ARCHETYPE STRATIFY (openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_no.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_no.v1
ConceptSTRATIFY
DescriptionRisikovurdering utført innen ett døgn etter innleggelse i helseinstitusjon av alle pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger. Denne arketypen er basert på den modifiserte norske oversettelsen som er tatt i bruk av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
UseBrukes til registrering av STRATIFY. Elementene under clusteret Forflytning + rørlighet/gangfunksjon ble i den opprinnelige STRATIFY hentet fra Barthel Index. Siden STRATIFY og Barthel gjennom valideringer og oversettelser siden har divergert, gjøres denne arketypen uavhengig av Barthel-arketypen. Den endelige summen kan registreres manuelt (det vil si regnet ut og lagt inn av klinikeren) eller automatisk (automatisk summering basert på de registrerte verdier).
PurposeFor registrering av STRATIFY.
ReferencesOliver D, Britton M, Seed P, Martin FC , Hopper A H. Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. BMJ 1997;315:1049

I trygge hender 24-7. Helsedirektoratet. Fallskader [Internett]; [sitert 01.08.2023]. Tilgjengelig fra: https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/fallskader.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Micaela Thierley
Organisasjon: Helse Bergen HF, Seksjon for e-helse
E-post: micaela.thierley@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-04
Other Details LanguageForfatternavn: Micaela Thierley
Organisasjon: Helse Bergen HF, Seksjon for e-helse
E-post: micaela.thierley@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Oliver D, Britton M, Seed P, Martin FC , Hopper A H. Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. BMJ 1997;315:1049 I trygge hender 24-7. Helsedirektoratet. Fallskader [Internett]; [sitert 01.08.2023]. Tilgjengelig fra: https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/fallskader., current_contact=Micaela Thierley, Helse Bergen, micaela.thierley@helse-bergen.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B6DB3EA878B93A2BDCDC2D134BF6BE7B, build_uid=a924cb59-ea66-44cb-911e-c27481986696, revision=1.1.1}
Keywords
Lifecyclepublished
UID3c48f220-460b-4aa4-9f91-7ac0beb0e3f8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.376
Revision Number1.1.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Risikovurdering utført innen ett døgn etter innleggelse i helseinstitusjon av alle pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger. Denne arketypen er basert på den modifiserte norske oversettelsen som er tatt i bruk av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Nina Hauge, Helse Fonna, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway, micaela.thierley@helse-bergen.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fall de siste tre måneder, description=Har pasienten falt i løpet av de tre siste månedene?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke hatt noen fall siste 3 måneder.]
  1: Ja [Pasienten har hatt fall siste 3 måneder.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Synshemminger, description=Er pasienten synsskadet/synshemmet i et slikt omfang at hverdagslige funksjoner er påvirket?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke store synshemminger.]
  1: Ja [Pasienten har store synshemminger.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urolig atferd, description=Er pasienten urolig?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten viser ikke urolig atferd.]
  1: Ja [Pasienten viser urolig atferd.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hyppige toalettbesøk, description=Trenger pasienten hyppige toalettbesøk?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Oppfatter ikke at pasienten har behov for hyppige toalettbesøk.]
  1: Ja [Oppfatter at pasienten har behov for hyppige toalettbesøk.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Forflytning + rørlighet/gangfunksjon, description=Summering av verdien fra "Forflytning fra seng til stol" og verdien fra "Rørlighet/gangfunksjon" utgjør "Svarpoeng", som brukes i summering av "Poeng totalt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forflytning fra seng til stol, description=Beskriv pasientens prestasjonsnivå ved forflytning fra seng til stol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke flytte seg
  1: Trenger stor/vesentlig hjelp
  2: Trenger lite hjelp
  3: Selvstendig med eller uten hjelpemidler
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Rørlighet/gangfunksjon, description=Beskriv pasientens nivå ved rørlighet/gangfunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke mobil
  1: Selvstendig med hjelp av rullestol
  2: Bruker gå-hjelpemiddel eller går med hjelp av en person
  3: Selvstendig
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Svarpoeng, description=Poengene fra Forflytning fra seng til stol og Rørlighet/gangfunksjon legges sammen. Er summen 0-2 eller 5-6 gis 0 poeng. Er summen 3-4 gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=1

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Poeng totalt, description=Sum av poeng fra alle elementene., comment=0 = lav risko, 1 = moderat risko, >2 = høy risko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkthendelse som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0035], code=at0035, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0035]/items[at0036], code=at0036, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]