ARCHETYPE STRATIFY (openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_no.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_no.v1
ConceptSTRATIFY
DescriptionVurderingsverktøy for identifisering av fallrisiko hos eldre pasienter på sykehus eller andre heldøgnsinstitusjoner. Denne versjonen er basert på den modifiserte norske oversettelsen som er tatt i bruk av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.
UseRisikovurdering av alle pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger innen ett døgn i helseinstitusjon. Elementene under clusteret Forflytning + rørlighet/gangfunksjon ble i den opprinnelige STRATIFY hentet fra Barthel Index. Siden STRATIFY og Barthel gjennom valideringer og oversettelser siden har divergert, gjøres denne arketypen uavhengig av Barthel-arketypen. Den endelige summen kan registreres manuelt (det vil si regnet ut og lagt inn av klinikeren) eller automatisk (automatisk summering basert på de registrerte verdier).
PurposeTil bruk for kartlegging av fallrisiko for pasienter over 65 år og andre voksne med nevrologiske eller kognitive sykdomstilstander eller betydelige synshemninger.
ReferencesOliver D, Britton M, Seed P, Martin FC , Hopper A H. Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. BMJ 1997;315:1049

Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram, Helsedirektoratet. Forebygging av fall i helseinstitusjoner [Internett]; [sitert 17.06.2015]. Tilgjengelig fra: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Forebygging+av+fall+i+helseinstitusjoner.453.cms
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Micaela Thierley
Organisasjon: Helse Bergen HF, Seksjon for e-helse
E-post: micaela.thierley@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-04
Other Details LanguageForfatternavn: Micaela Thierley
Organisasjon: Helse Bergen HF, Seksjon for e-helse
E-post: micaela.thierley@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-07-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Oliver D, Britton M, Seed P, Martin FC , Hopper A H. Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. BMJ 1997;315:1049 Sekretariatet for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram, Helsedirektoratet. Forebygging av fall i helseinstitusjoner [Internett]; [sitert 17.06.2015]. Tilgjengelig fra: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Forebygging+av+fall+i+helseinstitusjoner.453.cms, current_contact=Micaela Thierley, Helse Bergen, micaela.thierley@helse-bergen.no, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CB42B91EA4E562C614679595832D1251, build_uid=b189345c-fc6c-48d7-a6ea-011d08b7f1de, revision=1.0.1}
Keywords
Lifecyclepublished
UID3c48f220-460b-4aa4-9f91-7ac0beb0e3f8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.376
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vurderingsverktøy for identifisering av fallrisiko hos eldre pasienter på sykehus eller andre heldøgnsinstitusjoner. Denne versjonen er basert på den modifiserte norske oversettelsen som er tatt i bruk av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Bente Gjelsvik, Helse Bergen, Norway
Nina Hauge, Helse Fonna, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=nb, translators=English: Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway, micaela.thierley@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fall de siste tre måneder, description=Har pasient hatt noen fall i de siste 3 månedene?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke hatt noen fall siste 3 måneder.]
1: Ja [Pasienten har hatt fall siste 3 måneder.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Synshemminger, description=Er pasient synsskadet/synshemmet i et slikt omfang at hverdagslig funksjoner er påvirket?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke store synshemminger.]
1: Ja [Pasienten har store synshemminger.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urolig atferd, description=Er pasient urolig?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten viser ikke urolig atferd.]
1: Ja [Pasienten viser urolig atferd.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hyppige toalettbesøk, description=Oppfatter du at pasient har spesielt behov av å besøke toalett ofte?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Oppfatter ikke at pasient har behov for hyppige toalettbesøk.]
1: Ja [Oppfatter at pasient har behov for hyppige toalettbesøk.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Forflytning + rørlighet/gangfunksjon, description=Summering av verdien fra "Forflytning fra seng til stol" og verdien fra "Rørlighet/gangfunksjon" utgjør "Svarpoeng", som brukes i summering av "Poeng totalt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forflytning fra seng til stol, description=Beskriv pasientens prestasjonsnivå for forflytning fra seng til stol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke flytte seg [*(nb)]
1: Trenger stor/vesentlig hjelp [*(nb)]
2: Trenger lite hjelp [*(nb)]
3: Selvstendig med eller uten hjelpemidler [*(nb)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Rørlighet/gangfunksjon, description=Beskriver pasientens nivå av rørlighet/gangfunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke mobil [*(nb)]
1: Selvstendig med hjelp av rullestol [*(nb)]
2: Bruker gå-hjelpemiddel eller går med hjelp av en person [*(nb)]
3: Selvstendig [*(nb)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Svarpoeng, description=Poengene fra Forflytning fra seng til stol og Rørlighet/gangfunksjon legges sammen. Er summen 0-2 eller 5-6 gis 0 poeng. Er summen 3-4 gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Poeng totalt, description=Sum av poeng fra alle elementene., comment=0 = lav risko, 1 = moderat risko, >2 = høy risko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fall de siste tre måneder, description=Har pasient hatt noen fall i de siste 3 månedene?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke hatt noen fall siste 3 måneder.]
1: Ja [Pasienten har hatt fall siste 3 måneder.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Synshemminger, description=Er pasient synsskadet/synshemmet i et slikt omfang at hverdagslig funksjoner er påvirket?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke store synshemminger.]
1: Ja [Pasienten har store synshemminger.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urolig atferd, description=Er pasient urolig?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten viser ikke urolig atferd.]
1: Ja [Pasienten viser urolig atferd.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hyppige toalettbesøk, description=Oppfatter du at pasient har spesielt behov av å besøke toalett ofte?, comment=score 0 for Usann/ Nei, score 1 for Sann/ Ja., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Oppfatter ikke at pasient har behov for hyppige toalettbesøk.]
1: Ja [Oppfatter at pasient har behov for hyppige toalettbesøk.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=CLUSTER, level=4, text=Forflytning + rørlighet/gangfunksjon, description=Summering av verdien fra "Forflytning fra seng til stol" og verdien fra "Rørlighet/gangfunksjon" utgjør "Svarpoeng", som brukes i summering av "Poeng totalt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Forflytning fra seng til stol, description=Beskriv pasientens prestasjonsnivå for forflytning fra seng til stol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kan ikke flytte seg [*(nb)]
1: Trenger stor/vesentlig hjelp [*(nb)]
2: Trenger lite hjelp [*(nb)]
3: Selvstendig med eller uten hjelpemidler [*(nb)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Rørlighet/gangfunksjon, description=Beskriver pasientens nivå av rørlighet/gangfunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke mobil [*(nb)]
1: Selvstendig med hjelp av rullestol [*(nb)]
2: Bruker gå-hjelpemiddel eller går med hjelp av en person [*(nb)]
3: Selvstendig [*(nb)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Svarpoeng, description=Poengene fra Forflytning fra seng til stol og Rørlighet/gangfunksjon legges sammen. Er summen 0-2 eller 5-6 gis 0 poeng. Er summen 3-4 gis 1 poeng., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Poeng totalt, description=Sum av poeng fra alle elementene., comment=0 = lav risko, 1 = moderat risko, >2 = høy risko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]