ARCHETYPE NRS 2002 (openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1
ConceptNRS 2002
DescriptionVerktøyet Nutritional Risk Screening (NRS) 2002 for screening for ernæringsmessig risiko.
UseBrukes for voksne personer. De første 4 spørsmålene er en innledende screening. Dersom svaret er "Ja" på noen av de innledende spørsmålene, gjennomføres hovedscreeningen. Dersom svaret er ”Nei” på alle de innledende spørsmålene skal pasienten rescreenes ukentlig. Dersom pasienten f.eks skal gjennomgå en planlagt stor operasjon, skal en forebyggende ernæringsplan overveies for å unngå den forventede ernæringsrisiko. Dersom total skår er ≥3 er pasienten i ernæringsmessig risiko og en ernæringsplan skal iverksettes. Dersom total skår er <3 skal pasienten rescreenes ukentlig. Hvis pasienten f.eks skal gjennomgå omfattende kirurgi skal en forebyggende ernæringsplan overveies for å unngå den forventede ernæringsrisiko.
MisuseBrukes ikke til barn under 18 år.
PurposeVerktøy for screening av ernæringsmessig risiko. Det finnes flere modeller for NRS, i dette tilfellet brukes oversettelsen gjort av Lene Thoresen og Hilde Wøien i 2014 og korrigert av Jens Kondrup. Versjonen anbefalt av det norske Helsedirektoratet inneholder andre grenseverdier for tidsintervaller i scoringen. Ernæringsmessig risiko er definert ved nåværende ernæringsstatus og risiko for svekket ernæringsstatus, på grunn av økt ernæringsbehov forårsaket av stressmetabolisme i den kliniske situasjonen.
ReferencesScreening for Nutritional Deficiency in the Hospital: Nutritional Risk Screening (NRS 2002) from Kondrup J et al., Clinical Nutrition 2003; 22: 415-421, Recommended by the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) http://www.uniklinik-duesseldorf.de/fileadmin/Datenpool/einrichtungen/klinik_fuer_gastroenterologie_hepatologie_und_infektiologie_id6/Darmzentrum/Formulare_polnisch/ernhrungnrs_schuetz_2002_sept_2006_en.pdf

Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z, ad hoc ESPEN working group: Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clinical Nutrition (2003) 22(3): 321-336.

Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutritional screening 2002. Clinical Nutrition (2003) 22(4) 415-21.

Thoresen og Wøien (2014), Screening for ernæringsmessig risiko (Nutritional Risk screening NRS 2002). http://arketyper.no/ckm/document?cid=1078.51.49
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Micaela Thierley
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: micaela.thierley@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-11
Other Details LanguageForfatternavn: Micaela Thierley
Organisasjon: Helse Bergen
E-post: micaela.thierley@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Screening for Nutritional Deficiency in the Hospital: Nutritional Risk Screening (NRS 2002) from Kondrup J et al., Clinical Nutrition 2003; 22: 415-421, Recommended by the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) http://www.uniklinik-duesseldorf.de/fileadmin/Datenpool/einrichtungen/klinik_fuer_gastroenterologie_hepatologie_und_infektiologie_id6/Darmzentrum/Formulare_polnisch/ernhrungnrs_schuetz_2002_sept_2006_en.pdf Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z, ad hoc ESPEN working group: Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clinical Nutrition (2003) 22(3): 321-336. Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutritional screening 2002. Clinical Nutrition (2003) 22(4) 415-21. Thoresen og Wøien (2014), Screening for ernæringsmessig risiko (Nutritional Risk screening NRS 2002). http://arketyper.no/ckm/document?cid=1078.51.49, current_contact=Micaela Thierley, Helse Bergen, micaela.thierley@helse-bergen.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=1BF56ACE03BF868D21F84011F3C442A0, build_uid=2c467180-00f1-4c45-bc19-7adedc254ff6, revision=1.1.1}
Keywordsernæring, NRS, NRS2002, feilernæring, underernæring, vekttap, vekt, KMI, BMI, ernæringsmessig risiko
Lifecyclepublished
UIDf14991ee-4c09-430c-829e-dc8eaa628d56
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.381
Revision Number1.1.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Verktøyet Nutritional Risk Screening (NRS) 2002 for screening for ernæringsmessig risiko., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Kari Beate Engseth, Finnmarkssykehuset HF + Klinikk Kirkenes, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Eli Taranger Ljønes, Bodø kommune, Norway
Heidi Minne, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Gro-Hilde Ulriksen, Nasjonal senter for ehelseforskning/Forvaltningssenter EPJ Helse Nord

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=4, text=Innledende screening, description=Dersom svaret er "Ja" på noen av de innledende spørsmålene, gjennomføres hovedscreeningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er BMI < 20,5?, description=Er pasientens BMI under 20,5?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasientens BMI er under 20,5.]
  • Nei [Pasientens BMI er over eller lik 20,5.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Har pasienten tapt vekt i løpet av de 3 siste månedene?, description=Vekttap de siste 3 månedene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasienten har tapt vekt i løpet av de 3 siste månedene.]
  • Nei [Pasienten har ikke tapt vekt i løpet av de 3 siste månedene.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Har pasienten hatt redusert næringsinntak i den siste uken?, description=Redusert næringsinntak siste uken?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasienten har hatt redusert næringsinntak i den siste uken.]
  • Nei [Pasienten har ikke hatt redusert næringsinntak i den siste uken.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er pasienten alvorlig / kritisk syk?, description=Har pasienten en økt stressmetabolisme i forbindelse med aktuell sykdom (traume, intensivpasient)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasienten er alvorlig/kritisk syk.]
  • Nei [Pasienten er ikke alvorlig/kritisk syk.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=4, text=Hovedscreening, description=Den avsluttende screeningen gjennomføres kun dersom det svares "Ja" på noen av spørsmålene i den innledende screeningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ernæringsstatus, description=Ernæringsstatus (≈ grad av svekkelse)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Fraværende [Normal ernæringsstatus.]
  1: Mild [Vekttap > 5 % i løpet av 3 måneder, eller matinntak 50-75 % av normalt behov i siste uke.]
  2: Moderat [Vekttap > 5 % i løpet av 2 måneder, eller BMI 18.5-20.5 + nedsatt almenntilstand, eller matinntak 25-50 % av normalt behov i siste uke.]
  3: Alvorlig [Vekttap > 5 % i løpet av 1 måned (>15 % siste 3 måneder), eller BMI<18.5 + nedsatt almenntilstand, eller matinntak 0-25 % av normalt behov siste uke.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Sykdommens alvorlighetsgrad, description=Sykdommens alvorlighetsgrad (≈ økt behov)., comment=* indikerer at en studie direkte underbygger inndelingen av sykdommens alvorlighetsgrad i mild, moderat og alvorlig sykdom til pasienter med den diagnosen. # indikerer at diagnosen er basert på prototypene gitt nedenfor: Skår=1: en pasient med kronisk sykdom innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner. Pasienten er avkreftet, men er oppegående. Proteinbehovet er økt, men kan dekkes med mat og/eller næringstilskudd i de fleste tilfeller. Skår=2: en pasient som er sengeliggende på grunn av sykdom, f.eks etter stor abdominal kirurgi. Proteinbehov er vesentlig økt, men kan dekkes, selv om sondeernæring og/eller intravenøs ernæringstilførsel er nødvendig i mange tilfeller. Skår=3: en intensivpasient med behov for respiratorstøtte etc. Proteinbehovet er økt og kan ikke dekkes, selv med sondeernæring og/eller intravenøs ernæringstilførsel. Nedbrytning av proteiner og nitrogentap kan bli betydelig hemmet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Fraværende [Normale ernæringsbehov.]
  1: Mild [Lårhalsbrudd*, kronisk syke pasienter* spesielt de med akutte komplikasjoner, levercirrose*, KOLS*, kronisk hemodialyse#, diabetes#, kreftsykdommer#.]
  2: Moderat [Omfattende abdominal kirurgi*, slag*, alvorlig lungebetennelse#, maligne blodsykdommer#.]
  3: Alvorlig [Hodeskade*, benmargstransplantasjon*, intensivpasienter (APACHE skår>10).]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er pasientens alder ≥ 70 år?, description=Er pasienten 70 år eller eldre?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten er yngre enn 70 år.]
  1: Ja [Pasienten er 70 år eller eldre.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=5, text=Total score, description=Summen av score fra ernæringsstatus, sykdommens alvorlighetsgrad og alder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..7, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Fritekstkommentar om bruk av NRS 2002 som ikke fanges opp i de strukturerte elementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=4, text=Innledende screening, description=Dersom svaret er "Ja" på noen av de innledende spørsmålene, gjennomføres hovedscreeningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er BMI < 20,5?, description=Er pasientens BMI under 20,5?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasientens BMI er under 20,5.]
  • Nei [Pasientens BMI er over eller lik 20,5.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Har pasienten tapt vekt i løpet av de 3 siste månedene?, description=Vekttap de siste 3 månedene?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasienten har tapt vekt i løpet av de 3 siste månedene.]
  • Nei [Pasienten har ikke tapt vekt i løpet av de 3 siste månedene.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Har pasienten hatt redusert næringsinntak i den siste uken?, description=Redusert næringsinntak siste uken?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasienten har hatt redusert næringsinntak i den siste uken.]
  • Nei [Pasienten har ikke hatt redusert næringsinntak i den siste uken.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er pasienten alvorlig / kritisk syk?, description=Har pasienten en økt stressmetabolisme i forbindelse med aktuell sykdom (traume, intensivpasient)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Pasienten er alvorlig/kritisk syk.]
  • Nei [Pasienten er ikke alvorlig/kritisk syk.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=4, text=Hovedscreening, description=Den avsluttende screeningen gjennomføres kun dersom det svares "Ja" på noen av spørsmålene i den innledende screeningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ernæringsstatus, description=Ernæringsstatus (≈ grad av svekkelse)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Fraværende [Normal ernæringsstatus.]
  1: Mild [Vekttap > 5 % i løpet av 3 måneder, eller matinntak 50-75 % av normalt behov i siste uke.]
  2: Moderat [Vekttap > 5 % i løpet av 2 måneder, eller BMI 18.5-20.5 + nedsatt almenntilstand, eller matinntak 25-50 % av normalt behov i siste uke.]
  3: Alvorlig [Vekttap > 5 % i løpet av 1 måned (>15 % siste 3 måneder), eller BMI<18.5 + nedsatt almenntilstand, eller matinntak 0-25 % av normalt behov siste uke.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Sykdommens alvorlighetsgrad, description=Sykdommens alvorlighetsgrad (≈ økt behov)., comment=* indikerer at en studie direkte underbygger inndelingen av sykdommens alvorlighetsgrad i mild, moderat og alvorlig sykdom til pasienter med den diagnosen. # indikerer at diagnosen er basert på prototypene gitt nedenfor: Skår=1: en pasient med kronisk sykdom innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner. Pasienten er avkreftet, men er oppegående. Proteinbehovet er økt, men kan dekkes med mat og/eller næringstilskudd i de fleste tilfeller. Skår=2: en pasient som er sengeliggende på grunn av sykdom, f.eks etter stor abdominal kirurgi. Proteinbehov er vesentlig økt, men kan dekkes, selv om sondeernæring og/eller intravenøs ernæringstilførsel er nødvendig i mange tilfeller. Skår=3: en intensivpasient med behov for respiratorstøtte etc. Proteinbehovet er økt og kan ikke dekkes, selv med sondeernæring og/eller intravenøs ernæringstilførsel. Nedbrytning av proteiner og nitrogentap kan bli betydelig hemmet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Fraværende [Normale ernæringsbehov.]
  1: Mild [Lårhalsbrudd*, kronisk syke pasienter* spesielt de med akutte komplikasjoner, levercirrose*, KOLS*, kronisk hemodialyse#, diabetes#, kreftsykdommer#.]
  2: Moderat [Omfattende abdominal kirurgi*, slag*, alvorlig lungebetennelse#, maligne blodsykdommer#.]
  3: Alvorlig [Hodeskade*, benmargstransplantasjon*, intensivpasienter (APACHE skår>10).]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Er pasientens alder ≥ 70 år?, description=Er pasienten 70 år eller eldre?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten er yngre enn 70 år.]
  1: Ja [Pasienten er 70 år eller eldre.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=5, text=Total score, description=Summen av score fra ernæringsstatus, sykdommens alvorlighetsgrad og alder., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..7, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Fritekstkommentar om bruk av NRS 2002 som ikke fanges opp i de strukturerte elementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]