ARCHETYPE Innleggelsesformaila (openEHR-EHR-ITEM_TREE.innleggelsesformaila.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ITEM_TREE.innleggelsesformaila.v0
ConceptInnleggelsesformaila
Descriptionunknown
Purpose
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn:
Other Details LanguageForfatternavn:
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=89F9F7225DEBC9A4461D53BF573ADFE0, build_uid=ee7e14cd-791f-49c0-9d38-09630094f3d5, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDbe67dfcd-c026-42d3-8927-7e561335351d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.389
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=unknown, archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Status av innleggelsesformalia, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aktuelle innleggelsesformalia
1: Gyldighetsperiode for formalia overskredet uten at nye formalia er etablert
2: Feilregistrering, erstattet av nye, korrekte formalia
3: Erstattet av nye formalia etter forlengelse av gyldighetsperioden
4: Erstattet av nye formalia i henhold til nytt vedtak
5: Pasienten overført til annen institusjon innenfor det psykiske helsevern
6: Tvang opphørt, pasienten fortsatt ved institusjonen
7: Avsluttet, pasienten utskrevet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Aktuell hjemmel i psykisk helsevernloven, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven paragraf 2-1.
1: Representert samtykke, jf. psykisk helsevernloven paragraf 2-1, jf. pasientrettighetsloven kapittel 4
2: Samtykke til å være undergitt reglene om tvungent psykisk helsevern i paragraf 3-5. Psykisk helsevernloven paragraf 2-2.
3: Tvungen observasjon med døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-2 jf paragraf 3-5, første ledd
4: Tvungen observasjon uten døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-2 jf paragraf 3-5, tredje ledd
5: Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-3 jf paragraf3-5, første ledd
6: Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-3 jf paragraf3-5, tredje ledd
7: Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Sosialtjenesteloven paragraf 6-2, jf spesialisthelsetjenesteloven paragrafparagraf 3-12 og 2-1a
8: Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere. Sosialtjenesteloven paragraf 6-2a, jf spesialisthelsetjenesteloven paragrafparagraf 3-12 og 2-1a
9: Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Barnevernloven paragraf 4-24
10: Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Straffeloven paragraf 39 jf psykisk helsevernloven kapittel 5
11: Dom på tvungen omsorg. Straffeloven paragraf 39a, jf psykisk helsevernloven kapittel 5
12: Rettsbestemt innlegges til undersøkelse på psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted. Straffeprosessloven paragraf 167
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innleggelse med døgnopphold, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for innleggelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste gyldighetsdato for innleggelsesformalia, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Opphold på ikke godkjent institusjon, description=Benyttes dersom pasienten er under TPH men pga andre (typisk somatiske) forhold har opphold på institusjon som ikke er godkjent for TPH., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for overføring til ikke godkjent institusjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for tilbakeføring fra ikke godkjent institusjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vilkår for utsettelse av straff, description=Benyttes dersom den psykiatriske behandlingen er et vilkår for utsettelse av straff, jf. straffeloven paragraf 53 nr. 3f., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsalternativer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Psykiatrisk behandling som vilkår for utsettelse av straff.
1: Psykiatrisk behandling på institusjon som vilkår for utsettelse av straff.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vedtak forlenget, description=Benyttes dersom registreringen gjelder en forlengelse av tvunget psykisk helsevern etter samtykke fra kontrollkommisjonen, skal det kunne registreres et tall som angir hvor mange ganger det opprinnelige vedtaket har blitt forlenget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall ganger det aktuelle vedtaket er forlenget, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merknad, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=0..*, cardinalityText=Minimum 0 oppføringer, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=1, text=Status av innleggelsesformalia, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aktuelle innleggelsesformalia
1: Gyldighetsperiode for formalia overskredet uten at nye formalia er etablert
2: Feilregistrering, erstattet av nye, korrekte formalia
3: Erstattet av nye formalia etter forlengelse av gyldighetsperioden
4: Erstattet av nye formalia i henhold til nytt vedtak
5: Pasienten overført til annen institusjon innenfor det psykiske helsevern
6: Tvang opphørt, pasienten fortsatt ved institusjonen
7: Avsluttet, pasienten utskrevet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Aktuell hjemmel i psykisk helsevernloven, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven paragraf 2-1.
1: Representert samtykke, jf. psykisk helsevernloven paragraf 2-1, jf. pasientrettighetsloven kapittel 4
2: Samtykke til å være undergitt reglene om tvungent psykisk helsevern i paragraf 3-5. Psykisk helsevernloven paragraf 2-2.
3: Tvungen observasjon med døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-2 jf paragraf 3-5, første ledd
4: Tvungen observasjon uten døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-2 jf paragraf 3-5, tredje ledd
5: Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-3 jf paragraf3-5, første ledd
6: Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Psykisk helsevernloven paragraf 3-3 jf paragraf3-5, tredje ledd
7: Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Sosialtjenesteloven paragraf 6-2, jf spesialisthelsetjenesteloven paragrafparagraf 3-12 og 2-1a
8: Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere. Sosialtjenesteloven paragraf 6-2a, jf spesialisthelsetjenesteloven paragrafparagraf 3-12 og 2-1a
9: Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke. Barnevernloven paragraf 4-24
10: Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Straffeloven paragraf 39 jf psykisk helsevernloven kapittel 5
11: Dom på tvungen omsorg. Straffeloven paragraf 39a, jf psykisk helsevernloven kapittel 5
12: Rettsbestemt innlegges til undersøkelse på psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted. Straffeprosessloven paragraf 167
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innleggelse med døgnopphold, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato for innleggelse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Siste gyldighetsdato for innleggelsesformalia, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Opphold på ikke godkjent institusjon, description=Benyttes dersom pasienten er under TPH men pga andre (typisk somatiske) forhold har opphold på institusjon som ikke er godkjent for TPH., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for overføring til ikke godkjent institusjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for tilbakeføring fra ikke godkjent institusjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vilkår for utsettelse av straff, description=Benyttes dersom den psykiatriske behandlingen er et vilkår for utsettelse av straff, jf. straffeloven paragraf 53 nr. 3f., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsalternativer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Psykiatrisk behandling som vilkår for utsettelse av straff.
1: Psykiatrisk behandling på institusjon som vilkår for utsettelse av straff.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=CLUSTER, level=1, text=Vedtak forlenget, description=Benyttes dersom registreringen gjelder en forlengelse av tvunget psykisk helsevern etter samtykke fra kontrollkommisjonen, skal det kunne registreres et tall som angir hvor mange ganger det opprinnelige vedtaket har blitt forlenget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Antall ganger det aktuelle vedtaket er forlenget, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merknad, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]