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten er undersøkt og har videre vært under observasjon i minimum tre døgn før vedtak om tvangsbehandling ble fattet
1: Pasienten har vært under observasjon i mindre enn tre døgn men den faglig ansvarlige vurderer det slik at pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade
2: Pasienten har vært under observasjon i mindre enn tre døgn men pasienten er gjennom tidligere behandlingsopphold godt kjent av institusjonen som vedtar behandlingen
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for journalnotat av faglig ansvarliges siste legeundersøkelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forutsetning for behandling, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten er informert. Med mindre pasienten inngir klage kan behandlingen starte etter 48 timer
1: Pasienten er informert. Den faglig ansvarlige har av tungtveiende behandlingsmessige grunner funnet at behandlingen ikke kan utsettes i 48 timer
2: Pasienten har inngitt klage med oppsettende virkning. Behandlingsstart utsettes inntil klagen er behandlet
3: Pasienten har inngitt klage men den faglig ansvarlige vurderer det slik at pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade slik at behandlingen likevel må starte før klagen er avgjort
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Er vedtaket opphevet og erstattet av nytt vedtak?, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=CLUSTER, level=1, text=Ernæring uten samtykke, description=Merk: Behandlingstiltak som det ikke er samtykket til, kan først benyttes etter at pasienten har vært tilstrekkelig undersøkt til å gi grunnlag for å bedømme tilstanden og behovet for behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=2, text=Forutsetning for behandling, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten er informert. Med mindre pasienten inngir klage kan behandlingen starte etter 48 timer
1: Pasienten er informert. Den faglig ansvarlige har av tungtveiende behandlingsmessige grunner funnet at behandlingen ikke kan utsettes i 48 timer.
2: Pasienten har inngitt klage men den faglig ansvarlige vurderer det slik at pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade slik at behandlingen likevel må starte før klagen er avgjort
3: Tilførsel av ernæring startes uten at pasienten er informert da dette anses som påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054], code=at0054, itemType=CLUSTER, level=1, text=Faglig ansvarlig, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0054]/items[at0053], code=at0053, itemType=SLOT, level=2, text=Faglig ansvarlig, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.faglig_ansvarlig.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0050], code=at0050, itemType=SLOT, level=1, text=Informasjon om vedtaket, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.uttalerett_og_klageadgang.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]