ARCHETYPE AVPU (openEHR-EHR-OBSERVATION.avpu.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.avpu.v1
ConceptAVPU
DescriptionEn enkel skala for å vurdere et individs bevissthetsnivå. AVPU er en forkortelse for engelsk "Alert", "Voice", "Pain" og "Unresponsive", på norsk "Våken", "Tiltale", "Smerte" og "Reagerer ikke".
UseFor raskt og enkel vurdering av et individs bevissthetsnivå, særlig egnet til vurdering i akutte situasjoner.
PurposeBrukes for å vurdere et individs bevissthetsnivå.
ReferencesKelly, CA; Upex A; Bateman DN. (February 2005). "Comparison of consciousness level assessment in the poisoned patient using the alert/verbal/painful/unresponsive scale and the Glasgow Coma Scale". Annals of Emergency Medicine 45 (2).
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-07
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: heather.leslie@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2013-02-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Kelly, CA; Upex A; Bateman DN. (February 2005). "Comparison of consciousness level assessment in the poisoned patient using the alert/verbal/painful/unresponsive scale and the Glasgow Coma Scale". Annals of Emergency Medicine 45 (2)., current_contact=Heather Leslie, Ocean Informatics, heather.leslie@oceaninformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E87D0DF689AEC79B84347D690E306CE9, build_uid=4d0ac458-f4c6-44f2-93a0-501f2da3fef1, revision=1.0.2}
KeywordsAVPU, alert, voice, pain, unresponsive, våken, tale, smerte, bevisstløs, stemme, bevissthet, verbal, verbalrespons, semikomatøs, bevisst, bevissthetsnivå, komatøs
Lifecyclepublished
UIDf031f209-11a9-4dd2-8828-68c11dd31962
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.372
Revision Number1.0.2
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkel skala for å vurdere et individs bevissthetsnivå. AVPU er en forkortelse for engelsk "Alert", "Voice", "Pain" og "Unresponsive", på norsk "Våken", "Tiltale", "Smerte" og "Reagerer ikke"., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Magnus Alvestad, Helse Bergen HF, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Merete Eide, Mottaksklinikken, Helse Bergen HF, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Mette Monsen, Helse Bergen HF, Norway
Nils Thomas Songstad, UNN HF, BUK, Barneavdelingen., Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway
Ole Øyen, Oslo University Hospital, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Helse Bergen HF, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestimuli, description=Beskrivelse av type smertestimuli. Bør kodes ved hjelp av kodeverk eller terminologi., comment=Eksempler: Trykk på neglerot og press mot sternum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=AVPU-observasjon, description=Observasjonen av individets bevissthetsnivå., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Våken [Øynene åpnes spontant, orientert tale, adlyder kommandoer (A).]
  • Tiltale [Hvilken som helst verbal, motorisk eller øye-respons på verbal tiltale (rop høyt eller rist forsiktig) (V).]
  • Smerte [En hvilken som helst verbal, motorisk eller øye-respons på smertestimuli (eksempelvis press på neglerot), men ikke på verbal tiltale (P).]
  • Reagerer ikke [Ingen respons på tale- eller smertestimuli (U).]
  , extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Smertestimuli, description=Beskrivelse av type smertestimuli. Bør kodes ved hjelp av kodeverk eller terminologi., comment=Eksempler: Trykk på neglerot og press mot sternum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]