ARCHETYPE Om mottaker av informasjon (openEHR-EHR-ITEM_TREE.om_mottaker_av_informasjon_om_tvangsvedtak.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ITEM_TREE.om_mottaker_av_informasjon_om_tvangsvedtak.v0
ConceptOm mottaker av informasjon
Descriptionunknown
Purpose
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn:
Other Details LanguageForfatternavn:
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=72F356F80B70004E362F99A6A733733F, build_uid=8a110260-e029-45d0-ac5d-78f274a4e9c7, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID8a56e367-c2d1-4b5f-a100-b87c7be20231
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.394
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Typen vedtak klagen gjelder, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Vedtak om tvungen observasjon med døgnopphold.
1: Vedtak om tvungen observasjon uten døgnopphold.
2: Vedtak om opphør av tvungen observasjon.
3: Vedtak om å ikke etablere tvungen observasjon.
4: Vedtak om TPH med døgnopphold.
5: Vedtak om TPH uten døgnopphold.
6: Vedtak om opphør av tvungent psykisk helsevern.
7: Vedtak om å ikke etablere tvungent psykisk helsevern.
8: Vedtak om overføring til annen institusjon.
9: Vedtak om overføring til annen tvangsform.
10: Skjerming av mindre inngripende karakter, jf. psykisk helsevernloven paragraf 4-3 annet ledd første punktum.
11: Pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende som innebærer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. psykisk helsevernloven paragraf 4-3 annet ledd annet punktum.
12: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Belter/remmer.
13: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Skadeforebyggende spesialklær.
14: Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.
15: Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.
16: Kortvarig fastholding
17: Behandling med legemidler uten eget samtykke.
18: Ernæring uten eget samtykke.
19: Ernæring uten eget samtykke kombinert med annen behandlingsform.
20: Annen behandlingsform.
21: Vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen
22: Vedtak om åpning og kontroll av post
23: Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon
24: Vedtak om beslag og eventuell tilintetgjørelse
25: Vedtak om urinprøve
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form på informasjon som ble gitt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Muntlig, uten skriftlig kopi
1: Muntlig, med skriftlig kopi i tillegg
2: Skriftlig, personlig overlevert
3: Skriftlig med vanlig post
4: Elektronisk (sikker ePost eller lignende)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mottaker av informasjonen, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten selv
1: Nærmeste pårørende
2: Den institusjon som har fremsatt begjæring om TPH
3: Andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn og/eller rolle ved bruk av andre informasjonsmottakere, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt informasjonen ble gitt eller sendt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merknad, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Typen vedtak klagen gjelder, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Vedtak om tvungen observasjon med døgnopphold.
1: Vedtak om tvungen observasjon uten døgnopphold.
2: Vedtak om opphør av tvungen observasjon.
3: Vedtak om å ikke etablere tvungen observasjon.
4: Vedtak om TPH med døgnopphold.
5: Vedtak om TPH uten døgnopphold.
6: Vedtak om opphør av tvungent psykisk helsevern.
7: Vedtak om å ikke etablere tvungent psykisk helsevern.
8: Vedtak om overføring til annen institusjon.
9: Vedtak om overføring til annen tvangsform.
10: Skjerming av mindre inngripende karakter, jf. psykisk helsevernloven paragraf 4-3 annet ledd første punktum.
11: Pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende som innebærer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. psykisk helsevernloven paragraf 4-3 annet ledd annet punktum.
12: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Belter/remmer.
13: Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet: Skadeforebyggende spesialklær.
14: Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.
15: Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.
16: Kortvarig fastholding
17: Behandling med legemidler uten eget samtykke.
18: Ernæring uten eget samtykke.
19: Ernæring uten eget samtykke kombinert med annen behandlingsform.
20: Annen behandlingsform.
21: Vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen
22: Vedtak om åpning og kontroll av post
23: Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og/eller kroppsvisitasjon
24: Vedtak om beslag og eventuell tilintetgjørelse
25: Vedtak om urinprøve
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form på informasjon som ble gitt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Muntlig, uten skriftlig kopi
1: Muntlig, med skriftlig kopi i tillegg
2: Skriftlig, personlig overlevert
3: Skriftlig med vanlig post
4: Elektronisk (sikker ePost eller lignende)
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mottaker av informasjonen, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Pasienten selv
1: Nærmeste pårørende
2: Den institusjon som har fremsatt begjæring om TPH
3: Andre
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn og/eller rolle ved bruk av andre informasjonsmottakere, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt informasjonen ble gitt eller sendt, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=Full dato og klokkeslett, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merknad, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]